Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Aktes, aantekeningen

Aktes, aantekeningen

De akten en aantekeningen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst.
Zoek op een term in Omschrijving (minimaal 3 letters aaneengesloten, %-teken (joker) toegestaan, niet hoofdlettergevoelig):

Persoonsnr Aard Bron Omschrijving
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 ALGEMEEN Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, DTB Trouwen Hervormd Trouwboek Tiel 1613-1667, Tiel, archief 10, inventaris­num­mer 1448, 01-02-1618 Trouwen op 1 februari 1618 te Amersfoort: Bruidegom Lieven Heinricxsz Wijnandts van Reezandt. Bruid Berteraedt Heinrick te Hartedr. Getuige: Johan Hamel. [hebben dispensatie om tot Rijswijk te trouwen in dato van 17-1-1618]
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 ALGEMEEN Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0017, Periode: 1600, Breda, inventaris­num­mer 0017, 30 juni 1600, A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1600, folio 48v Notariële akte op 30 juni 1600 te Breda: Geregistreerden Cornelis Nuijt Adriaens, wonende te Breda, waard in 'De Swaen' van beroep. Geerijt Hamel, wonende te 's Gravenhage. Jan van Heerle, procureur van beroep.
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 ALGEMEEN Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0017, Periode: 1600, Breda, inventaris­num­mer 0017, 30 juni 1600, A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1600, folio 48v Peeter Lambrecht Koevoets, wonende te Hooge Mierde. Peeter Peeter Koevoets, wonende te Hooge Mierde. Joos Wouters, wonende te Hooge Mierde.
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 ALGEMEEN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 20 juni 1632, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 130 Trouwen op 20 juni 1632 te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Hamel, geboren te Hedikhuizen. Bruid Adriana Petrus, geboren te Berkel-Enschot. Opmerking: vader wordt junior genoemdPlaats ondertrouw kerk: Loon op Zand20-06-1632Religie: rk
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 20 juni 1632, folio 130 Trouwen op 20 juni 1632 te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Hamel Jr, geboren te Hedikhuizen. Bruid Adriana Petrusdr, geboren te Berkel. Opmerking: get.: Theodorus Boomans en Johannes Hamel.
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 ALGEMEEN boek, Deel: 3, Period..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 3, 30 juni 1632, Inv.nr. 03 - Oisterwijk - doopboek 1627-1637, trouwboek 1627-1637 en aantekeningen van overlijden..., folio 56v Trouwen op 30 juni 1632 te Oisterwijk: Bruidegom Johannes Adrianus Hamel (jr). Bruid Adriana Petrus. Opmerking: Plaats ondertrouw kerk: Oisterwijk30-06-1632Religie: rk.
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 ALGEMEEN DNL 1960 JRG 77 Mr. Gerrit Hamel, tot 1610 advocaat Hof v.Holland, daarna Staten 's Lands van Utrecht, X Maria van Meerwijck Jansdr (ca 1580)., die volgens de Ned. Leeuw 1908, k. 189, overleed te Utrecht 30 okt. 1635 en bij wie hij zeker zeven kinderen heeft gekregen.
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 NOT. AKTE Stadsarchief Amsterdam, Notariële archieven Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 2356, aktenummer 195427 Registratie op 20 augustus 1655: Geregistreerden: Maria van Genegen. Jacob Hamel. Alagonda van Baarle. Gerret Manricque. Vincent van Genegen. Daniel van Baarle. Jan van Baarle.
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549-0 NOT. AKTE Stadsarchief Amsterdam, Notariële archieven Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 2356, aktenummer 195427 Type akte: Testament. Not.: Jacob de Winter. Beschrijving: Bantammerstraat.
Claaske van IJpelaar 1550-0 ALGEMEEN Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 1, 02-04-1623 Doop op 2 april 1623 te Rotterdam: Vader Sijbrant Roelofs. Moeder Anneken Lauwerensse. Kind Janneken. Getuigen: Sijtgen Lauwerens, Coenraet Pietersse, Claesgen Ypelaer.
Dirk Gerritsz Hamel 1460-0 ALGEMEEN 1533, 15-1: Nat.Arch. Onwillig decreet voor het Hof van Holland [3261/1533/051]: eigenaar van een perceel in Heusden is Gerijt Dircxsz Hamel, poorter te Heusden, zoon van Theodorus Hamel, en van Geijle Jans Bruijnstensdr, zaliger, kleinzoon van Jan Bruijstensz,
Dirk Gerritsz Hamel 1460-0 ALGEMEEN 1533, 15-1: Nat.Arch. zaliger, en van Cornelia Jan Bruijstens zijn weduwe. Blijkens akte [3261/1533/052] van dezelfde datum is Andries Dircksz Hamel, Gerrijt Hamels broer.
Wouter Dircks Hamel 1590-1643 BEGR Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1588-1711, Heusden, archief 308, inventaris­num­mer E321, folio 17(35r) Begrafenis op 15 maart 1643 te Heusden: Overledene (mannelijk) Wouter Hamel. [in de kerk begraven, voor 2 maal met tgroot geluyt]
Wouter Dircks Hamel 1590-1643 BORG DNL 1919 JRG 37. Aanteekeningen uit de protocollen van Heusdensche notarissen, door J h r . Mr. F. B E E L A E R T S V A N B L O K L A N D . 14 Jan. 1626: Borgtocht tot een bedrag van 2000 gulden door Wouter Hamel, commies-stapelier te Heusden, en Gijsbert Hamel, ontvanger der contributiën over de Meyerij van den Bosch, ten behoeve van Gerard Fockestaer, rentmeester der domeinen van Heusden.
Wouter Dircks Hamel 1590-1643 HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 1614 Trouwen in oktober 1614 te Heusden: Bruidegom Wouter Hamel, wonende te Heusden. Bruid Cathalijn Gijselers.
Wouter Dircks Hamel 1590-1643 KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 15 augustus 1618 Doop op 15 augustus 1618 te Heusden: Vader Hamel. Kind (mannelijk) Derick Hamel. [Derick sone van Wouter Hamell commis]
Wouter Dircks Hamel 1590-1643 NOT. AKTE Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0024, Periode: 1613-1616, Breda, inventaris­num­mer 0024, 28 februari 1615, A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1613 - 1616, folio 80r Notariële akte op 28 februari 1615 te Breda: Geregistreerden Wouterken Adriaenssen. Wouter Hamel, wonende te Heusden, commies van beroep. Jacop Peeters, wonende te Breda, schipper van beroep.
Wouter Dircks Hamel 1590-1643 NOT. AKTE Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0024, Periode: 1613-1616, Breda, inventaris­num­mer 0024, 28 februari 1615, A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1613 - 1616, folio 80r Floris Pieters, wonende te Gouda, schipper van beroep.
Josina Adriaens van Hedickhuijsen 1610-0 ALGEMEEN BP Testamenten | N 2730 | f 291 Willem Cornelis HAGEN, eerst weduwnaar van Elsken JANSEN, thans van Josina Lannarts van HEDICKHUIJSEN, president van de Heerlijkheid Empel en Meerwijck De testateur is ziek 07.10.1662
David de Solemne 1590-0 BROER/ZUS Antwerpen.. Schepenregister 485 . jaar 1610 David de Solempne (zoon w. Anthonissen x Johanna Keysers), In den Haghe in Hollant; Anthonie de Solempne, Willemynken de Solempne x Adriaen Ghysbrechtsen, Abraham Wyns x Sara de Solempne, proc. Middelborch
David de Solemne 1590-0 KINDEREN 1. Sara de Solemne, born 10 juni 1619 in Arnhem; died 14 november 1695 in Amsterdam; married (1) Carel Hartsinck in Formosa; married (2) Pieter Smidt.
David de Solemne 1590-0 KINDEREN 2. Johanna de Solemne, born in Breda; married Hans Putmans april 1633 in Batavia.
David de Solemne 1590-0 KINDEREN 3. Sophia de Solemne, born in Breda; married Gideon Bouwens 21 oktober 1635 in Batavia.
Anthony de Solemne 1540-0 ALGEMEEN Staten-Generaal » Inventaris nr. 12550.47 12550.47, Stukken betreffende de bemoeiingen van de Staten-Generaal met de remonstrantie van Anthonis de Solempne, kwartiermeester van het leger, inzake zijn vorderingen op de Generaliteit, 1610. Met bijlagen en retroacta. 1603-1610 1 omslag
Anthony de Solemne 1540-0 KINDEREN Antwerpen.. Schepenregister 485 . jaar 1610 David de Solempne (zoon w. Anthonissen x Johanna Keysers), In den Haghe in Hollant; Anthonie de Solempne, Willemynken de Solempne x Adriaen Ghysbrechtsen, Abraham Wyns x Sara de Solempne, proc. Middelborch
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE Mr. Cornelis Arentsz. van der Dussen, geb. Schiedam 6-1-1592, otr. Schiedam 18-1-1613 Margaretha Jacobsdr. Brasser, overl. juni 1668, dochter van Jacob Brasser en Margaretha van der Dussen.
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE Margaretha Jacobsdr van der Dussen, geb. 30-1-1584, tr. Delft 28-12-1603 Mr. Joost Brasser, geb. 16-4-1581, bewindhebber van de Groenlandse en Magellaanse Compagnie, bewindhebber VOC, overl. 3-8-1653, zoon Derk Brasser Willemsz. en Adriana van IJlem.
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE Brasser, Govert (Brassart, Brassert) (1589-1654); thesaurier-generaal van de Unie:
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE archieven Staten Generaal 12550.80 Stukken betreffende de bemoeiingen van de Staten-Generaal met de geschillen tussen de erfgenamen van Dirck Brasser in Danzig overleden, en de magistraat van Danzig, over het recht van excuus, 1639-1640.
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE archieven Staten Generaal 12550.86 Stukken betreffende de bemoeiingen van de Staten-Generaal met de geschillen tussen Martinus Tancken, resident van Saksen te 's-Gravenhage, ter eenre, en Cornelis Haga
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE archieven Staten Generaal 12550.86 tresorier-generaal Govert Brasser en diens broer Joost Brasser ter andere zijde. 1648
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE archieven Schiedam Nr. 39 folio 34 d.d. 17-12-1596. Jacob Willemsz. Brasser oud burgemeester alhier (schepen in 1585) en Janneken Jacobsdr. echtgenoten, hij ziekelijk en zij gezond, maken hun testament reciproce.
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE archieven Schiedam Nr. 39 folio 34 d.d. 17-12-1596. oudste zoon: Willem Jacobsz. Brasser (overl. Den 17-12-1653 Schiedam: de heer Wilhem Brasser raad iter Admiraliteit)
Louisa Brasser 1648-1680 FAMILIE Rotterdam notariele akten 1639-1653. - (22-6-1643) Maria Brassers, dochter van wijlen Jacob Willemsz Brasser en weduwe van capitein Govert Jansz van Gesel die een zoon was van Jan van Gesel, poorteresse van Schiedam, v
Isaac van Nutt 1600-0 DOOPGETUIGE BAPTISMS IN THE DUTCH REFORMED CHURCH IN COLOGNE, GERMANY 1571-1650 Cor Snabel @ 2012. GENEALOGICAL USE ONLY --NOT FOR PROFIT 1636 June 24; Gerhardt le Bruyn; Anna Kip; Elisabeth; Caspar le Bruyn, Maria [sic: Anna] de la Court wife of Isaac van Nutt, Sara wife of Claes van Castelle; 225/23a
Anna de la Court 1600-0 ALGEMEEN Marriages in the Dutch Reformed Church in Cologne 1588-1650 19 August 1641 Caspar le Bruyn, widower, was betrothed to Anna du Gauquier, daughter of Jaques du Gauquier and Margarita de la Court. They married 9 October 1641. 225/47a
Francina Paulusse van Solt 1539-1612 FAMILIE dopen Amsterdam 1602 Sep 01; Abraham Verbeck; Anna Breen; Jacobus; Garrat Verbeck, Cornelya Solmans, Oude Kerk, 4p43
Paulus van Solt 1545-0 BEZIT glasatelierpercy.nl/www.vansolt.eu/Biografie/1550 Hans van Solt de oude Hans van Solt stortte – net als zijn vader Paulus en zuster Francina - bij de oprichting van de VOC in 1602 een aandeel van 3000 gulden.
Paulus van Solt 1545-0 FAMILIE glasatelierpercy.nl/www.vansolt.eu/Biografie/1550 Hans van Solt de oude Zijn zwager Hans Rombouts stortte tweemaal; eerst 7200, later 5400 gulden en behoorde daarmee tot de belangrijkere eerste aandeelhouders. Inschrijvingen voor de VOC
Hans II van Soest 1575-0 BROER/ZUS Jacobus van Grolingen was married to Magdalena van Soest, the sister of Hans II and of Abraham van Soest II. Another sister, named Susanna, married the predikant Mainardus Bredius on 5 May 1622.
Hans II van Soest 1575-0 KINDEREN On 4 November 1607, Hans van Soest and Laurisken van Vijven had their son Jakobus baptized in the O.K. in the presence of Jacob Sollenberch, Jacob Jansz. Hert, and Lukresija van Vijven (DTB 4/219). Lucretia van Vijven was the child's aunt
Mattheus van Vijven 1560-0 ALGEMEEN Sluis lidmaten 21-8-1586: Mattheus van Vive, Janszoon, met Janneken, uxor." Attest. 21-12-1586: "Balthasar van Viue."
Mattheus de Vos 1610-1663 BEROEP served with the Dutch West Indies Company in New Amsterdam (ca. 1653). He was a small burgher of New Amsterdam. During the 1650s and 1660s he worked as a notary, an attorney in the New Amsterdam courts, and as bailiff and marshall.
Mattheus de Vos 1610-1663 BEROEP He was the keeper of the New Amsterdam city hall, which earlier Philip Gerardy, his second wife's previous husband, had managed as a tavern.
Marten de Vos 1580-0 ALGEMEEN Sint-Winoksbergen (bij Brugge) Alhoewel daar al sinds september 1578 twee predikanten werkzaam waren, vroegen burgemeester Willem de Vos, de leiders van de gereformeerde kerk en de drie kapiteins van het garnizoen op 24 oktober 1578 Reynout Donteclock,
Marten de Vos 1580-0 ALGEMEEN Sint-Winoksbergen (bij Brugge) predikant te Delft, in leen voor zes maanden.
Melchior de jonge Lunden 1558-1608 KINDEREN 1 Etienne Melchiorsz Lunden, Etienne trouwde met Françoise Stevens. Françoise is een dochter van Adrien Stevens en Marie Bosschaert.
Melchior de jonge Lunden 1558-1608 KINDEREN 2 Melchior Melchiorsz Lunden is geboren op donderdag 18 februari 1588 en gedoopt in Antwerpen in de O.L.V.Kerk. Melchior is overleden op vrijdag 7 mei 1655, 67 jaar oud.
Melchior de jonge Lunden 1558-1608 KINDEREN X Catharina Andriesdr Bosschaert (7-8-1616 Antwerpen O.L.V.Kerk). Catharina is geboren op maandag 2 september 1596. Zij is gedoopt in Antwerpen in de O.L.V.Kerk als dochter van Andries Bosschaert en Catharina Basseliers.
Melchior de jonge Lunden 1558-1608 KINDEREN Kind van Melchior en Catharina: 1 Joan Baptista Lunden.
Persoonsnr Aard Bron Omschrijving