Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1517.

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Jan Peters Sonnemans 1519 Den Bosch? 0 X 1) Pietergen Hermans van den Berge, dr v Jacop Hermans en Diericxke Willems Keymp. Kind: Jacob te Den Bosch, Willem coopman, Pieter te Delft. X 2) Barbara Jans de Bondt (ca 1570), dr v en . Kind: Isaack te Bergen op Zoom, Abraham te Amsterdam. zoon Abraham Jans is minderjarig op 10-11-1594. NB: 15-2-1569: Jehan Sonnemans te 's Hertogenbosch verbannen door Philips. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH PETER WILLEM SONMANS TIJMMERMANS 1490 DEN BOSCH
Matthijs Anthonisse van den Nieuwenhuysen 1521 Diessen 1600 X Catharina Peter Jan Lemmens Hulshout, dr v Peter Jan Lemmens Hulshout en NN. Kind: Antonis X NN (kind Peter dd 1600), Meerten X Judith Cornelis Willems, Geertruyt X Willem Joos Willemsen van Dongen, X Symon Wilboerts van Son (1588). schepen van Dongen 1565, verhuisde van Dongen naar Geertruidenberg. Bezit o.a. bossen genaamd Wijtfliet te Diessen bij Hilvarenbeek. Schoonzoon van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180. van den Nijeuwenhuijse - Stael - van Son Anthoenis Gerit Segerszoen Diessen 1480
Willem Otto 1525 X Maeyken Diercks Tholincx, dr v Dierck Tholincx en Anneke Diercksdr de Wolff. Kind: Anneke (genoemd 8-1626), Aleijt X Peter Henrick Reepmakers, Catharina X Everardt Hulsemans, Marijke. OK HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH
Maeyken Diercks Tholincx 1525 X Willem Otto, zn v en . Kind: Anneke (genoemd 8-1626), Aleijt X Peter Henrick Reepmakers, Catharina X Everardt Hulsemans, Marijke. OK HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH Gijsbert Jan Toelinx 1425 Den Bosch
Pietergen Hermans van den Berge 1530 Den Bosch? 0 X Jan Peters Sonnemans, zn v Peter Willem Sonmans alias Tijmmermans en Margarete (Margriet) Kuysten. Kind: Jacob te Den Bosch, Willem coopman, Pieter te Delft. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH
Adriaen Anthoniszn Buijs 1530 X Catharina Vuchts, dr v en . Kind: Maria X Adriaen Peters Vloots. Robertus Buijs Amsterdam Waalwijk Anthonis Buijs 1510 Dongen
NN van Bylaer 1530 X NN. Kind: Geertruyd X Jan van Leeuwen van Wely. NB: Wolfert van Bijler, een juwelier in de Nes of de Warmoesstraat (< 1600). Al voor 1600 was Kiliaen [van Rensselaer] in opleiding in Amsterdam bij een familielid, Wolfert van Bijler, een juwelier in de Nes of de Warmoesstraat. Bylaer Amsterdam - van Rensselaer
Jan Jaspars van Ham 1530 Breda? X Dingne Claes Mermans (<= 1568), dr v en . metser. 1575: toeziend voogd van Jaspar Cornelis Lodders zone. In 1594 te Dordrecht. Jan Jaspars van Ham, voogd Jasper Cornelisz Lodder
Margriet Jaspars van Ham 1530 Breda? X 1) Jan Henrick Leijs (Faes), zn v en . leidekker. Kind: Cornelis. X 2) Jan Jan Wijmers, zn v en . Jan Jaspars van Ham, voogd Jasper Cornelisz Lodder
Agnes Nicolaas van Linter 1530 0 X Cornelis Hendrik Hickspoor (?? Geen bronnen!!), zn v Hendrik Hendrik Hickspoor en Beatrijs NN. 10 november 1593 Den Bosch: messenmaker Jan Claaszn van Linter. EN: Aart, enige zoon wijlen Aart Aartszn J. Koogels en Henriken, dochter Jan Claaszn van Linter, messenmaker. HENDRICK HIXPOIRS 1480 DEN BOSCH
Anna Mertens de Loecker 1530 Breda? X Jan van den Wouwer (< 31-8-1557), zn v en . Kind dd 29-9-1593: Ageneta Jans wed. Otto Geerijts, Jenneken, Lijnken, Cathelijna (Catharina) X Artus (Aernout) van Zonst. zwager Frans van den Wouwer X NN, hun drs. Elisabeth X Arnouth van Malsen, Ursula X Nicolaeus Goordefridi Eijcx. Broer Daniel X Alida Johansdr Vogel, Pasquina, vrouw van Peter Ruysch, raad in het Hof van Utrecht, Elisabeth X Laurens van Nijhoff. Johan van Malsen X Hendrina Ruys 1615
Kathelijn Adriaen Matheeus Matheeussen (de Blauwverversdr) 1530 0 X Willem Claessen van Son (< 13-10-1571), zn v Claes (Nicolaas) van Son en NN. Kind: Adriaen X Susanna de Colonia, Jacop, Abraham X Jeane Gorisdr Sanders, Lijsbet X Hans Loysz de Colonia, buksmaker. NB: 1571: Adriaen Matheeus Diversen: Zijn weduwe is Cornelia Gielis Jan Mertens. Jacop Adriaen Matheeus. Diversen: In Engeland overleden. Jan Jaspars van Ham, voogd Jasper Cornelisz Lodder
Dingne Claes Mermans 1530 Breda? X Jan Jaspars van Hams (<= 1568), zn v Jaspar Janssen van Ham en Johanna Adriaen Anthonis. zus Jozijne Claes Mermans, wonende in Engeland (5-2-1568). NB: Aert Ruyssenaers, 1523 meerderj. overl. 17-11-1570, tr. < 29-8-1533 Heylwick Merman, overl. vóór 28-12-1566. Vader Henrick Jan Mermans, tr. Geertruydt Peter Kicxdr. Jan Jaspars van Ham, voogd Jasper Cornelisz Lodder
Joachim Godert Cornelisz van de Raeck 1530 Breda? Dongen? X Katheleijn Robbrechts van der Neff, dr v en . Kind dd 1-8-1575: Delie geb. ca 1558, Godert, Robbrecht, Wijnand, Cornelis, Joachim, Gertruijde. regeerder van het manhuis. Familie: oom Wijnand Cornelis van der Raeck X Dijrwijne Geritsdr, broer Cornelis Godert Cornelissen van der Raeck, overl. < 15-3-1569, dr: Lynken, Kathelijn X 1. Roelandt Jacopssen, 2. Adriaen Huijgenssen. Katheleijn Robbrechts van der Neff
Jacop Adriaen Matheeus Schilder 1530 Breda? X NN. Kind (3); Wonende te Londen (20-9-1567). Zwager van Willem Claessen van Zonne, broer van Kathelijn zijn huisvrouw, deze is 400 karolusgulden schuldig aan hem. Jan Jaspars van Ham, voogd Jasper Cornelisz Lodder
Willem Claessen van Son (Zonne) 1530 Breda? 0 X Cathelijne Adriaen Matheeussen de Blauwverversdr (< 13-10-1571), dr v Adriaen Matheeussen en Cornelia Gielis Jan Mertens. Kind: Adriaen X Susanna de Colonia, Jacop, Abraham X Jeane Gorisdr Sanders, Lijsbet X Hans Loysz de Colonia. busmaker (1571-????), ingezeten poorter van Breda in de Lange Brugstraat (<=1566). NB: slechts 1 van de (klein-) kinderen heet Nicolaes!!! Jan Jaspars van Ham, voogd Jasper Cornelisz Lodder CLAES VAN SON 1515 BREDA
Jan Jan Wijmers 1530 Breda? X Margriet Jaspars van Ham, dr v Jaspar van Ham en NN. droogscheerder, lakenbereider (1567: genoemd met lakenbereider Jan Aert Ruijseners). Jan Jaspars van Ham, voogd Jasper Cornelisz Lodder
Jan van den Wouwer 1530 Breda? X Anna Mertens de Loecker (< 31-8-1557), dr v Marten de Loecker en Katrijn Daniels van der Heyde. Kind dd 29-9-1593: Ageneta Jans wed. Otto Geerijts, Jenneken, Lijnken, Cathelijna (Catharina) X Artus (Aernout) van Zonst. burgemeester van Breda (1557). Broer Frans X NN, hun drs. Elisabeth X Arnouth van Malsen, Ursula X Nicolaeus Goordefridi Eijcx. Schoonzuster Pasquina de Loecker X Peter Ruysch, raad in het Hof van Utrecht. Johan van Malsen X Hendrina Ruys 1615
Boudewijn Adriaen Henricx van der Mijl 1531 Breda 1588 X 1) Margriete van den Broeck, dr v en . Kind: (>=6): X 2) Katheleijn Robbrechts van der Neff (< 27-2-1566), dr v en . Wed. Joachim Godert Cornelis van der Raeck. schepen 1574, burgermeester Breda 1588, lakenkoopman, neef van Petra Anth. Corn. Verwers (28-3-1583). NB: 3-10-1601: Adam, Jaspar. Peeter. Cathelijne Boudewijns van der Mijl, te Delft. Adriaen, diamantensnijder te Amsterdam. Katheleijn Robbrechts van der Neff HEIJNRIK CLAES V D MIJL 1435 DORDRECHT
NN van Gerwen (Gerven) 1535 X NN. Kind: Arendt X Martha van Uffel(en), Jacques X Maria Verbeeck. dr. Sara? JASPER SONNEMANS
Pasquina de Loecker 1535 Breda? 1603 X Peter Ruysch, zn v Hugo Dirks Ruysch van Waijestein en Josina Joostdr Pieck van IJzendoorn. Kind: Hugo, heer van den Engh, X Lucia van Egmond van Merestein (1596) X Graets van Holdinga, Jodoca X Lodewijk Jansz van Brakell. vader is jonker, woonde in 1526 te Breda. Zus Anna X Jan van de Wouwer, burgem. Breda, erfgen. v. Willem van Haestrecht. Katrijn van der Heyde dr. Utrechtse muntmeester Daniël en Janna Mr. Gijsbert Splinterdr. Johan van Malsen X Hendrina Ruys 1615
Katheleijn Robbrechts van der Neff 1535 Breda? X 1) Joachim Godert Cornelis van der Raeck, zn v Godert Cornelis van der Raeck en NN. Kind: Cornelis. X 2) Boudewijn Adriaen Henricx van der Mijl (< 27-2-1566), zn v Adriaen Henricx en Kathelijn Gijsb. Boudewijns. voogd/neef: Anthonis van Son (12-9-1607 Breda). NB: 2-03-1595 Breda: doop Petrus Lamberti, zn v Anthonius Lamberti en Adriana van der Mijl, peter: Cornelius Abrahams, get: Wilhelmus van Woeringhen. Katheleijn Robbrechts van der Neff
Peter Ruysch 1535 Utrecht? 1595 X Pasquina de Loecker, dr v Marten de Loecker en Katrijn van der Heyde. Kind: Hugo (1563?), heer van den Engh, X Lucia van Egmond van Merestein (1596) X Graets van Holdinga, Jodoca X Lodewijk Jansz van Brakell. raad in het Hof van Utrecht, burgemeester van Utrecht (1585/88). Tak Utrecht. Grootouders Dirk Pietersz en Geertruida van Ryn van Groenenberg. Vader Hugo lid van de Utrechtse ridderschap. Johan van Malsen X Hendrina Ruys 1615
Jaspar Sonneman (Sonnemans) 1535 Brussel ? X 1) Magdalene von Bentheim (<= 18-11-1578), dr v en . Kind: Hans ca 1560, Tobias 1572, dr. NN. X 2) Hester Jongelincks (ca 1585), dr v en . Kind: Anna en David 1590, Guiljaume 1592, Anna 1595, Esther 1599. koopman, makelaar, kopstuk van vroege Brusselse calvinisme (1566), per 9-11-1569 poorter van Keulen. Connectie met Jaspar van Uffelen en Hans de Weert (burgem. Antwerpen). NB: Jehan Sonnemans verbannen 1569 Den Bosch. JASPER SONNEMANS NN SONNEMAN 1505 BRUSSEL KEULEN
Willem Adriaensz van Goedereede (Goeree) 1536 1599 X Margaretha Govert Pietersdr du Bois, dr v Govert Pieters du Bois en Inge Ewouts van den Berg. Kind: Govert X Cornelia Louris Kievits, Pieter X Maria van Hofdijck, X Maria Musch, Willem X NN. dokter in de medicijnen te Rotterdam. Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM
Jan van Bylaer 1538 1605 X NN. UITWERKEN !!!! Bylaer Amsterdam - van Rensselaer
Magdalene von Bentheim (Benthem) 1540 X 1) Jacques Dermendijn (Dermoden) (Quattrebas), zn v en . X 2) Caspar Sonneman (<=18-11-1578), zn v NN Sonneman en NN. Kind: Hans ca 1560, Tobias 1572. doopget. (met Jaspar) van kind van Engel Tobias in 18-11-1587 Keulen JASPER SONNEMANS
Adriaen Willems Boel 1540 Antwerpen x Cornelia NN (1564 Antwerpen), dr v en . Kind: Franchois, ged. 28-9-1567, X Elisabeth Schuts (31-3-1598 Keulen), Tobias geb: ca 1585 Antwerp, X Margrieta van Apperloo, Catharina X Denys de Maistre, Mayken X Aernout Truyens. Jacques geb. 1574 Antwerpen, . doopgetuige bij Anne (9-10-1590 Keulen) dr v Jasper Sonneman en Hester Jongelincks. JASPER SONNEMANS WILLEM BOEL 1515 ANTWERPEN
Margaretha Govert Pietersdr du Bois 1540 0 X Willem Adriaensz van Goedereede (Goeree), zn v Willem van Goedereede (Goeree) en NN. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Lysbeth Henricx de Bont 1540 Breda? X Jan Henrick de oude Boudewijns, zn v en . Kind: Christina X IJsaack Embrecht Adriaens van Son, Henrick X Cornelie Claes Waelen (dr Maijken ca 11 jaar op 21-7-1606), Cornelis kuiper te Middelburg, Jan de jonge (genoemd 16-6-1582, 29-11-1596). HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH
Agatha Breman 1540 0 X Zacharias Corvinuszn Hesenbrouck van Hofdijck, zn v Corvinus Hesenbrouck van Hofdijck en NN. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Henrick Bueckentop 1540 Den Bosch? 0 X Elisabeth Hendriksdr Huybroecx, dr v en . Kind: Henricksken X Willem Sonnemans, Margaretha X mr. Peter van Everdingen, Ida X Johan Nicolaesz van der Stegen (dr. Elisabeth X mr. Geerling Ruys). mr., secretaris van Den Bosch. Familie van kooplui. In 1561: voogd over Andries zn v Raes Persoons bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dr v Henrick Bueckentop. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH Henrick Bueckentop 1540 Den Bosch
Elisabeth van Elmpt 1540 0 X Nicolaas 'de jonge' van der Stegen, zn v en . HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH JAN MARTENSZ VAN ELMPT 1510 DEN BOSCH
Zacharias Corvinuszn Hesenbrouck van Hofdijck 1540 0 X Agatha Breman, dr v en . Musch - Beresteijn - van den Bergh ZACHARIAS HESENBROUCK VAN HOFDIJCK 1540
Elisabeth Hendriksdr Huybroecx 1540 Den Bosch? X Henrick Bueckentop, zn v en . HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH
Adriaen Wilboerts van Son 1540 Dongen? 1603 X Maeyken NN, dr v en . Kinderen dd. 9-3-1605 (>= 2): Adriaentje X Anthonis Raes Willemsen. verliet waarschijnlijk na 1-4-1587 Dongen (machtigt broers Simon en Jan, Jacob Jorissen van der Wer en anderen om zijn zaken waar te nemen in de lande van Breda. Rijck Wilboerts (van Son, Zonnius, Rijcken) WOUTER BAC VAN OLE 1180
Nicolaas 'de jonge' van der Stegen 1540 X Elisabeth van Elmpt, dr v Jan van Elmpt en Wouterken van Henxtum (van Delft). secretaris Willem van Oranje de Zwijger. 8-1-1626: medevoogd over Cornelis en Agnees, onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Boudewijns bij Anna Hiicxpoirs. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH NICOLAS VAN DER STEGEN 1350 DEN BOSCH
Hans Verbeeck (Verbeecq, del Beque, de la Beecke) 1540 Antwerpen? X Anne Droeshout (Droshault) (< 1590), dr v en Anna NN. Kind: Maria X Arnoud van Gerven, Anna, Sara, Lodewijk (Louis), Susanna X Henrick Harsteen, Joannes, Janneken X Metius Dricius Meyer (ot 28-4-1624 Keulen), zn wijlen Hermannus Meyer en Divre NN. kennis van Henrick van Thielt. NB:( zwager?) Louwys Droussault doopget. bij Jasper Sonneman(s) en Hester Jongelincks. Deze Jasper als neef (?) en huwelijksget. voor schoonzoon Henrick Harsteen. NB: Guilliam Tintenier X Catelina del Beque (ca 1580). JASPER SONNEMANS HANS VERBEECK 1540 ANTWERPEN
Clara Wonderer (Wanderer) 1541 Antwerpen 1595 X Hans de Weert (16-2-1562), zn v Roelant Janssone de Weerdt en Margriete van Paessen. uitwerken !! JASPER SONNEMANS SEBALDUS WONDERAER 1510 ANTWERPEN
Herbert Johans van Beaumont 1545 0 X Cornelia Simons van Slingeland (van Capel), dr v Simon en Geertruij van Gameren. Kind: Simon, Anthony X Anna Auxbrebis, Katharina X Johan de Wit Heeren Johansz. luitenant-kolonel, commandeur van Steenbergen. van Beresteyn - Tromp - de Vlucht GOVAERT VAN BEAUMONT 1370
Cornelis Boote 1545 Brussel ? X Emerentia de Meyer (Boots), dr v en . Kind: Jan X Joanna Jaddart, David, Cornelis, Henrick X Catherina Lenaertsdr Sweerts, Emerentia X Pieter Pietersz Metge, Dorothea x Michiel Michielsz Quickelbergen. huwelijksgetuige bij Susanna van de Vondel X Francois Provoost. JASPER SONNEMANS GILLIS BOOTE 1395 BRUSSEL
Jan Henrickszn de oude Boudewijns 1545 Den Bosch? X 1) Lysbeth Henricx de Bont. dr v en . Kind: Christina X IJsaack Embrechts van Son, Henrick X Cornelie Claes Waelen, Cornelis, Jan. X 2) Florentina van der Stegen, dr v Nicolaes de oude en Heylwich van Langel. Kind: Nicolaes X Anna Claes Hicxpoirs. kuiper, wijnverlater (16-4-1581 Breda). Zoons Henrick X Cornelie Claes NN (dr Maijken ca 11 jaar op 21-7-1606), Cornelis, Jan de jonge. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH JAN HENRICKSZ DE OUDE BOUDEWIJNS BREDA 1550
Charles (Kaerle, Karel) della Faille de Leverghem 1545 1617 X 1) Marie Celosse (5-8-1567 Hasselt ?), dr v Jean Celosse en Catherine Hermans. 1549-1572. X 2) Cécile Gramaye (21-4-1573 Antwerpen, Saint Jacques), dr v Jacques Gramaye en Marie Stalpaerts van der Wiele. uitwerken! Heer van Leverghem. Kinderen vanaf 1584 te Dordrecht gedoopt. Jan Sonnius Antwerpen 1570-1641 PIERRE DELLA FAILLE 1478 WEVELGEM Clara van Ghent 1465 Brussel
Jan Harsteen 1545 Antwerpen ? X NN. Kind: Henrick (Heinriko) X Susanna Verbeeck (1600 Keulen). Jasper Sonnemans, neef en huwelijksgetuige van zoon Henrick. NB: Jacob Hertzen (stam JACOB HERTSEN 1450 ANTWERPEN) X Antoinette Anselmi (5-4-1608 A'dam). JASPER SONNEMANS JAN HARSTEEN 1545 ANTWERPEN
Govert van der Hoeven (Hove) 1545 Antwerpen? X Tanneken (Anne) Moerenturffs, dr v Valerius Moerentorf en Joanna van Plassendonc. Kind: Valerius 1572-1645, X Sophia Raesvelt (1602), X Baeyken Hendrix de Grove, Dirck, Catelyne, Felix, Govert, Alexander X Susanneken Pelletiers, X Maijke Pas (Pars). dr. Catelyne getuige bij huwelijk schilder Valerius in 1602. Jan Kuysten is zwager van Valerius (via broer Dirck). Zn Govert (1615 - 1663) X Susanneken van der Plassen (1604), dr Catelyne. Raesvelt GOVERT VAN DER HOEVEN 1545 ANTWERPEN
Tanneken (Anne) Moerenturf (Moerenturffs) 1545 Rijssel X Govert van der Hoeven (Hove), zn v en . Kind: Valerius, Felix, Govert, Alexander I de oude (zilver/goudsmid in de Nes, overl. < 12-1628) X Susanneken Pelletiers (ot 19-1-1602 Amsterdam), X Maijke Pas (Pars). nicht van Jan Moretus Raesvelt
Cornelia Simons van Slingeland (van Capel) 1545 1617 X 1) Herbert Johans van Beaumont, zn v en . (X 2 Jacob Aert Hendricks Wensen ??) Kind: Simon, Anthony (X Anna Auxbrebis), Katharina X Johan de Wit Heeren Johansz. X 2) Herman Danielsz Heerman (19-1-1586 Dordrecht), zn v en . van Beresteyn - Tromp - de Vlucht JAN PIETERSZ VAN SLINGELAND 1370 DORDRECHT
Jan Veen 1545 Amsterdam? X Magteltgen Cornelisdr Verhee, dr v en . Kind: Neeltje Lenaert Heinricksz, X Jasper Cornelis Lodder, Weijntje X Adriaen Jelisz Valkenier, Lijsbet X Michiel Gijsberts Hoppesack. Jasper Cornelis Lodder van Breda Jan Veen 1545 Amsterdam
Paulus Cornelisz van Beresteyn 1548 Haarlem 1625 X Volckera Claesdr Knobbert (29-1-1574 Delft), dr v Claes Adriaensz Knobbert en Maria Duyst Van Ylem. brouwer/koopman in meekrap, wijn en specerijen Delft, burger daar 9 april 1580, burgerhopman 1590-1592, raad 1595-†, schepen 1597-1601, burgemeester 1601-1604. Schatrijk. van Beresteyn - Tromp - de Vlucht GIJSBERT VAN BERESTEIJN 1475 AMSTERDAM
Hans de Weert 1548 Antwerpen ? 1609 X 1) Clara Wonderer (Wanderer) (16-2-1562), dr v Sebaldus Wonderer en Clara Cocx. Kind: Sara X Mr. Antonius Heynrici (ot 4-5-1602 Amsterdam). X 2) Elisabeth Bouwens (ot 14-8-1599 Amsterdam), dr v en . burgemeester Antwerpen, sinds 1587 wonend op de Turfmarkt te Amsterdam. Doopget. bij tweeling Joannes en Barbara (X Ds. Jacobus Rolandus): Cornelis de Vos en Casparus Sonnemans. Zoon Sebald de Weert, ontdekkingsreiziger, vermoord op Ceylon.. JASPER SONNEMANS JAN DE WEERT 1490 ANTWERPEN