Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Hans de oude van den Eynde (Enden) 1564 Antwerpen 1640 X 1) Geertruyt Gillis (< 29-7-1611), dr v en . Kind: Aeltgen. X 2) Helena Mitz (Myts) (ot 25-1-1618 Keulen get: Caspar Sonneman, Hans Mits), dr v Andreas Mitz en Elizabeth Both. Kind: Helena X Johan Meinertshagen, Robbertus, David, Wilhelmus. bankier uit Antwerpen UITWERKEN !!! Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Daniel Mitz 1579 Keulen 1652 X 1) Agnietgen Kocx (Cockx) (ot 29 -9-1607 A'dam), dr v en Neesken NN. X 2) Maria de Marees (ot 26-12-1609 A'dam), dr Abraham en Maria Gemaert. Kind: Maria X Tilman Roostermans, Daniel X Alida Roostermans, Jan, Samuel, Jeremias, Anna X Andreas Lantsman. UITWERKEN (DNL)!!! koopman, handelt ook op Spanje. NB: Samuel Mits doopget. 8-3-1620, Jeremias Mits 1623, Miggiel Faes 1626. Ouders?? Zoon Samuel Mits X Alida Coppit, dr Anna Mits X Andreas Lantsman (1648), Ester X Jacob Lantsman. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck JOHANNES MITZ KEULEN 1515
Agnietgen Kocx (Cockx) 1583 X Daniel Mitz (ot 29 -9-1607 A'dam), zn v en . Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Conradus Sonnemans 1585 Keulen? X Helena Myts (Mits), dr v Andreas Tilmansz Mitz en Elizabeth Both. Kind: Elisabeth. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck NN SONNEMAN 1505 BRUSSEL KEULEN
Helena Mitz (Myts) 1588 Keulen 1667 X 1) Conradus Sonnemans, WS zn v Johan Sonneman en Elisabeth Conradts. X 2) Hans van den Eynde (Enden) (ot 25-1-1618 Keulen, zijn get: Caspar Sonneman, Hans Mits her brother), zn v Romboudt Danielsz van den End (Eynd) en NN Jelykz. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck JOHANNES MITZ KEULEN 1515
Maria de Marees 1590 X Daniel Mitz (ot 26-12-1609 A'dam), zn v en . Kind: Maria X Tilman Roostermans, Daniel X Alida Roostermans, Jan, Samuel X Alida Coppit, Jeremias, Anna X Andreas Lantsman. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck JAN DE MAREZ
Johan Meinertshagen 1601 Keulen 1671 X 1) NN. X 2) Helena van den Enden (ot 21-9-1643 Keulen), dr v Hans van den Enden en Helena Mits (Myts). Kind: Daniel 28-5-1657 Keulen, X Catarina Coper, Jacob X Sara Lebrun (geb. 8-10-1649), Isaack, geb. 1648, X Maria Elisabeth Rademacher. mijnbouwer te Kommern 1629, loodmijn. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck Johan Meinertzhagen 1542 Keulen
Petronella Hondius 1603 Utrecht? 1678 X Johannes Jans Wissel (1632), zn v Jan Anthonisz Wissel en Jacomyntje Fransdr van Casteren. Kind: Jacob, Digna X Johannes Commelin, raad A'dam. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck OLIVIER DE HONDT 1535 WAKKEN
Johannes Jans Wissel 1608 1648 X Petronella Hondius (1632), dr v en . Kind: Jacob, Digna X Johannes Commelin, raad A'dam. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck Jan Anthonisz Wissel 1561 Gorinchem
Jan Mitz 1618 Amsterdam X Cornelia Vinck (ot 8-4-1644 Amsterdam), dr v Hilbrant Pietersz Vinck en Catharina Jaspers Lodders. Jasper Cornelis Lodder van Breda Gillis Gromme en Alida van Middelhouck JOHANNES MITZ KEULEN 1515
Helena van den Enden 1619 Keulen 1679 X Johan Meinertshagen (ot 21-9-1643 Keulen), zn v Nicolaes Meinertshagen en Anna von Raedt. Kind: Daniel, Isaac. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Agatha van Lodensteyn 1622 1688 X Gillis Grommé (25-12-1657 Delft), zn v Gillis Grommé en Elisabeth de la Paille. Kind: Gillis X Alida van Middelhouck. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck JAN VAN LODENSTEYN 1470
Cornelia Vinck 1623 X Jan Mitz (ot 8-4-1644 Amsterdam), zn v Daniel Mitz en Maria de Marees. Jasper Cornelis Lodder van Breda Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Johannes Commelin 1629 Leiden 1692 X 1) Digna Jans van Wissel (ot 18-7-1652 A'dam), dr v Joannes en Petronella Hondius. Kind: Cornelia X Lucas Hondius, X Jan Wijnants Daems. X 2) Belia Vink (ot 12-1-1673 A'dam), dr v Hillebrand Pieters Vink en Catharyna Jaspers Lodder. hoogleraar in de kruidkunde, poorter Amsterdam 28-12-1652. Raad Amsterdam. Botanicus. Zijn dochter Cornelia woonde vanaf 1683 met haar echtgenoot Lucas Hondius op Vechtenstein. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck AIMERY JEHANS COMMELIN 1480 DOUAI FRANCE
Belia Hillebrandsdr Vink 1630 Amsterdam 1697 X 1) Willem Ruijchaver (ot 1658 A'dam), zn v en . X 2) Johannes Commelin (ot 12-1-1673 A'dam), zn v Isaac Commelin en Cornelia Bouwer. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Gillis Grommé 1631 Delft? 1684 X Agatha van Lodensteyn (25-12-1657 Delft ), dr v Joost van Lodensteyn en Maria Dirksdr van Voorburch. Kind: Gillis X Alida van Middelhouck. doopget. te Delft bij kind van Johannes Keijser en Abigael van Beijeren (kleindr. Adriana X Johan Keyser!). Gillis Gromme en Alida van Middelhouck GILLIS SAMUELSZ GROMMEE 1600 DELFT
Digna Jans van Wissel 1633 Amsterdam 1671 X Johannes Commelin (ot 18-7-1652 A'dam), zn v Isaac Commelin en Cornelia Bouwer. Kind: Cornelia X Lucas Hondius, X Jan Wijnants Daems. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck Jan Anthonisz Wissel 1561 Gorinchem
Wijnand Daems 1635 Amsterdam? X Agneta Meijnershagen (<= 1658), dr v en . Kind: Jan Wijnants X Maria Vincent (16 -3-1683 Amsterdam), X Cornelia Commelin, Abraham, Isaac X Alida Roermont, Jacobus, Maria X Matthias Snoeck, Constantia, Wijnant. koopman te Amsterdam. UITWERKEN !!! Doopget. kleinkinderen: Mattheus Snoeck, Maria Daems, Maria Maria Memertshage, Constantina Daems, Isaac Meinershagen. Connecties met fam. Grommee, Lodder, Huijdecoper, Keyser, Hondius, aux Brebis, van Liebergen. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Agneta Meijnershagen 1635 Amsterdam? 1680 X Wijnand Daems (<= 1658), zn v en . Kind: Jan Wijnants X Maria Vincent (16 -3-1683 Amsterdam), X Cornelia Commelijn, Abraham, Isaac X Alida Roermont, Jacobus, Maria X Matthias Snoeck, Constantia, Wijnant. Doopget. kleinkinderen: Mattheus Snoeck, Maria Daems, Maria Memertshage, Constantina Daems, Isaac Meinershagen. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Willem Ruijchaver 1635 Amsterdam? X Belia Hillebrandsdr Vink (ot 1658 A'dam), dr v Hillebrand Pieters Vink en Catharyna Jaspers Lodder. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Nicolaes Keyser 1640 1710 X Francina Jansdr van der Straeten (5-10-1667 Delft), dr v Johan en Jacomijntje Fransz Weemaer. Kind: Cornelia 1666, X Matthias Snoeck, Sara 1670, Anna, Cornelis, Jacomina 1680, Joannes X Adriana Giliisdr Grommee, Cornelis. te Delft deken van het gilde van goud-en zilversmeden. Doopget.: Cornelis Keijser, Leendert van der Burgh, Geertruijt Willems van Duve, Geertruijt Keysers, Michiel van der Straate, Johan van der Straten, Jacomijntje van der Straten, Sara van der Straten. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck NICOLAES KEYSER 1640 DELFT
Francina Jansdr van der Straeten 1643 Leiden 1706 X Nicolaes Keyser (5-10-1667 Delft), zn v en . Kind: Cornelia X Matthias Snoeck, Jacomina, Sara, Anna, Cornelis, Joannes X Adriana Giliisdr Grommee, Cornelis. Doopget.: Geertruijt Keysers, Johan van der Straten, Jacomijntje van der Straten, Sara van der Straten. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Arent Jacobsz Vosmaer 1650 Rotterdam 1694 X Catharina van Son (13-4-1676 Nootdorp), dr v Isaac en Maria Wasspijck. Kind: Arent X Maria Rijsbergen, X Johanna Brouwer, Jacob X Quirina d Elst, X Suzanne v Arckel, Maria 3-2-1677 Rotterdam ng, Johanna X Andries d Ruijter, Isaack X Johanna Valck. NB: Isaack Vosmer, jm, wonende Rotterdam, X Johanna Valck (5 april 1706 Delft), jd, wonende te Delft, begr. 17 mei 1713 Delft, geb. 3-2-1686 Delft, dr v Abraham Valck en Margrieta Conix. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck WOUTER ADRIAENSZN VOSMAER 1540 DELFT
Catharina Isaacqs van Son 1654 's Gravenhage 1738 X Arent Jacobsz Vosmaer (13-4-1676 Nootdorp), zn v Jacob en Jannetje van Ghesel. Kind: Jacob 25-12-1680 Rotterdam, wijnkoper, begr. Rotterdam 30-10-1734, Johanna Vosmaer X Andries de Ruijter, Isaack X Johanna Valck. 1679: wie is doopget. Adrianus van Son, kleine broertje (17 jr)?? PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck Isaacq Woutersz van Son 1620 Den Haag MARIA VAN WASPICK 1625 DEN HAAG
Jan Wijnants Daems 1658 Amsterdam X 1) Maria Vincent (ot 16 -3-1683 Amsterdam), dr v en . Kind: Jan X Lucia Cornelia Hondius. X 2) Cornelia Commelin (ot 20-6-1705 Amsterdam), dr v Johannes Commelin en Digna van Wissel. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Alida van Middelhouck 1658 1742 X Gillis Grommé (23-4-1681 Delft), zn v Gillis Grommé en Agatha van Lodensteyn. Kind: Adriana X Jan Keyser, Agatha X Leendert Meyer, Dorothea X Aart van der Dussen, Abraham X Catharina van der Waeijen. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Gillis Gillesz Grommé 1659 Delft 1710 X Alida van Middelhouck (23-4-1681 Delft), dr v Nicolaes van Middelhouck en Adriana Anthonysdr Manrique de Lara. Kind: Adriana X Johan Keyser, Agatha X Leendert Meyer, Dorothea X Aart van der Dussen, Abraham X Catharina Dirks van der Waeijen. vroedschap 1694, schepen van Delft 1698-1699, bewindhebber van de WIC. Kleinkinderen van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180, stam VOSMAER/WILLEM CLAESSEN VAN SONNE 1520 BREDA. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck GILLIS SAMUELSZ GROMMEE 1600 DELFT
Matthias Snoeck 1659 Delft 1746 X 1) Maria Wijnands Daems, dr v Wijnand Daems en Agneta Meijnershagen. Kind: Bernart X Maria van Haffen, Abraham X Aarjaantje Swartbol. X 2) Cornelia Claesdr Keyser, dr v Nicolaes Keyser en Francina van der Straeten. zwager Jan Keyser X Adriana Giliisdr Grommee. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Cornelia Commelin 1660 Amsterdam 1708 X 1) Lucas Hondius (ot 29-4-1683 Amsterdam), zn v en . Kind: Lucia X Pieter Anthony de Lespaul. X 2) Jan Wijnants Daems (ot 20-6-1705 Amsterdam), zn v Wijnand Daems en Agneta Meijnershagen. schoonzoon Pieter Anthony de L' Espaul, heer van Oostwaard (zn. van Anthony en Margaretha de la Court), ged. Amsterdam, Walenkerk, 15 Nov. 1678, koopman aldaar, begr. 1754. Wed. Johanna Catharina Auxbrebis. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck AIMERY JEHANS COMMELIN 1480 DOUAI FRANCE
Maria Vincent 1660 Amsterdam? X Jan Wijnants Daems (ot 16 -3-1683 Amsterdam), zn v Wijnand Daems en Agneta Meijnershagen. Kind: Jan X Lucia Cornelia Hondius. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Lucas Hondius 1664 Maarssen 1704 X Cornelia Commelin (ot 29-4-1683 Amsterdam), dr v Johannes Commelin en Digna van Wissel. Kind: Jan X Elisabeth Visscher, Lucia X Pieter Anthony de Lespaul. heer van Oostwaard. Schoonzoon Pieter Anthony de L' Espaul, heer van Oostwaard (zn. van Anthony en Margaretha de la Court), ged. Amsterdam, Walenkerk, 15 Nov. 1678, koopman aldaar, begr. 1754. Wed. Johanna Catharina Auxbrebis. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Maria Wijnands Daams 1666 X Matthias Snoeck, zn v Barnard Snoeck en Duyvina van Poelgeest. Kind: Bernart X Maria van Haffen, Abraham X Aarjaantje Swartbol. zwager Jan Keyser X Adriana Giliisdr Grommee. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Cornelia Claesdr Keyser 1668 Delft 1723 X Matthias Snoeck, zn v Barnard Snoeck en Duyvina van Poelgeest. broer Jan X Adriana Giliisdr Grommee. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck NICOLAES KEYSER 1640 DELFT
Andries Wessels de Ruijter 1670 Dordrecht 1741 X 1) Johanna Arents Vosmaer (27-8-1695 Delft), dr v Arent Jacobsz en Catharina Isaacqs van Son. Kind (3): X 2) Levina Willemijna Vrolijk (4-2-1721 Rotterdam), dr v en . koopman. 1705: Lucas Pieters van Son doopget. samen met Isaak Vosmaer. Kocht brouwerij de P die in 1717 failliet ging. Geldschieter was de katholiek Bartholomeus van Berckel (1665-1724). Zn Wessel X Jacoba van Ercum, X Anna Maria Giesen. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Johanna Arents Vosmaer 1678 Delft 1720 X Andries Wessels de Ruijter (27-8-1695 Delft), zn v Wessel en Geertruijda van den Broeck. Kind (3): PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck WOUTER ADRIAENSZN VOSMAER 1540 DELFT MARIA VAN WASPICK 1625 DEN HAAG
Abraham van den Bergh 1680 Haarlem 0 X Susanna van Arckel (28-11-1706 Rotterdam), dr v Joannes van Arckel en Anna Marya Claasdr Paets. zijdehandelaar te Haarlem. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Jacob Arents Vosmaer 1680 Rotterdam 1734 X 1) Quirina van der Elst (2-4-1703 Delft), dr v IJsbrand van der Elst en Alijt Vlaerdingerwout. Kind: Alida X Gualtherus Kolff. X 2) Susanna van Arckel (22-2-1717 Rotterdam), dr v Joannes van Arckel en Anna Marya Claasdr Paets. Kind: Arnout. wijnkoper te Rotterdam PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck WOUTER ADRIAENSZN VOSMAER 1540 DELFT MARIA VAN WASPICK 1625 DEN HAAG
Susanna van Arckel 1681 Rotterdam 1749 X 1) Abraham van den Bergh (28-11-1706 Rotterdam), zn v en . X 2) Jacob Arents Vosmaer (22-2-1717 Rotterdam), zn v Arent Vosmaer en Catharina Isaacqs van Son. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck Elisabeth Maertens van Stoopenburch 1592 Leiden
Jan Keyser 1681 Delft 1733 X Adriana Grommee (23-11-1706 Delft), dr v Gillis Gromme en Alida van Middelhouck. Kind: Agatha X Adriaan Jacobs Vosmaer, Theodora X Pieter Rochusz van Son. president schepen Hoorn. Schoonzoon van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180, andere schoonzoon van stam VOSMAER/Isaacq Woutersz VAN SON 1615 DEN HAAG. Zus Cornelia X Matthias Snoeck. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck NICOLAES KEYSER 1640 DELFT
Adriana Grommee 1682 Delft 1747 X Jan Keyser (23-11-1706 Delft), zn v Nicolaes Keyser en Francina van der Straeten. Kind: Agatha X Adriaan Jacobs Vosmaer, Theodora X Pieter Rochusz van Son. Schoonzoon van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180, andere schoonzoon van stam VOSMAER/Isaacq Woutersz van Son 1615 DEN HAAG. Schoonzus Cornelia X Matthias Snoeck. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck GILLIS SAMUELSZ GROMMEE 1600 DELFT
Quirina van der Elst 1683 Delft 1716 X Jacob Vosmaer (2-4-1703 Delft), zn v Arent Vosmaer en Catharina van Son. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Pieter Rochusz van Son 1708 Dordrecht 1753 X Theodora Jans Keyser (12-11-1736 Negapatnam), dr v Jan Keyser en Adriana Grommee. Zij kregen dertien kinderen, van wie zeven - twee meisjes en vijf jongens de volwassen leeftijd bereikten. opperkoopman OIC. Schoonzus Agatha Keyser X Adriaan Jacobs Vosmaer. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck WOUTER BAC VAN OLE 1180
Adriaan Jacobs Vosmaer 1710 Rotterdam 1761 X 1) Agatha Keijzer (16-8-1734 Negapatnam), dr v Jan Nicolaasz Keijzer en Adriana Grommé. Kind: Quirina X Didericus Lulius, Francina X Paulus Scheltus. X 2) Catharina Alida Heufke (Kaap Goede Hoop 18-2-1748), dr v Cornelis Heufke en Catharina Cruijwagen. hoofdadministr. OIC Coromandel. Zoon Jacob X Louisa Maria Mosburger, dr v en . PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck WOUTER ADRIAENSZN VOSMAER 1540 DELFT
Jacob Vosmaer 1717 1781 X Louisa Maria Mosburger (11 april 1747 Wageningen), dr v Hendrik Mosburger en Maria Magdalena de Sandra. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck WOUTER ADRIAENSZN VOSMAER 1540 DELFT Elisabeth Maertens van Stoopenburch 1592 Leiden
Agatha Keijzer 1718 Delft 1744 X Adriaan Jacobs Vosmaer (16-8-1734 Negapatnam), zn v Jacob Vosmaer en Quirina van der Elst. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck NICOLAES KEYSER 1640 DELFT
Theodora Jans Keyser 1720 Delft 1789 X 1) Pieter Rochusz van Son (12-11-1736 Negapatnam), zn v Rochus Jan van Son en Adriana van Haeften. X 2) Christiaan Reinier Adriaans van Groenendijk (23-3-1755 Batavia), geb. 30- 6-1731 Gouda, gest. 19-12-1760 Rotterdam. getr. Batavia (N.O.I.) zus Agatha X Adriaan Jacobs Vosmaer. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck NICOLAES KEYSER 1640 DELFT
Didericus Lulius 1721 Hof van Delft 0 X Quirina Adriana Vosmaer, dr v Adriaan Jacobs Vosmaer en Agatha Keijzer. Kind: Adriaan geb. ca 1741. mr., rechtsgeleerde. Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Louisa Maria Mosburger 1723 1792 X Jacob Vosmaer (11 april 1747 Wageningen), zn v Jacob Vosmaer en Susanna van Arckel. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Catharina Alida Heufke 1725 Kaap de Goede Hoop 1762 X Adriaan Jacobs Vosmaer (18-2-1748 Kaap de Goede Hoop), zn v Jacob Vosmaer en Quirina van der Elst. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Quirina Adriana Vosmaer 1725 1811 X Didericus Lulius, zn v Theodorus Lulius en Judith van Schie. Kind: Adriaan geb. ca 1741. UITWERKEN !!! Gillis Gromme en Alida van Middelhouck WOUTER ADRIAENSZN VOSMAER 1540 DELFT