Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Jenneke Claesen van Diepenbeeck 1590 's-Hertogenbosch ? 0 X Jan Diericksen van Son, zn v Dierck van Son en NN. Kind: Dierck X Maijke Gijsberts van der Hurck (van Vechel). uitwerken Jan van den Endepoel
Jan Diericksen van Son 1590 's-Hertogenbosch ? 0 X Jenneke Claesen van Diepenbeeck, dr v Nicolaes Goijaerts van Diepenbeeck en NN. Kind: Dierck X Maijke Gijsberts van der Hurck (van Vechel). lintwerker (garen en band) in den Gulden Leeuwe, Hinthamerstraat. UITWERKEN !!!! Familie: 1663; wijlen Elijsabeth van SON weduwe van Huijbert DIRCXS, overleden te Gent, tegen Peter en Wouter van Son. Jan Diericksen van Son Den Bosch 1590 Jan van den Endepoel HENRIC VAN SONNE 1530 ST OEDENRODE
Arnold (Aert) Zegers Kippingh 1619 Baardwijk 0 X Cornelia (Neeltje) Hendrikse van Meerwijck (22-2-1645 Nieuwkuijk), dr v Hendrick Adriaansz en Wilhelma Servaes van Veen. Kind: Zeger X Maria Langecruijs, Hendrik X Elisabetha Jans Pullens. Jan van den Endepoel ANTON KIPPINGH 1550 BAARDWIJK
Dierck Jansen van Son 1620 St. Oedenrode ? 0 X Maijke Gijsberts van der Hurck (van Vechel), dr v Gijsbert Jans en Grietje Laureijnssen van den Berge (van Berchem). Kind (>= 2 dd. 25-1-1663): Jenneke 1644, Jan, Gijsbert X Digna (Dingen) Michiels van den Endenpoel. Zoon Gijsbert van Son X Digna van den Endenpoel. Is Anthony Mathijs Jansen van Son (tak Engelen) zijn neef? Dr v vrouw: Maria Donkers X Quirijn van de Endepoel, zn v Michiel Peters van den Endepoel. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel HENRIC VAN SONNE 1530 ST OEDENRODE
Maijke Gijsberts van der Hurck (van Vechel) 1622 Veghel X 1) Dierck Jansen van Son, mogelijk zn v Jan Diericksen en Jenneke Claesen v Diepenbeeck. Kind: Jenneke, Jan, Gijsbert X Digna M. vd Endepoel. X 2) Wouter Segher Donckers (13-10-1654 Den Bosch), zn v Segher en NN. Kind: Maria X Quirijn M. vd Endepoel. vader is bierbrouwer in de Straedt tussen het kerkhof en de Aa, schepen en vorster van Veghel. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel Gijsbert van der Hurck 1570 Veghel
Wouter Segher Donckers 1623 Veghel 0 X Maijke Gijsberts van der Hurck (13-10-1654 Den Bosch), dr v Gijsbert Jan Alers van der Hurck en NN. Kind: Maria X Quiryn van den Endepoel, X Nicolaas Perdijck, Anneken. X Sijken Deliss Jonckers. X NN. Kind: nat. zn. Zeger 1647. leerkoper, schoenmaker, koopman in wol. Bezit huis het Reecalff aan het Hinthamereind. Rentmeester geweest van het Bossche Catersgasthuis (1669-1670). (WS stiefzoon) Gijsbert van Son X Digna van den Endenpoel. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel Willem Aerts Houbraken 1355 St Oedenrode
Cornelia (Neeltje) Hendrikse van Meerwijck 1625 Nieuwkuijk ? 0 X Arnoldus (Aert) Zegers Kippingh (22-2-1645 Nieuwkuijk), zn v Zeger Antonis en Henderske Hacken van Hedickhuijsen. Kind: Zeger X Maria Langecruijs, Hendricus X Elisabetha Jans Pullens. Jan van den Endepoel Hendrik Robert van Meerwijck 1470 Vlijmen
Quirijn Michiels van den Endepoel 1648 Vlijmen 0 X Maria Wouters Donckers, dr v Wouter Segher Donckers en Maijke Gijsberts van der Hurck (van Vechel). Kind: Johanna X Godefridus van Amelsfoort, Margaretha X Anthony van Venroij, Wouter. koopman in hout, aannemer. UITWERKEN!!! NB: openbare verkoop van een huis, hof en erf door Quirinius van den Endepoel en Peeter van Son als voogden over de minderjarige kinderen van Peeter van den Endepoel aan Antonie van Son. 1778 Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel PETER VAN DEN ENDEPOEL 1580 DEN BOSCH
Hendrick van Amelsfoort 1650 Den Bosch ? 0 X Helena Smits, dr v en . Kind: Godefridus X Johanna Quirijns van den Endepoel, Anna Catharina X Leonardus van Heck, X Jean Franchois Schuijtenaer. brouwer Vergulden Brouwkuip. Jan van den Endepoel
Digna (Dingen) Michiels van den Endenpoel 1650 's-Hertogenbosch ? 0 X Gijsbert Diercks van Son (<=1680), zn v Dirck Jansen van Son en Maijken Gijsberts van de Hurck. ZEER BELANGRIJK !!!! Hoogstwaarschijnlijk dr v Michiel Peeters en Joanna Hendriks (Jenneke) van Meerwijck. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel PETER VAN DEN ENDEPOEL 1580 DEN BOSCH
Helena Smits 1650 Den Bosch? 0 X Hendrick van Amelsfoort, zn v en . Kind: Godefridus X Johanna Quirijns van den Endepoel, Anna Catharina X Leonardus van Heck, X Jean Franchois Schuijtenaer. relatie met mr. Gerard Smits? Gerardus Cornelis Smits (neef?), Maximilianus Josephus Ignatius baron van Schenck van Nydeggen X Maria Catharina Smits, en Mechtildis Smits (nichten dd 20 Juli 1789?). Jan van den Endepoel
Gijsbert Diercks van Son 1650 's-Hertogenbosch? 0 X 1) Digna (Dingen) Michiels van den Endenpoel (<=1680), WS dr v Michiel Peters en Jenneke Hendriks van Meerwijck. Kind: Josephus 18-3-1681 D. Bosch get: Hendrick vd Endenpoel, Maria Donckers, X 2) Maria Martens, dr v en . Kind: Dingena 14-1-1684. huurt leerlooierij de Gulden Bierton in de Vughterstraat te Den Bosch (1680). Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel HENRIC VAN SONNE 1530 ST OEDENRODE
Maria Wouters Donckers 1655 's Hertogenbosch 1741 X 1) Quirijn (Quirinus) van de Endepoel, zn v Michiel Peters van den Endepoel en Joanna Hendriks (Jenneke) van Meerwijck. Kind: Johanna X Godefridus van Amelsfoort, Margaretha X Anthony van Venroij, Wouter. X 2) Nicolaas Perdijck (Pardyck), zn v en . 18-3-1681 Den Bosch: doopget. bij kind van Gijsbert van Son en Maria van den Endenpoel. Zwager Gijsbert van Son. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel Willem Aerts Houbraken 1355 St Oedenrode
Maria Martens (van den Endenpoel?) 1655 Den Bosch? X Gijsbert Diercks van Son, zn v Dirck Jans van Son en Maijken Gijsberts van de Hurck. Kind: Josephus 18-3-1681 Den Bosch, get: Hendrick van den Endenpoel, Maria Donckers, Dingena 14-1-1684 Den Bosch St. Catharina, get: Arnoldus Martens, Anneken Donckers. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel
Nicolaes Perdijck (Pardyck) 1655 Rijswijk 0 X Maria Wouters Donckers, dr v Wouter Segher Donckers en Maijke Gijsberts van der Hurck (van Vechel). aannemer en koopman in hout. Zwager Gijsbert van Son. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel NICOLAES PERDIJCK 1655 DEN HAAG
Johanna Quirijns van den Endepoel 1679 's-Herlogenbosch 0 X Godefridus van Amelsfoort (11-11-1702 Vught, Cromvoirt), zn v Hendrick van Amelsfoort en Helena Smits. Jan van den Endepoel PETER VAN DEN ENDEPOEL 1580 DEN BOSCH
Godefridus Hendricks van Amelsfoort 1680 0 X Johanna Quirijns van den Endepoel (11-11-1702 Vught, Cromvoirt), dr v Quirijn van den Endepoel en Maria Donckers. koopman en landmeter. Ouders: bierbrouwers in de Vergulden Brouwkuip, Orthenstraat 18, en huurden in 1704 de brouwerij den Rooden Leeuw Kruisstraat van Maria Donckers voor ƒ 300 p jaar. Jan van den Endepoel
Margaretha Quirijns van de Endepoel 1685 's-Hertogenbosch 0 X Anthony van Venroij, zn v en . Hun zoon Jan van Venroij (1731-1797) werd plebaan van Den Bosch. Jan van den Endepoel PETER VAN DEN ENDEPOEL 1580 DEN BOSCH
Anthony van Venroij 1685 0 X Margaretha van de Endepoel, dr v Quirijn van de Endepoel en Maria Donckers. Kind: Jan van Venroij (1731-1797) werd plebaan van Den Bosch, Antonius, pastoor te Vucht. Jan van den Endepoel
Wouter Josephus Quirijns van de Endepoel 1688 Den Bosch 0 X Helena Willems van Hulst (26-5-1715 Den Bosch), dr v Willem en Mechtelt van Vucht. Kind: Jan, Johanna Maria, Petrus Josephus, Anna Josepha X Gerard Hendriks vd Bergh, zn Hendrick Peters (geb. v Tiel) en Adriaentje Adr. Spierincx. houtkooper te Den Bosch, lid van de rederijkerskamer 'Moyses'. NB: openbare verkoop van een huis, hof en erf door Quirinius van den Endepoel en Peeter van Son als voogden over de minderjarige kinderen van Peeter van den Endepoel aan Antonie van Son. 1778 Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel PETER VAN DEN ENDEPOEL 1580 DEN BOSCH
Cornelis Pardyck 1695 0 Wouter van de Endepoel te Schijndel wordt in eene Bossche Schepenakte van 1771 gezegd te zijn een halve broeder van den architect Cornelis Pardyck. architect Jan van den Endepoel NICOLAES PERDIJCK 1655 DEN HAAG
Helena Willems van Hulst 1710 Den Bosch? 0 X Wouter Josephus van de Endepoel, zn v Quirijn Michiels en Maria Wouters Donckers. Kind: Jan, Johanna Maria, Petrus Josephus, Anna Josepha X Gerard Hendriks vd Bergh, zn Hendrick Peters (geb. v Tiel) en Adriaentje Adr. Spierincx. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel Peter van Hulst 1645 Den Bosch
Gertrudis (Geertruida) Ciermans 1721 Den Bosch? 0 X Antonius van Son, zn v Petrus van Son en Adriaantje van Helvoort. Ambrosius Ciermans Jan van den Endepoel Thomas Ciermans 1650 Den Bosch
Antonis Peeters van Son 1721 Engelen 0 X Gertrudis Ciermans, dr v Ambrosius Ciermans en Mechtilda Swinkels. Kind: Matheus 1750, Johanna Catharina 1752, Maria Catharina 1754, Antonius 1756, Mechtildis 1758 X Gerardus Jacobs Vesters, Anna Catharina 1761, X Wilhelmus Adr. v Son. doopget: Petrus van Son, Cornelia Slotemakers, Henricus Ciermans, Adriana van Son, Margarita van Engelen, Gertrudis Refaije. Ambrosius Ciermans Jan van den Endepoel JAN VAN SON 1575 AMMERZODEN
Maria Fransen Cosijns 1722 Bokhoven 1778 X Peter Peterse van Son (19-05-1748 Bokhoven, get: Petrus Endepoel en Petronellea Francisci Cosijns), zn v Peeter Matthijs van Son en Adriaantje van Helvoort. Jan van den Endepoel WOUTER COSIJNS 1620 BOKHOVEN
Peter Peterse van Son 1723 Engelen 1782 X 1) Maria Fransen Cosijns (19-5-1748 Bokhoven, get: Petrus Endepoel, Petronellea Francis Cosijns), dr v Franciscus en Elisabeth Mathijse van der Aa. X 2) Mechtildis Jans van Spaandonk, dr v Jan en Pieternella Cornelisse van Lusdonk. zwager Peeter Michiel van den Endepoel X Petronella Cosijns. Jan van den Endepoel JAN VAN SON 1575 AMMERZODEN
Jan van Venroy 1730 X Josina Smulders (Smolders) (ca 1755), dr v en . Kind: Antonetta X Christiaan Richt, Wilhelmina X Godefridus Johannes van Santen, Helena X Frans Jans van Son, Margaretha X Jacob Aengenent. UITWERKEN (Gerard Smits!) !!! doopget: Matthaeus Smulders, Margarita van Venroij (12-11-1756), Joannes Mulders, Antonia van der Lagen (15-2-1759) Jan van den Endepoel
Josina Smulders (Smolders) 1735 0 X Johannes van Venroy (ca 1755), zn v en . Kind: Antonetta X Christiaan Richt, Wilhelmina X Godefridus Jans van Santen, Helena X Frans Jans van Son, Margaretha X Jacob Aengenent. UITWERKEN !!! doopget: Matthaeus Smulders, Margarita van Venroij (12-11-1756), Joannes Mulders, Antonia van der Lagen (15-2-1759) Jan van den Endepoel
Mechtildis Jans van Spaandonk 1747 Ammerzoden Well 0 X 1) Peter Peterse van Son (18-4-1779 Bokhoven), zn v Peeter Matthijs en Adriaantje van Helvoort. Kind: Peter X Anna Catharina Peeters van Dongen. X 2) Jan van Mil (18-3-1786 Well), zn v en . Kind: Adriaan, Joanna. Jan van den Endepoel Jan Spaandonk 1715 Delft
Anna Hendriks van der Heyden 1755 Middelburg 1821 X Jan Jans van den Endepoel (28 april 1782 Schijndel), zn v Jan Dominicus Wouters van den Endepoel en Johanna Catharina Jans Bagmans. Uitwerken! Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel
Christiaan Richt 1755 Den Bosch? 0 X Antonetta Jans van Venroy, dr v Johannes van Venroy en Josina Smulders. vleeschhouwer te den Bosch Jan van den Endepoel
Antonetta Jans van Venroy 1756 Den Bosch 1838 X Christiaan Richt, zn v en . Jan van den Endepoel
Jan Jans van den Endepoel 1758 Den Bosch X Anna Hendriks van der Heyden (28 april 1782 Schijndel), dr v Hendrik van der Heijden en Elizabeth Donkers. vestigde zich te 's-Hertogenbosch. Gijsbert van Son en Digna van den Endenpoel Jan van den Endepoel PETER VAN DEN ENDEPOEL 1580 DEN BOSCH
Wilhelmina Jans van Venroy 1759 Den Bosch 1836 X Godefridus Johannes van Santen, zn v en . Jan van den Endepoel
Godefridus Johannes van Santen 1760 0 X Wilhelmina Jans van Venroy, dr v Johannes van Venroy en Josina Smulders. vleeschhouwer te Den Bosch. Jan van den Endepoel
Maximilianus Josephus Ignatius Schenck de Nijdeggen 1761 Middelaer 0 X Johanna Maria Catharina Smits (voor 1785), dr v Gerardus Smits en Joanna Adriana Maria van de Keer. luitenant te Utrecht, baron Jan van den Endepoel
Helena Jans van Venroij 1761 Den Bosch 1846 X Franciscus Jans van Son, zn v Jan Jans van Son en Adriana Schepens. Jan van den Endepoel
Johanna Maria Catharina Smits 1763 Den Bosch 1861 X Maximilianus Josephus Ignatius Schenck de Nijdeggen (voor 1785), zn v Joannes Martinus Josephus Schenck de Nijdeggen en Maria Elisabeth van Ravesteyn. UITWERKEN !!! Jan van den Endepoel
Frans Jans van Son 1766 Den Bosch 1823 X Helena Jans van Venroij, dr v Jan van Venroy en Josina Smulders. Kind: Jan Joseph X Anna Cornelia Pessers, Frans Jan X Cornelia Catharina Krapels, Adriana X Antonius Reiniers Moonen. schilder, Bossche koopman. Bezat per 10 April 1792 2/4 van huis de De Leeuwenburg (Camphenshuizing), Markt 51 Den Bosch (plus kelders en zolders), Godefridus van Lanschot 1/4. Jan van den Endepoel 1/4. Jan van den Endepoel CORNELIS VAN DEN DRIEHOECK VAN SON 1680 SON