Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega┬┤s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma┬┤s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Toelichting op de database

Toelichting op de database (en de website).

 1. Deze database mag NIET COMMERCIEEL gebruikt worden, blijft mijn eigendom. Graag bronvermelding met versienr. en bron-aktes .

 2. Deze database (SQLite) is een gedeeltelijk aftreksel van een Access-werkdatabase, voor persoonlijk gebruik ontwikkeld. Dat ik hem toch publiceer is om dat andere genealogen mogelijk profijt kunnen hebben van de in 20 jaar verzamelde informatie (met name de aktes).

 3. Er wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies, verder niets. Deze zijn noodzakelijk om u de mogelijkheid te geven zoektermen in te geven ('Query verzenden' e.d.).

 4. De term WS (vaak bij vermelding van ouders of kinderen) betekent waarschijnlijk.

 5. De velden partner no. 5 en 6 zijn door mij in een eerdere versie misbruikt om een tijdelijke werklink te leggen met vermoedelijke familieleden. Bij de latere aanmaak van de velden Relatiecluster 1 en 2 was dit misbruik niet meer nodig. Enige resten hiervan zijn echter wel achtergebleven.

 6. Door fouten bij een eerdere (zoveelste) conversie is de inhoud van het veld Bron terechtgekomen bij de Geboren-data. Enige resten hiervan zijn achtergebleven.

 7. De inhoud van deze database is qua kwaliteit langzaam gegroeid. In het begin werden bronnen vaak niet geregistreerd, vandaar vele 'losse' stukjes zonder bron. Deze worden in de loop van de tijd, als ze nog te vinden zijn, weer voorzien van een bronvermelding.

 8. Sommige transcripties (veelal akten uit de Amsterdamse of Bredase archieven) zijn door mij gedaan. Herkenbaar door: '[]'. Tussen deze tekens: ?? (voor onbekende tekens), ... .. ..(voor stukken onleesbare tekst of oninteressante (protocol) tekst).

 9. De basis van deze door mij ontwikkelde website is een relationele SQLite-database (gratis, geen server nodig, erg snel bij juist gebruik, zeer veel mogelijkheden!), met een minimum aan code buiten de HTML: de bron is een MS Access-database, (zonder eenvoudige mogelijkheid van webpublicatie helaas). Voorlopig enkel ontworpen voor presentatie (binnenkort indirecte invoer naar SQLite middels lokale Apache-server).

 10. Het veld Naamgenoot in de tabel Persoon is toegevoegd om te attenderen op het bestaan van 2 verschillende personen met dezelfde naam, in dezelfde streek en tijd.

 11. Mocht u suggesties hebben op het vlak van gebruikersgemak of anderszins, graag via genealogi1@genealogie-van-zon.nl doorgeven. Enkel mail met als onderwerp letterlijk 'Genealogie van Zon' wordt beantwoord (vanwege spam e.d.).

  Desgevraagd wil ik, zonder enige verplichting, een blauwdruk van deze website leveren, scheelt u mogelijk een hoop werk.