Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega┬┤s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma┬┤s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force


Logboek

Logboek

  16--7-2021: TWIJFEL IS GOED!
  - Allereerst een bedankje voor alle mensen die gereageerd hebben in de tussentijd! Het geeft weer broodnodige nieuwe impulsen aan mijn eigen onderzoek en verhoogd de kwaliteit (inhoud) van de website. Mijn motto: twijfel is goed! En vandaar uit: opbouwende kritiek is zeer welkom.
  - Er is nieuwe functionaliteit gebouwd: het item Stamlijnen is daarom vernieuwd en er is een nieuw item Stamlijnrelaties. Voordat die nieuwe functionaliteit betrouwbaar in werking kon komen is de hele database systematisch op allerlei 'onzuiverheden' in relaties kruiselings gecontroleerd en daarna gecorrigeerd (was zeer nodig!). Verder zijn er diverse controles ingebouwd om te voorkomen dat er dat er opnieuw inconsistentie ontstaat door nieuwe data-invoer. Sommige stamlijnen (van Berchem, een gedeelte van de stamlijn DIDDERIC TOLLINS VAN AXEL 1170 ANTWERPENT bijv.) zijn herzien en moeten gedeeltelijk opnieuw opgebouwd worden (ditmaal met onderbouwing!).
  - Het item Stamlijnen geeft nu de mogelijkheid om verbindingen met andere stamlijnen (gekleurd) te tonen en eventueel alle verbintenissen, ook die zonder stamlijn.
  - Het nieuwe item Stamlijnrelaties geeft de mogelijkheid om te zoeken naar gemeenschappelijke stamlijnen tussen 2 willekeurige stamlijnen. Tip: open Stamlijnen en Stamlijnrelaties in 2 aparte vensters voor gericht onderzoek.
  - Voor een goed begrip: onder directe relaties (gekleurd) wordt verstaan de verbindingen met een (huwelijks-)partner en andere mogelijke huwelijken van deze partner. Indirect is door huwelijken binnen de directe familie van partner (dus de schoonfamilie, ook halfbroers en zussen).
  - Mogelijk worden er aan de relatieclusters regels gekoppeld met aktenummers (als link) die voor mij de aanleiding vormden om personen in een relatiecluster op te nemen.
  - Voor de komende tijd neem ik me voor me meer te richten op genealogisch onderzoek (met hulp van de nieuwe speeltjes) en minder te programmeren!

  25-3-2021:
  - De tak JAN SONNEMANS 1530 DEN BOSCH is vervallen en aangesloten op de tak PETER WILLEM SONMANS TIJMMERMANS 1490 DEN BOSCH. Dit op basis van de wapens die gevoerd werden, 1 akte uit het lijfrenteboek, en 3 aktes uit het Bosch Protocol over een erfpacht (jeep 20 L rogge op Lichtmis uit huis erf hof land 3 L in par. Otw tpl. Huyckelom): BP 841. 1545 oktober 29 sH,R.1345,29, BP R.1410 Donck oktober 1600 - januari 1604, 29 / 235. 361. 1610 juli 28 sH,R.1455,245v, en BP 1600 - 1625 (a) 335. 1610 april 23 sH,R.1455,25 door Wim de Bakker 16 juni 1993 / 13 mei 1995.
  Naast deze grote tak zijn er dus nu nog 3 grote: de tak MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT, de tak NN SONNEMAN 1505 BRUSSEL KEULEN en de tak LAURENTIUS SONNEMANS 1615 WEERT.
  - Veel personen toegevoegd (ca 2500, totaal nu 47827) en bestaande persoonsgegevens aangevuld met merendeels DTB-akten (ca 16000, totaal nu 78104).
  - Veel correcties en aanvullingen gedaan op personen in de omgeving Eindhoven, Boxtel (o.a. families Slegers (alias van Son), van Son en aanverwanten).
  - Connecties van de de families Meijs, Collenberg (stam MERTEN VAN COLLENBERGH LIEMPDE 1560), Crillaerts, Nieuwenhuijsen (stam ANTHOENIS GERIT SEGERSSZOEN DIESSEN 1480), Verouden (stam ENGBRECHT VAN DEN BERSSELAER VOS 1370 GEMONDE) worden verder systematisch via akten in kaart gebracht. Het is zelfs zo dat ik binnen afzienbare tijd een belangrijke doorbraak verwacht te gaan zien w.b. niet eerder bemerkte relaties tussen de vele veschillende stamlijnen van Son in de de Meijerij en land van Heusden en Altena waaronder mijn eigen stamlijn, JOOST VAN SON ONSENOORT 1610 genoemd.
  - Er is een nieuw item in het hoofdmenu genaamd 'Aktuele discussies' over onderzoek van verschillende genealogen o.a. naar de vroegste relaties van leden van de tak WOUTER BAC VAN OLE. Met name de vroegere bijdragen van Hans van Broekhoven hebben me op het spoor gebracht van een interessante en omvangrijke tak van Son, oorsprong Breda, land van Luik (JACOB JACOBS VAN ZONNE 1475 BREDA, deze vergt nog veel diepgaand onderzoek!).
  - Ik wil ook graag de aandacht vestigen op belangrijke bijdragen van Remco van den Heuvel (in het pas uitgebrachte boek Hollandse Parentelen II (150 pagina's!), en Ons Voorgeslacht feb. 2019 JRG 74 pag. 94-112 (o.a. TWEE GESLACHTEN COOLHAAS HERENIGD door Remco van den Heuvel)). Voor iedereen die onderzoek doet in de regio land van Heusden en Altena zijn deze publicaties zeer aan te bevelen. Met het goed doorspitten en verwerken van deze stukken ben ik nog wel een jaar bezig.....
  - Er wordt nieuwe funktionaliteit van de database cq. website ontwikkeld waardoor straks ook scans van handtekeningen en een selectie van DTB-akten te zien zijn, direct gekoppeld aan personen. Met name de handtekeningen kunnen een hulpmiddel zijn bij de identificatie van personen in akten die ook naamgenoten in dezelfde tijd hebben.

  23-4-2020:
  -Een verlate update van de website vanwege de trieste, krankzinnige maatschappelijke ontwikkelingen: de definitieve afschaffing van de burgerrechten door het Haags regiem en doorgaande maatschappelijke vernietiging in Europa op bevel van de Brusselse maffia voor multinationals (systematische afbraak van o.a. de natie, pensioenen, contant geld, gezondheidszorg, midden- en klein bedrijf, het steunen en importeren van terroristen en hun kinderen e.d.). Het absolute zwijgen van de 3e 'rechtsprekende' macht spreekt boekdelen! En waar de ophokplicht eerst gold voor dierlijk vee, wordt deze nu, zonder noemenswaardig verzet, uitgebreid naar menselijk vee..... In 1940 haddden we hier al landverraders, maar sinds de 2e bezetting in 1945 is dat alleen maar toegenomen.
  Van schijndemocratie naar onverbloemde diktatuur is eigenlijk maar een klein stapje, het negeren van de uitslag van het Europa-referendum in Nederland was 1 van die stapjes!
  Dit is een door en door corrupte wereld waarin mensenrechten ondergeschikt zijn aan de concentratie van macht (middels opgekochte media, politici, censuur, omgekochte 'wetenschappers', geld) in steeds minder handen.
  Ik wens iedereen veel wijsheid en sterkte in deze Orwelliaanse verschrikking: je grootste rijkdom is niet geld of bezit maar onze gezamenlijke veiligheid in vrijheid en het aantal integere, zelfdenkende mensen in je naaste omgeving die niet mensvijandig en omkoopbaar zijn.
  Verbreek op je eigen manier de sociale isolatie (en alle maatregelen van de 1 1/2 meter diktatuur): laat ze zien, horen en voelen over de inbreuk op al onze rechten!
  Aanbevolen: de reacties van de president van Belarus 2-4-2020 en Karel van Wolferen.

  -De bovengenoemde ontwikkelingen benemen me vooralsnog de lust om het item 'Over genealogie e.d.' te voltooien.
  -Personen toegevoegd (ca 700) en (bestaande) persoonsgegevens aangevuld met huwelijks en doopakten (ca 5000). Met dank voor de inbreng van diverse personen via de e-mail.
  -Veel correcties en aanvullingen gedaan op personen in de omgeving Eindhoven, Boxtel (o.a. families Slegers, van Son en aanverwanten).
  -De Geschiedenis en genealogie van het geslacht van Son eertijds geheeten van Broechoven door H. J. A. van Son is (in niet ge-indexeerd formaat) beschikbaar op het item 'Vrij toegankelijke websites'.

  2-1-2020:
  -Bijna alle menu-items aangevuld.
  -Op de Persoonskaart rechtsonder een nieuw veld Naamgenoot toegevoegd (om verwarring te voorkomen). Het betreft dan een andere persoon met dezelfde naam in dezelfde plaats of streek en tijd.
  -Veel personen toegevoegd (ca 400) en bestaande persoonsgegevens aangevuld met huwelijks en doopakten (ca 3000).
  -Veel correcties en aanvullingen gedaan op personen in de omgeving Leende en Heeze en aanvullingen (aktes) op de stamlijn JOOST VAN SON ONSENOORT 1610.

  1-10-2019:
  -Start website.