Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1561. Als u op een onderstreepte link klikt krijgt u details van dat item te zien. Voor achtergrondinformatie over deze database: zie het menu-item 'Thuis'.
Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader, stammoeder Relatiecluster_1 en 2
Seger Melisz Back 1561 0 Seger Melisz Back, geboren te Wijk (nb) rond 1561
Jan Govertsz du Bois 1561 0 X 1) NN. X 2) Catharina Pietersdr van den Heden (Heeden) (18-2-1607 Rotterdam). Kind: Pieter X Hester Abrahams Meulewerf, Lysbeth, Jan, Catharina. X 3) Jaesgen Heinsdr Cops X 4) Jacobje Clements van Stolck (14-11-1604 Rotterdam) zeilmaker, schepen van Schoonderloo, penningmeester van de Grote Visserij. NB: Govert Jansz du Bois, vroedschap Schiedam 1636-1672. GOVERT DU BOIS 1470 DELFSHAVEN
Jan le Bruyn (Brun) 1561 Doornik X 1) Judith de Maistres (ot 24-9-1588 Amsterdam), dr v Jan de Maistres en NN. X 2) Judith Dircks van Os (ot 15-4-1595 Amsterdam), dr v Dirck de oude van Os en Maria Docters. koopman, factor van Isaac le Maire, eerst te Moskou, vanaf c a 1596 Amsterdam GASPARD LE BRUN 1515 DOORNIK
Sara Casiopijnsdr 1561 0 X 1) Pieter Claesson van der Horst, zn v Claes van der Horst en NN. X 2) Goossen (Gooswijn) Adriaenz Groenhout (7-11-1610 Rotterdam), zn v Adriaen Goossensz Groenhout en NN.
Arnoud van Citters 1561 Antwerpen 1634 X 1) Francijnken Boulinck, dr v Nicolaas en Heylken Claes v d Werve. X 2) Anneke van der Merssche, dr v Adriaan en Catharina Claes d'Heere. X 3) Anna van der Hooghe (1599), dr v Johan en Anna van Borsele. X 4) Anna van der Stringe CORNELIS VAN CITTERS 1530
Nicolaes Cromhout 1561 1641 X Abigaël Fagel, dr v Francois Fagel en Johanna Bolle. president Hof van Holland
Adriaen Anthonis Dirven 1561 Hage 1636 X 1) Maria Cornelis Wachmans (1-10-1604 Breda), dr v Cornelis Wachmans en Clementia Asseliers. X 2) Susanna Cornelis van de Warck (1-11-1606 Breda), dr v Cornelis van de Warck en Johanna Block. secretaris te Breda? NB: brouwer Jan Dingmans Dirven te Breda X Geertruyt Jan Simons van Bavel (< 1605). MAN VAN DIRWYF 1365 HAGE
Jacob van der Does 1561 's Gravenhage X Maria van Soutelande (25-7-1587 Amsterdam), dr v Willem van Soutelande en Marie Jansdr NN. Kind: Willem, Simon. DIRK VAN DER DOES 1299 LEIDERDORP
Margreta Willems van Emmerick 1561 Den Bosch ? 0 Margreta dr. Willems van Emmerick vanden selven ende Peeterken zyn huysvrouwe dr. Daniel Loden tsamen verwect out ontrent 7 jaeren tot heurder beyder lyven - 6 G 5 st. 22-04-1568 | SAH OSA 2697 | f 408r-v | Pensioenboek WILLEM VAN EMMERICK 1470 DEN BOSCH
Samuel Godin 1561 Antwerpen 1633 X Anna Anselmo (24-8-1602 Bremen), dr v Antonio Anselmo en Johanna Hooftman. Kind: Samuel Godin de jonge (1603-?) X Catharina Wouters (1637). Erfde de hofstede in de Beemster. Johanna Godin (1606-1648) X Jacob Trip, Cecilia X Hendrik Trip. wolhandelaar. Een van de eerste bewindhebbers Noordsche Compagnie (1617) en WIC (1621), eigenaar patroonschap Swaanendael, Nieuw-Nederland (1630). JEAN JEAN VI GODIN 1420 VALENCIENNES
Adriaen van der Goes 1561 1632 X 1) Petronella de Stoppelaer Lievensdr van Gent (1590), dr v Lieven en Anna van Almonde. X 2) Maria van Cromstrijen, dr v Martyn van Cromstrijen en Anna de Stoppelaer. advocaat Hof van Holland AERNT VAN DER GOES DELFT 1475
Susanna Hoefnagel 1561 1633 X Christiaen Huygens, zn v Cornelis Laurenszoon Huygens en Geertruy Bax. N HOEFNAGEL 1480 MARGARETA BOGHE 1495
Suzanna Hoefnaghel 1561 0 X Nicolas Snouckaert van Schauburg (1590 Wenen), zn v Martin Snouckaert van Schauburg en Pascasia Adaems. N HOEFNAGEL 1480
Jasper van Lynden 1561 Hemmen 0 X Ermengarde van Daatselaar (1590), dr v en . Kind: Godard 1594-????, X Jacoba van Bronkhorst, Jasper
Frans Meerman 1561 Delft 0 X Geertruijd Ruijchaver (16-6-1592 Haarlem), dr v Maarten Ruijchaver en Alijt van der Laan. GOVERT DE VLIEGER 1460 DELFT
Cornelia Jansdr van Melisdijk 1561 Delft 1640 X Matheus Onderwater (1579), zn v Jan Mattheusz Onderwater en Truytgen (Geertrui) Jansdr Potter. Stam Amelis van Melisdijk 1400 APER MELISZ VAN MELISDIJK 1460 DELFT DIRKJE JANSDR CRUYSSERT 1530 DELFT
Elisabeth Wouters Jans Mercx (Rose) 1561 Best? 1637 X Dirck Petri van Doormalen, zn v Peter Dircx van Doormalen en Thoenken Peters. Kind: Wouter X Heijlwigis Valeri Verhoeven, Jan X Aeltje Jan Mathias van den Dijck, Anthonius X Elizabetha Jan Mathias van den Dijck.
Giert Jans NN 1561 0 X Claes Claesz I Ansloo (1582), zn v Claes Ansloo en NN. Kind: Claes, Jan geb. 1605, Reyer X X Hestertgen Willems Nieuwkerck, Joost X Lijsbet Gerrits Hooft, X Niesje Lamberts Schouten, Cornelis X Aeltje Gerrits Schouten.
Jan van Nassau Dillenburg 1561 Dillenburg 1623 X Magdalena van Waldeck (5-2-1576 Hanau Hessen), dr v Philipp van Waldeck Wildungen en Jutta van Isenburg Grenzau. JAN VAN NASSAU DILLENBURG 1339
Geertruyt Matthys Anthonis van den Nyeuwenhuysen 1561 Dongen 1604 X 1) Willem Joos Willemsen van Dongen, zn v Joes Willem Joess van Dongen en Antonia Jan Smoleners. 1 kind: Joosken (Joost Willems de Jongh) van den Nieuwenhuijsen (*1585 Dongen) X 2) Symon Wilboerts van Son (1588). ANTHOENIS GERIT SEGERSSZOEN DIESSEN 1480 van den Nijeuwenhuijse - Stael - van Son
Aeght Hendricksdr Oetgens 1561 Amsterdam ? 1639 x Barthold Adriaensz Cromhout, zn v en .
Aeltje van Overschie 1561 Delft 1643 X Mr Jan de Groot (30 December 1581 Delft), zn v Mr Hugo de Groot en Elsgen van Heemskerck.
Jan du Pire 1561 Antwerpen 1608 X Tanneke Goverts, dr v en . Kind: Jan X Susanna van de Venne (hun dr. Anna X Bartholomeus van der Helst), Sara du Pire, geb. ca 1587 Antwerpen X Jan Wallis (ot 25-3-1606 A'dam) geb. Veere, Anna X François Strick. koopman. NB: Catharina du Piere X Jan van Waesberghe (ot 23-11-1601 A'dam), wed. Margrieta van Bracht.
Jasper (Casper, Gaspar) Quinget 1561 Antwerpen 0 X Elisabeth Becanus (25-9-1594 Antwerpen RK), dr v Jan Goropius Becanus en Catherine de Cordes. heer van Zuylen, koopman MATHIJS QUINGET 1490
Elias de Raet 1561 's Hertogenbosch 1631 X 1) Catharina Pelgroms (13-2-1586 Hamburg), dr v Johan Pelgroms en Johanna Olyslager. X 2) Johanna Adriana Vloots (25-9-1601 Haarlem), dr v Adriaan Pieters Vloots en Maria Adriaanse Buys. Kind: Gualtherus X Elisabeth Maas. doopget. 1614: Wilbort Sijmons, Amerentia Nuits. (Zoon?) Joan X Elisabet van Schoonhoven, (dr.?) Maria X Jehan Raye. HENRI DE RAET 1420 ZALTBOMMEL
Anna Saye 1561 Tournay 1651 X 1) Hugo (Hughe) Sohier (24-10-1581 Antwerpen), zn v Jan Sohier en Antoinette de Malapert. X 2) Jan Benoit, zn v en .
Aert Peeter Sichmans 1561 Sint-Oedenrode? X Elisabeth van Breugel, dr v Jan Thomas van Breugel en NN. NB: Jan Niclaes Mercx man ende momboir van Anna sijne huijsvrouw wedue wijlen Handrick Willems van Breugel (1634). Jan Peeter Sichmans (genoemd 1695 Geffen). NB: Catarina Jan Tomas v Br., geb. ca 1600 Oedenrode, X Jan Joost Jan van Erp. Jan Jans de Gruijter X Barbara J. Thom. V Br., Handrick Peterssen van Helmont X Heylken v Br X Niclaes Jan Cluijtmans.
Catherina (Lynken) van Soltz 1561 Antwerpen 1635 X Melchior Lunden (11-9-1580 Antwerpen), zn v Bernardus Lunden en Anne Leydecker. ARNOUT VAN SOLT 1455 SOLT GRUITRODE
Abraham Willem Claessen van Son 1561 Breda ? 1631 X Jeane Gorisdr Sanders, dr v Goris Sanders en Philipotte van de Clavere. Kind: Thomas 1590, X Janneken Zeegers Sijmons, Willem ca 1610, X Geertruyt Michiel Rijers, Katelijn, Willemina (?), Jacob, Jannegen X Jacob Adriaenssen van Son (Coster). was in Edinburgh actief als goudsmid. NB: 1620: Willem Pietersz. van der Walle, overman sijdelaeckecoopers ende kramersgilde Abraham van Son, hoofdman goutsmedengilde ... NB: geen van zijn broers heet Nicolaas. CLAES VAN SON 1515 BREDA
Jacob Thierens 1561 Gent 1620 X Judith Pietersdr Koremans (1583 Gent), dr v en . Kind: Jan X Suzanna Woutersdr van Velthoven. korenkoper te Delft, regent van de Kamer van Charitate in 1602 te Delft. JACOB THIERENS 1505 GENT
Dirck Arends van Veen 1561 0 X Jobgen Jacobsdr Hillenaer (voor 1588), dr v Jacob Claes Hillenaer en Maritje Philipsdr.
Pieter Nikolaasz (Peter Claesz) van Velpen 1561 0 X NN Splintersdr van Rossem (ca. 1585)., dr v Splinter Cornelisz van Rossem en NN. N. Splintersdr is geboren in Werkhoven ca. 1565. Schout van Werkhoven GIJSBERT CLAESZ VAN VELPEN 1500
Jan Cornelisz Verburgh 1561 1631 X Anna Gerritsdr Verdelft (1585), dr v Gerrit Jansz Per Delft en Aechje Pietersdr van Dorp. kind: Nr. 52 folio 40 d.d. 19-03-1632: Gerrit Verburch oudste zoon en leenvolger van Jan Cornelisz. Verburch zijn vader, overleden te Delft brouwer in de Clock Delft DIRK VERBURGH 1500 DELFT
Jan Willink 1561 1636 X Judith Busschers, dr v en . JAN WILLINK 1561 GROENLO
Jan Anthonisz Wissel 1561 Gorinchem? 1613 X Jacomyntje Fransdr van Casteren (ot 2-7-1588 Amsterdam), dr v Frans van Casteren en Margriete Bocx. Kind: Johannes (1608-1648) X Petronella Hondius (1632) (1603-1678) (Kind: Jacob, Digna X Johannes Commelin, raad A'dam). kruidenier, per 29 september 1589 poorter van Amsterdam. Legde 1800 fl in voor de VOC.
Mayken Huybertsdr Wouters 1561 0 X Jan Wouter Claessen de Bont, zn v Wouter Claesz de Bont en Adriana Jan Geritsdr NN. Kind: Dingen X Geeritdt Diercxssen van Broechoven, X Willem Arien Willemsen Cuylman, X Govert Jans van den Heuvel , Huibert X Adriaentken Peter Wouters Zeijlmans. Schoonzoon van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Rutger Wessel van den Boetzelaer 1562 1632 X 1) Amelia van Marnix, dr v Philips van Marnix en Philippote van Belle. X 2) Maria van Zuylen, dr v Dirk van Zuylen en Josina van Drakenborch. WESSEL V D BOETZELAER 1251 KALKAR KLEEF
Tanneken (Anna) de Brey 1562 Lier 1626 X Willem Antoniss Kick (ot 20-8-1590 Amsterdam), zn v en .
Catharina la Chreutelle 1562 1630 X Nicolaas Clement, zn v Gilles Clement en Margaretha Bernard.
Cornelis Franssen Copal 1562 's Gravenhage 0 X Maria Hartmans, dr v en . Kind: Martinus X NN, Francois X Titia Uylenburgh, X Aletta van Weede, Johanna X Cornelis Jansz Splinter, Maria X Govert van Bergen (Berchem). aandeelhouder OIC kamer Zeeland, commies en equipagemeester te Vlissingen. NB: 1592: kapittelvicaris van Haarlem, Willem Coopal, die namens het Haarlemse kapittel het bisdom Haarlem bestuurde. JACOB PIETERSZ COPAL 1460
Sophia (Fijtgen) Sasboutsdr van der Dussen 1562 Delft ? 0 X Harmen van der Mast (10-5-1587 Delft), zn v en . CORNELIS AERTS VAN DER DUSSEN 1481 DELFT
Clara Claesdr Kan 1562 Amsterdam 1594 X Nannigh Florisz Cloeck (10 April 1588 Amsterdam), zn v en .
Francijntje Labijns 1562 0 X 1) Johan de Brune, zn v en . Kind: Johan. X 2) Balthasar Balthasars van Vlierden (na 1615), zn v en .
Cornelia Michiels de Lange 1562 Amsterdam 1616 X Reinier Adriaansz Pauw (28-10-1584 Amsterdam), zn v Adriaan Reiniersz Pauw en NN
Catharina Malapert 1562 1621 X Jean Vivien, zn v Nicolaas Vivien en Barbara de Malapert. JEAN DE MALAPERT D HERVILLY 1400 AVESNES
Anna Herman Meynaerts 1562 Amsterdam X Arnoud Dirk Embert Tholinck (Theuling), zn v Dirk Embert Hendrik Tholinck (Theuling) en Margaretha Wouter Jan van Lith. lakenkoopvrouw
Toussaint Muyssart 1562 Rijssel 0 X Cataline Rohart, dr v Paul Rohart en NN. Kind: Abraham X Hester Passavant. TOUSSAINT MUYSSART 1562
Marij Aris NN 1562 Amsterdam ? 0 X Friederich Berndes (Frederick Barentsz) Bontemantel (ot 1-2-1586), zn v en .
Aefgen Jansdr Onderwater 1562 Delft ? 1619 X Roemer Pieterszoon Visscher (ot 13-3-1583 Delft), zn v Pieter Visscher en NN. JAN MATHEUSZ ONDERWATER 1525 LEIDEN
Abraham Orrt 1562 Antwerpen 1596 ABRAHAM ORRT 1562 ANTWERPEN