Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1443. Als u op een onderstreepte link klikt krijgt u details van dat item te zien. Voor achtergrondinformatie over deze database: zie het menu-item 'Thuis'.
Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader, stammoeder Relatiecluster_1 en 2
Dirck van Lynden 1443 Hemmen 1500 X Walburg van Blitterswijck (1472), dr v en . FLORIS VAN LIJNDEN 1197
IJken Jan Reijner van Broechoven (Crillaerts, Zomers) 1444 1521 X Peter Jan Mutsaerts, zn v en . Kind: 1) Gerit Peter Jan (+<1548 ) 2) Magdalena Peter Jan (Helena) (+ = <1545 ) 3) Cornelis Peter Jan ( ca 1490 , + ca 1554), 4) Peter Peter Jan ca 1495 5) Jan Peter Jan ca 1500 WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Reijner Jan Reijner van Broechoven (Roeden) 1444 Tilburg? 1532 X Juet Andries (Jan) van Boerden (ca 1475), dr v Andries Jan van Boerden en Geertruijd Jan Zomers. Schepen Tilburg WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Dirk van Haarlem 1444 Haarlem 0 X NN. DIRK VAN HAARLEM 1355
Dirck van Straelen 1444 0 X 1) Katharina, dr v en . X 2) Keilurich, dr v en . Kind: Dirk, Catharina. GODART VAN STRAELEN 1290 KEULEN
Willem Gerrits van Achelen 1445 Den Bosch 1527 X Johanna (Jacoba) van der Rullen, dr v Wouter Henrickszn van der Rullen en Hillegont van Rode. Kind: Wouter X Elisabeth Aertsen, X Anna Hendrik Gosewijnsz Beyens. schepen Den Bosch 1497, 1508, 1522. Lid Lieve Vrouwe Broederschap 1494. Kocht in 1495 het huis 'de Trouw', achter het Wildvarken. NB: Gerrit van Achelen, geb. ca 1480, X Judoca Gerits Kuyst: kind: Adriaan (1509 - 1554) X Arnolda de Wolf. NN VAN ACHEL 1320 DEN BOSCH
Adriaen Claesz van Adrichem 1445 Delft 0 X Aeghjen van Crooswijk, dr v en . Kind: Claes X Machteld Claes Franckensdr van de Bergh. CLAES ADRIAENSZ VAN ADRICHEM 1415
Gielis Janssoen van Ameroeijen 1445 Sprang 0 X Lucia Ariens Jansdr (ca 1465), dr v en . Uit dit huwelijk en bij deze erfenis worden zes kinderen genoemd. heemraad van Sprang 1475-1509, gezworene. CLAUS VAN HERPT 1325
Maria van Assendelft 1445 0 X Johan Gijssen Blanckeroirt, zn v Gijsbrecht Blanckeroirt en Margriet van Leeuwen van Gouda. MARIA VAN ASSENDELFT 1445
Elisabeth Berthout Back 1445 0 JAN BACK 1390
Gerard Berthout Back 1445 0 JAN BACK 1390
Johan (Jan, Janne) Berthout Back 1445 0 X Adriana van Wijlinck, dr v en . Kind: Otto, en Adriaane X Wolfert van Brederode. ridder, heer van Asten. NB: Ende was voirtyts Henricx van Zonne diet vercochte meester Wolffarts van Ghisen Jans soen. JAN BACK 1390
NN van Banchem 1445 Leuven ? 0 X Anna van Dielbeke, dr v en . Burgemeester van Leuven NN VAN BANCHEM 1445 LEUVEN
Styna van Barferden 1445 0 X Gijsbert Cloeck, zn v Racquin Cloeck en Menta van Camphusen.
Swenelt Rutghersdr van Basten den Alde 1445 0 X Dierick de Bije, zn v Hendrick de Bije gesegt Pelgrom en Margarete Simesdr van Bijlants.
Albert Dircx van Berse (van den Grave) 1445 1500 X Hillegond Mathys Jans van Tricht, dr v Mathys Jans van Tricht en NN. Kind anno 4-1-1509 : Agneth X Arnt Pauweter, Matthias, Franciscus de Lange weduwnaar Elijsabeth van Berse.
Aernt Beuckelaer 1445 1538 X Aleyt van Aelst, dr v en . Kind: Godschalck (ca 1488-1546) X Margriet van Oudheusden, dr Henrick Anthonisz en NN, Cornelis, Mechteld X Jan Henrick Anthonisz van Oudheusden, ontvanger tol Heusden. WOUTER BOEKELER 1400 HEUSDEN
Peter Daniël Peter van Boerden 1445 Tilburg 0 X Katelijn Rutger van de Hoeven, dr v en . Kind: Antonius X Engelbertha Berijs Peter Eelkens, X Marij Laureijs Elen Mutsaerts UITWERKEN !!! JAN HERMAN VAN BOERDEN 1310 TILBURG
Peter Gijsbert Gijsbrecht van Boerden 1445 1525 X Mechteld Goijaert van Elderen, dr v en . Kind: 10) Elisabeth Peter Gijsbert van Boerden X 20 Jan Peter Jan Mutsaerts, died BEF 1542. schepen Tilburg 1500-1505 JAN HERMAN VAN BOERDEN 1310 TILBURG
Zeger Jorden van Boirt 1445 Den Bosch? X NN. Kind: Joostken X X Jan Jan Mathijs Pijnappel.
Catharina Amelis Bolcx 1445 0 X Peter Maarten Peter Teulings, zn v en .
Aleid (Aelken) van den Bosch 1445 Den Bosch? 0 X Zeger van Hedel, zn v Jan Goyartszn van Hedel en NN. WILLEM VAN DEN BOSCH 1415 DEN BOSCH
Willem Willemsz van Boschuysen 1445 Leiden? X NN (< 4-1472). WILLEM HERMANSZ VAN BOSHUIJSEN 1365 LEIDEN
Jacob Jansz van Brecht 1445 0 X NN. (X Beatrice Absoloms ? Weduwe in 1524) Kind ?: Anne (vrouwe van Wittemanshof) X Arnold Schroots de oude? NB: In 1554 maakte Jacob van Brecht zijn testament ‘ten huyse van joncker Godert van Brecht, staende tot Ghinneken, genaempt de Bouverie, in de stoefcamer (badkamer).’ GODFRIED VAN BRECHT 1325 DEN BOSCH
Wouter Claes van den Broeck 1445 1489 X Katharina Henricx van Nuwenhuys van Helvoirt, dr v Henrick van Nuwenhuys van Helvoirt en NN. Kind: 3 dochters: Elisabeth (+ voor 9-9-1545), Hadewich X Jan Nicolaes die Wolff, goede man van 1508 tot en met 1510. rijke schepen Den Bosch 1474 GOYART VAN DEN BROECK 1380 DEN BOSCH
Dierick Diericks Buijs 1445 0 X Margriet Jan Hereijgens (Heerstraets) , dr v Jan van der Heerstraten en Lijsbeth N.
Henrick Jan Christiaens 1445 1503 X Margriet Servaesdr van Lanschot (ca 1470), dr v Servaes Gielliszn van Lanschot en Kathlijn Willems van Nederven. CHRISTIAEN JAN MAESSONE 1400 ZUNDERT
Gijsbert Cloeck 1445 0 X Styna van Barferden, dr v en . RIQUINIS CLOECK 1290 ARNHEM
Johan de Cock van Opynen 1445 0 X Elisabeth van Ranst, dr v Hendrik van Ranst en Elisabeth van Merheim. RUDOLF DE COCQ 1195
Caron Cocquiel (le Merchier) 1445 Tournai ? X Jehenne Havet, dr v en .
Gerbrand van Coulster 1445 0 X Beatrijs Baeck (van Broechoven) (voor 1494), dr v Aernt Willems van Broeckhoven en Katharina Scilder. Kind: Willem (7-4-1489), natuurlijke zoon, Agatha Catharina, geb. 1510 (X Johan van Merode), Adriana, Ysebrant, overl. 9-10-1528. schepen van Dordrecht WILLEM VAN COULSTER 1400
Aeghjen van Crooswijk 1445 0 X Adriaen Claesz van Adrichem, zn v Claes Adriaensz (van Adrichem) en Lijsbeth Claes Franckendr. Kind: Claes X Machteld Claes Franckensdr van de Bergh.
Jan Jansz Dachverlies 1445 0 X Go(e)swina van Varick (1464), dr v Hendrick van Varick en Cecilia van Haeften. schepen Den Bosch 1483-1487 JAN DACHVERLIES 1415 DEN BOSCH
Anna van Dielbeke 1445 0 X NN van Banchem, zn v en .
Cornelien van Donghen 1445 0 X Wennemaren Sweerts, zn v en .
Mechteld Goijaert van Elderen 1445 1531 X Peter Gijsbert Gijsbrecht van Boerden, zn v Ghijsbrecht Gijsbert Herman van Boerden en N.N.
Jan Willemsz van Gunterslaer 1445 Den Bosch? 0 X Margriet Dirc Aerts Kuysten, dr v en . Kind: Frederik. jonker, schepen van Den Bosch (Rt.A. 's-Hertogenbosch. Reg. no. 1218 (1500), 264, 272verso.). NB: naamgenoot Jan van Gunterslaer, zn Mathys, overl. 18 december 1522. Schepen Den Bosch 1514, 18, 22. (archief Den Bosch: schepenen van Den Bosch).
Gooswin (Goeswinus) Marcelisz Hack 1445 1499 X Agnes van de Graft (Gragt, Gracht), dr v en . Kind: Willem, Jan X NN (kind: Peter X NN (kind: Jan, Willem, Walraven), Katharina en Anna), Maercelis, Gerart en Goessen (vertrokken naar Brugge) X NN, Elisabeth X Jan Pijnappel, Anna en Katharina. hoogschout (niet vernoemd in lijsten!) van Den Bosch en Grave. (???? (1479?)-1499). ontvanger der belastingen in de regio Alem. BOUDEWIN HACK 1290 ALEM
Jacob van Haestrecht 1445 Wassenaar ? 0 bouwman JACOB VAN HAASTRECHT 1445 WASSENAAR
Jehenne Havet 1445 Tournai ? X Caron Cocquiel (le Merchier), zn v en .
Zeger van Hedel 1445 Den Bosch? 0 X Aleid (Aelken) van den Bosch, dr v mr Willem van den Bosch en NN. Kind: Zeger, Martha X Henrick de Heusch, Lazarus X Cecilia Cornelisdr Kievits, kind: Barbara X Lambrecht Dirckszn Remmen, raad van den Bosch. Schepen Den Bosch 1481-1495 JAN VAN HEDEL 1415 DEN BOSCH
Margaretha Herman Daniel van Heijst 1445 Tilburg 0 X Lambert van Beurden (Horrevoirts), zn v Lambrecht Jan Herman en Mechteld Hendrik Gerard van Broechoven. JAN JAN PAULUS VAN HEIJST 1350 HASSELT
Arnd Henricks de Heusch 1445 Den Bosch ? X Elisabeth Henricksdr van den Eynde (Eyndt), dr v Henrick Jansz van den Eynde en NN.
Jan van Heusden (de Lijsgreve) 1445 Breda? X Heijlwic Cornelis Jacops (< 1-10-1499). Kind dd. 1-3-1520: Jehenne X Denijs Ketelers, X Peter Corn. van Bavel, Willem, Jan, Cornelis X Lijsbeth Denijs Ketelers, Robbrecht X Kathelijn Aert Claeussendr vd Corput, Agneeze X Sander Nijs Ketelers, Aert (+). mesmaker te Breda. Dr. Dircke X mr. Henrick Dyrck Rijnsaerts. JAN VAN HEUSDEN 1445 BREDA
Heilwich Willem van der Hoelt 1445 Den Bosch? 1469 X Jan Matheeuss Engelbert Ludinc Pynappel, zn v Mathijs Engelbert Ludinc Pynappel en NN. Kind: Johanna X Jacobus van Driel (Vladeracken), X Diego de Haro. OLV-broederschap 1469: Heilwich Jan Pynappels wyff. doodschuld betaald deels tijdens het leven, deels na de dood.
Katelijn Rutger van de Hoeven 1445 Tilburg 0 X Peter Daniël Peter van Boerden, zn v en .
Jan Lambrechts Hulshouts 1445 Dongen? X Marijke Jacop Peeter Jan Vrancken, dr v en . Kind: Heijlwych X Cornelis Dyrck Roevers, Peter X NN, Laureijse overl. < 22-3-1519, X Peter Pauwels Engbrechtssone, Lambrecht X Jehenne Horsten, Jan X Cornelie Cornelis Dyrck Roevers (< 15-2-1513), Gherit. capelmeester capel van Rijen (11-3-1511), hovenier op Cleijn Dongen. NB: Katelijn Lambrecht Hulshout geb. ca 1459, X NN. JAN LAMBRECHTS HULSHOUTS 1450 DONGEN
Alard van Isendoorn 1445 0 X Margriet Valkenaar, dr v en . RUDOLF DE COCQ 1195
Heijlwic Cornelis Jacops 1445 Breda? X Jan van Heusden (< 1-10-1499), zn v en . Kind dd. 1-3-1520: Jehenne X Denijs Ketelers, X Peter Corn. van Bavel, Willem, Jan, Cornelis X Lijsbeth Denijs Ketelers, Robbrecht X Kathelijn Aert Claeussendr vd Corput, Agneeze X Sander Nijs Ketelers, Aert (+).
Lucia Ariens Jansdr 1445 1530 X Gielis Janssoen van Ameroeijen (ca 1465), zn v Jan Gielisz van Ammerzoijen en Adriana van Herlaer.