Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Segerina Caf(fa) 1550 Utrecht? X Jacob Hendriks Verbeek, zn v en . Kind: Sara X Abraham Francois van Halmael, Sibilla X Daniel Davidts van Mollem, X Hendrik Jacques Terwen. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Cornelis Jansz van Sijdervelt 1550 Oud-Beijerland? 1628 X Floortjen Ians van Rooyen, dr v en . Kind: Cornelis, Adriaan X Lijsbeth Gerardsdr Barendrecht, Antony X Maartje Aalbrechts Ruijs. NB: Hier leyt begraven Cornelis Jansz van Sijdervelt, out synde 78 iaer en sterf int iaer onses Heeren 1628 opten 5den dach van Mey en Flortyen Ians sin huysvrou sterft opte 26 Maert 1650 out sinde tachtig iaer'. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Jacob Hendriks Verbeek 1550 Utrecht? X Segerina Caf(fa), dr v en . Kind: Sara X Abraham Francois van Halmael, Sibilla X Daniel Davidts van Mollem, X Hendrik Jacques Terwen. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Abraham Francois van Halmael 1570 Wesel? X 1) Sara Jacobs Verbeeck (< 1602), dr v Jacob Hendriks Verbeeck en Segerina Caf(fa). X 2) Geertruyd Jans Symons (ot 4-2-1624 A'dam), dr v en . X 3) Elisabeth Santberch, dr v en . Wed. zwager Lodewijk Verbeeck. doopsgezinde familie? Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 JEAN DE HALMALE 1370 ANTWERPEN
Floortjen Ians van Rooyen 1570 1650 X Cornelis Jansz van Sijdervelt, zn v en . Kind: Cornelis, Adriaan X Lijsbeth Gerardsdr Barendrecht, Antony X Maartje Aalbrechts Ruijs. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Sara Jacobs Verbeeck 1580 X Abraham Francois van Halmael (< 1602), zn v François Gaspard van Halmael en NN. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jacob François van Halmael 1582 Wesel 1642 X Geertrui Jans Kramer (huw. voorw. 16-10-1606 Emmerich, Duitsland), dr v en . Kind: Jan X Hester Daniels van Mollem. lakenkoopman te Amsterdam Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 JEAN DE HALMALE 1370 ANTWERPEN
Geertrui Jans Kramer 1585 0 X Jacob François van Halmael (huw. voorw. 16-10-1606 Emmerich, Duitsland), zn v François van Halmael en NN. Kind: Jan X Hester Daniels van Mollem. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Daniel Davidts van Mollem 1585 Utrecht? X Sibilla Jacobs Verbeek (17-12-1608 Utrecht), dr v Jacob Hendriks Verbeek en Segerina Caf(fa). Kind: Hester X Jan Jacobse van Halmael, Jacob X Susanna van Bolenbeeck, David X Sijken Ariens. doopgezinde familie. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 DANIEL DAVIDS VAN MOLLEM 1585 UTRECHT
Sibilla Jacobs Verbeek 1585 Utrecht? X 1) Daniel Davidts van Mollem (17-12-1608 Utrecht), zn v en . Kind: Hester X Jan Jacobse van Halmael. X 2) Hendrik Jacques Terwen (6 -6-1623 Utrecht). X 3) Leendert Bastiaensz van de Roer (17-3-1628 Dordrecht). doopsgezinde familie te Utrecht. Broer Lodewijk Verbeek X Elisabeth Santberch ( 1-3-1615 A'dam). Hun dr. Segerina X Cornelis Jacques Terwen, zoon Jacob te Leiden, X Sybilla Vorstius. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jan Claasz van Bolenbeeck 1589 Dordrecht 1642 X Anna Jans Jaspers Conings (11-5-1614 Dordrecht), dr v en . Kind: Aletta X Matheus van Houdaen, Susanna X Jacob Daniels van Mollem, X Willem Simons van Gesel, Cornelia X Cornelis van Halmael, Johannes, Mariken (Maria). lakenkoper. Zie erfdeling 66. Zus Mariken X Anthoni Ewoutsz Jongh Thijs (7-8-1629 Dordrecht), X Abraham van Wijngaarden (16-12-1663 Dubbeldam). Matheus Nic. van Houdaen 1620 Dordrecht Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CLAES JANSZ VAN BOLENBEECK 1564 BREDA
Anna Jans Jaspers Conings 1590 Dordrecht? X Jan Claasz van Bolenbeeck (11-5-1614 Dordrecht), zn v Claes Jansz van Bolenbeeck en Susanneke Joerisdr Petersen. Kind: Aletta X Matheus van Houdaen, Susanna X Jacob Daniels van Mollem, X Willem Simons van Gesel, Cornelia X Cornelis van Halmael. zie erfdeling 66. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Heyndrick (de) Grave (Graven) 1595 1680 X Maycke Abrahams van Nispen, dr v Abraham Adriaens van Nispen en Digna Anthonisse Bollaert. Kind: Anna X Hendrik Jacobs Verbeek, X Cornelis Sijdervelt, Dina X Johannes Proons, X Francoijs Geschier, Janneke X Pieter Pietersen Haeck.. koopman te Vlissingen. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Maycke Abrahams van Nispen 1595 X Heyndrick de Grave (Graven), zn v en . Kind: Anna X Hendrik Jacobs Verbeek, X Cornelis Sijdervelt, Dina X Johannes Proons, X Francoijs Geschier, Janneke X Pieter Pietersen Haeck. moeder Digna ged. Antwerpen (St. Walburgis ) 6 febr. 1565, f kort vóór 10 okt. 1600, dr. van Anthonis, koopman te Antwerpen, Norwich en Middelburg, en Digna Piggen. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Werner Abrahams van Lennep 1597 Emmerik 1644 X Sara Abrahams van Halmael (ot 15-6-1625 Amsterdam), dr v Abraham en Sara Verbeeck. Kind: Jacob X Anna van der Meersch , X Engeltje Sijdervelt, Jan X Suzanna Pieters Block. goudsmid in Emmerik en Amsterdam, daarna laken-/zijdehandelaar. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Sara Abrahams van Halmael 1603 Amsterdam 1675 X 1) Werner Abrahams van Lennep (ot 15-6-1625 Amsterdam), zn v Abraham Werners van Lennep en Elisabeth Jans van Schrieck. Kind: Jacob X Anna van der Meersch , X Engeltje Sijdervelt. X 2) Dirck van der Cooghen (ot 20-5-1646 Amsterdam), zn v en . zoon Jan X Suzanna Pieters Block. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 JEAN DE HALMALE 1370 ANTWERPEN
Lijsbeth Gerardsdr Barendrecht 1605 0 X Adriaan Cornelisz Sijdervelt, zn v Cornelis Jansz van Sijdervelt en Floortje Jans van Rooyen. Kind: Gerrit X Ijmmetgen Floren van der Weijden, X Dirkje Jans van Son, Adriaan X Aaltje Willems van Wegen. Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Maartje Aalbrechts Ruijs 1605 X Antony Cornelisz Sijdervelt, zn v Cornelis Jansz van Sijdervelt en Floortje Jans van Rooyen. Kind: Maria X Jacob van Mollem, Cornelis X Anna Hendriks Grave, WS Engeltje X X Jacob van Lennep. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Adriaan Cornelisz Sijdervelt 1605 Oud-Beijerland? 0 X Lijsbeth Gerardsdr Barendrecht, dr v en . Kind: Gerrit X Ijmmetgen Floren van der Weijden, X Dirkje Jans van Son, Adriaan X Aaltje Willems van Wegen. lakenkoper, vóór-schepen en ouderling. Familie van zijdereders. Schepen Oud-Beijerland 1649-1676. Broer Cornelis, Antony X Maartje Albr. Ruijs. Nicht Maria Antonis Sijdervelt X Jacob van Mollem (zijdereder). Ingetje X Jacob van Lennep, zijdefabr. Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Antony Cornelisz Sijdervelt 1605 Oud-Beijerland? X Maartje Aalbrechts Ruijs, dr v Albert Ruysch en Petronella van Almonde. Kind: Maria X Jacob van Mollem, Cornelis X Anna Hendriks Grave, WS Engeltje X X Jacob van Lennep. NB: DNL 1955 JRG 72 pag. 197: Bovendien was een tijdgenoot de Kapitein der Admiraliteit en Schout-bij-Nacht Hendrik Gravé, die met Lucia van Mollem (1704) was gehuwd. Zij waren gereformeerd en waarschijnlijk van Nederlandse oorsprong. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Jan Jacobse Halmael 1608 Wesel 1676 X Hester Daniels van Mollem (18-2-1629 Dordrecht), dr v Daniel Davidts van Mollem en Sibilla Jacobs Verbeek. Kind: Geertruyt X Anthony (le) Maire, X Andries Hoflant, Sibilla X Adriaan Davids van Mollem, David X Maria van Moech, X Rintje Aartsen. koopman te Amsterdam Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 JEAN DE HALMALE 1370 ANTWERPEN
Hester Daniels van Mollem 1610 1670 X Jan Jacobse van Halmael (18-2-1629 Dordrecht), zn v Jacob van Halmael en Geertrui Jansd Kramer. Kind: Geertruyt X Anthony (le) Maire, X Andries Hoflant, Sibilla X Adriaan Davids van Mollem, David X Maria van Moech, X Rintje Aartsen. NB: David Jacobs van Mollem (1670-1746) in Amsterdam. Hun zijderederij was weliswaar in Utrecht gevestigd maar de handel in ruwe en gerede zijde werd vanuit Amsterdam gedreven. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 DANIEL DAVIDS VAN MOLLEM 1585 UTRECHT
Haasje Cornelisse Roobol 1610 Zuid Beijerland? X Floris Pietersz van der Weijde, zn v en . Kind: Immetje X Gerrit Ariensz Sijdervelt, Cornelis X Aerjaentje Maertensde Recht. UITWERKEN!! NB: 1669: Aert Cornelissen Roobol (diaken te Dubbeldam). Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Floris Pietersz van der Weijde 1610 X Haasje Cornelisse Roobol, dr v Cornelis Leendertsz de oude en Lijsbeth Goossen van Riede (van Driel). Kind: Immetje X Gerrit Ariensz Sijdervelt, Cornelis X Aerjaentje Maertensde Recht, X Lijsbeth Seijdervelt (7-1-1674 Zuid Beijerland). Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Susanna Jans van Bolenbeeck 1615 Dordrecht? X 1) Jacob Daniels van Mollem (16-1-1639 Dordrecht), zn v en . Daniel X Maria Flips Goelet, Jan X Jannetje Keer, Anna, Sebella, WS Jacob X Maria Ant. Sijdervelt. X 2) Willem Sijmen van Gesel (ot 24-6-1656 A'dam), zn v Simon en Helena Willems van de Grave. doopget.: Anna Conings, Aaltje van Bollenbeeck, Johannis van Bolenbeeck, Steffano van Groningen, Margrieta Conings. Huw. get. bij zoon Joannes: Matheus Houdaen sijn oom, Aletta van Bolenbeek. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CLAES JANSZ VAN BOLENBEECK 1564 BREDA
Cornelis van Halmael 1615 's Gravenhage 1677 X Cornelia Jans van Bolenbeeck (7-3-1649 Dordrecht), dr v Jan Claesz van Bolenbeeck en Anna Jan Jaspers Conings. Kind: Johannes, Jacobus, Anna. apotheker van 's Gravenhage. Doopget.: o.a. Susanna van Mollem, Engeltje van Halmael. Zus Engeltje X Reijnout Bornon (ot 15-5-1654 Amsterdam). Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Cornelis Lugtenburg 1615 Zuid-Beijerland? X NN. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jacob Daniels van Mollem 1615 Utrecht? 1650 X Susanna Jans van Bolenbeeck (16-1-1639 Dordrecht), dr v Jan Claesz en Anna Jan Jaspers Conings. Kind: Daniel X Maria Flips Goelet, Joannes X Jannetje Keer, Anna, Sebella, WS Jacob X Maria Antonis Sijdervelt. doopget.: Anna Conings, Aaltje van Bollenbeeck, Johannis van Bolenbeeck, Steffano van Groningen, Margrieta Conings. Huw. get. bij zoon Joannes: Matheus Houdaen sijn oom, Aletta van Bolenbeek. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 DANIEL DAVIDS VAN MOLLEM 1585 UTRECHT
Aletta Jans van Bolenbeeck 1618 Dordrecht X Matheus Nicolaesz van Houdaen (4-8-1647 Dordrecht), zn v Nicolaes Gerritsz Houdaen en Maria Henryx Genus. Kind: Gerrit, Joannes, Anna, Maria, Nicolaes, Joannes. doopget.: Salomon de Cock, Marija van Houdaen, Jannette Henckelnis, Cornelis van Halmaal, Maria van Bolenbeek, Margareta van Houdaen, ds. Willem van Gesel, Samuel Berkenbos, Guiljam van der Poel. Matheus Nic. van Houdaen 1620 Dordrecht Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CLAES JANSZ VAN BOLENBEECK 1564 BREDA
Matheus Nicolaesz van Houdaen 1620 Dordrecht 1675 X Aletta Jans van Bolenbeeck (4-8-1647 Dordrecht), dr v Jan Claesz van Bolenbeeck en Anna Jan Jaspers Conings. Kind: Gerrit, Joannes, Anna, Maria, Nicolaes, Joannes. doopget.: Salomon de Cock, Marija van Houdaen, Jannette Henckelnis, Cornelis van Halmaal, Maria van Bolenbeek, Margareta van Houdaen, ds. Willem van Gesel, Samuel Berkenbos, Guiljam van der Poel. Matheus Nic. van Houdaen 1620 Dordrecht Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Willem Sijmons van Gesel 1623 Dordrecht? X Susanna Jans van Bolenbeeck (ot 24-6-1656 Amsterdam), dr v Jan Claesz en Anna Jan Jaspers Conings. Kind: Wilhelmus. koopman, dominee. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Cornelia Jans van Bolenbeeck 1625 Dordrecht? 1706 X Cornelis van Halmael (7-3-1649 Dordrecht), zn v en . Kind: Johannes, Jacobus, Anna. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CLAES JANSZ VAN BOLENBEECK 1564 BREDA
Cornelis Heyndricks Grave 1630 Arnemuiden? koopman te Rotterdam. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Anna Heyndricks Graven 1630 Arnemuiden? 1680 X 1) Hendrik Jacobs Verbeek (13-8-1656 Vlissingen), zn v Jacob en Catalina NN. Kind: Catalina, Hendrik, Jacob. X 2) Cornelis Sijdervelt (29-3-1661 Arnemuiden), zn v Antony Cornelis en Maartje Aalbrechts Ruijs. Kind: Maria 30-11-1662, Anthonis 13-7-1664 . broer Christiaen X Josina Jacobs van Steenkiste, dr v Jacob en Cornelia van Averbeeck. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Hendrik Jacobs Verbeek 1630 X Anna Heyndricks Graven (13-8-1656 Vlissingen), dr v Heyndrick (de) Grave (Graven) en Maycke Abrahams van Nispen. Kind: Catalina, Hendrik, Jacob. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jacob van Lennep 1631 Amsterdam? 1704 X 1) Anna van der Meersch (ot 9-12-1655 Amsterdam), dr v Arent en Sara de Veer. X 2) Engeltje Sijdervelt (ot 14-5-1677 Amsterdam), WS dr v Antony Cornelisz Sijdervelt en Maartje Aalbrechts Ruijs. Kind: Jacob X Susanna Rutgers, X Cornelia Nic. de Veer. doopsgezind, hoofdman zijdehal in Amsterdam. NB: Lodewijk Nic. de Veer, geboren . . . . f 1708 of 1709, koopman te Amsterdam, gehuwd 3-6-1703 te Amsterdam met Hester van Halmael (dr v David en Rinsje Aarssen). Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Anna van der Meersch 1635 Amsterdam? 1667 X Jacob van Lennep (ot 9-12-1655 Amsterdam), zn v Werner Abrahams van Lennep en Sara Abrahams van Halmael. Kind: Aernont X Wijntje Leeuw. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Cornelis Antony Sijdervelt 1635 X Anna Heyndricks Graven (29-3-1661 Arnemuiden), dr v Heyndrick (de) Grave (Graven) en Maycke Abrahams van Nispen. Kind: Maria 30-11-1662, Anthonis 13-7-1664 . mr., secretaris van Geervliet en den Lande van Putten. Zwager Christiaen Heyndricks Graven, koopman te Vlissingen, X Josina Jacobs van Steenkiste, dr v Jacob en Cornelia van Averbeeck. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Gerrit Ariensz Sijdervelt 1636 Oud-Beijerland 1708 X 1) Ijmmetgen Floren van der Weijden (27-3-1661 Oud Beijerland), dr v Floris Pietersz van der Weijde en Haasje Cornelisse Roobol. X 2) Dirkje Jans van Son (18-8-1680 Cillaarshoek), dr v en . Kind: Jannetje. 3) Trijntje Engels Nootdorp?? (1682). bouwman en heemraad van Groot Zuid-Beijerland. Familie van zijdereders. Zwager Cornelis Flore van der Weijde X Aerjaentje Maertensde Recht. Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Hester Huygen NN 1640 Zuid-Beijerland? X Ary Cornelisz Lugtenburg, zn v Cornelis van Lugtenburg en NN. Kind: Marijtje X Aert Jacobs Hoppel, Jannigje, Neeltje X Eeuwit Jacobsz Hoppel. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Ijmmetgen Floren van der Weijden 1640 Zuid Beijerland? 0 X Gerrit Ariensz Sijdervelt (27-3-1661 Oud Beijerland), zn v Adriaan Cornelisz Sijdervelt en Lijsbeth Gerardsd Barendrecht. Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Maria Antonis Sijdervelt 1642 Simonshaven 1709 X Jacob van Mollem (14-9-1667 Utrecht), zn v Jacob Daniels van Mollem en Susanna Jans van Bolenbeeck. Kind: Antonia X Jan Jans van der Mersch, David X Jacoba Dirks van Oosterwijk, Maria X Antonie Cornelisz Sijdervelt. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Jacob van Mollem 1643 Amsterdam?? 1699 X Maria Antonis Sijdervelt (14-9-1667 Utrecht), dr v Antony Cornelisz en Maartje Aalbrechts Ruijs. Kind: Maria X Antonie Cornelisz Sijdervelt, David X Jacoba D. van Oosterwijk, Susanna X Willem D. van Oosterwijk, Antonia X Jan Jans van der Mersch. zijdekoopman en fabrikant te Utrecht. Ouders WS Jacob Daniels van Mollem en Susanna van Bolenbeeck. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 DANIEL DAVIDS VAN MOLLEM 1585 UTRECHT
Lijsbet Adriaans Sijdervelt 1643 Oud-Beijerland 1720 X 1) Cornelis Florisz van der Weijde (7-1-1674 Zuid Beijerland), zn v Floris Pietersz en Haasje Cornelisse Roobol. X 2) Cornelis Cornelisz van Lugtenburg (18-1-1682 Zuid Beijerland), zn v en . X 3) Cornelis Koolman (3-7-1690 Oud Beijerland), zn v en . uitwerken!! Doopget: Arie Cornelis van Lugtenburg, Trijntje Corn. van Lugtenburg Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Arentje Jacobs Hoogerwerf 1645 Nieuw-Beijerland? X Jan Michielsen Weeda, zn v en . Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Ary Cornelisz Lugtenburg 1645 Zuid-Beijerland? X Hester Huygen NN. Kind: Marijtje X Aert Jacobs Hoppel, Jannigje, Neeltje X Eeuwit Jacobsz Hoppel. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Aerjaentje Maertens de Recht 1645 Zuid Beijerland? X Cornelis Florisz van der Weijde, zn v Floris Pietersz van der Weijde en Haasje Cornelisse Roobol. Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Adriaan de jonge Sijdervelt 1645 X Aaltje Willems Gareelmaker (van Wegen) (12-11-1671 Willemstad), dr v Willem Andrissen Gareelmaker (van Wegen) en Grietgen Rutgers NN. Kind: Margriet X Gillis Jans Hopsomer, Willem, Adriaen, Geertruit. doopget.: Anthonij Seews, Elijsabet Sijdervelt, Jan van Riel, Arij Jacobse, Willemijntje Sijdervelt, Gerrit Sijdervelt, Emmetje Flore, Andries Willems van Wegen, Pieternelle Poortmans (X Andries Willemsz Gareelmaker). Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Jan Michielsen Weeda 1645 X 1) Arentje Jacobs Hoogerwerf, dr v en . X 2) Geertje Teunis Funkert (12-5-1680 Nieuw-Beijerland), dr v en . Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Aaltje Willems Gareelmaker (van Wegen) 1648 Willemstad X 1) Claes Cornelisz Timmerman (5-6-1667 Willemstad), zn v en . X 2) Adriaan de jonge Sijdervelt (12-11-1671 Willemstad), zn v Adriaan Cornelisz Sijdervelt en Lijsbeth Gerards Barendrecht. doopget.: Anthonij Seews, Elijsabet Sijdervelt, Jan van Riel, Arij Jacobse, Willemijntje Sijdervelt, Gerrit Sijdervelt, Emmetje Flore, Andries Willems van Wegen, Pieternelle Poortmans (X Andries Willemsz Gareelmaker). Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Gillis Jans Hopsomer 1650 Zuid-Beijerland? X 1) Mariken Jacobs NN (20-10-1675 Z-B), dr v en . Kind: Anna. X 2) Neeltje Ariens Boender (27-3-1678 Z-B), dr v en . Kind: Anna, Jan, Lena, Lena, Lena. X 3) Margrietjen Ariens Sijdervelt (3-9-1694 Z-B), dr v en Kind: Jan en Diderik, Aaltje. doopget.:Jan Cornelis Hopsomer, Mariken Jans Hopsomer, Willem Jansz. Hopsomer, Reijnsborgken Wouters, Japhet Kappendijck, Bastiaan Cornelisz. Hoogervest, Maiken Corn. Boender, Lijntje Ariens van Lugtenburg, Heer Gaspar van Kintschot. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Mariken Jacobs NN 1650 Zuid-Beijerland? X Gillis Jans Hopsomer (20-10-1675 Z-B), zn v en . Kind: Anna. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Cornelis Florisz van der Weijde 1650 Zuid Beijerland? X 1) Aerjaentje Maertens de Recht, dr v en . X 2) Lijsbeth Seijdervelt (7-1-1674 Zuid Beijerland), dr v Adriaan Cornelisz Sijdervelt en Lijsbeth Gerardsd Barendrecht. Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Aren Goudswaard 1653 Sommelsdijk 1695 X Catharina Sijderveldt (22-4-1691 Sommelsdijk), dr v en . Kind: Martijntje X Anthony Jans van Weel. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Dirkje Jans van Son 1653 Oud-Beijerland 1681 X Gerrit Ariensz Sijdervelt (18-8-1680 Cillaarshoek), zn v Adriaan Cornelisz Sijdervelt en Lijsbeth Gerardsdr Barendrecht. Kind: Jannetje, Cornelia X Arie Bastiaan Gouman, zn v Bastiaan Gijsbert en Annigje Aries de Langh. UITWERKEN!! Haasje Cornelisse Roobol 1600 Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Geertje Teunis Funkert 1655 Zuid-Beijerland? X 1) Jan Michielsen Weeda (12-5-1680 Nieuw-Beijerland), zn v en . wed. van Arentje Jacobs Hoogerwerf. X 2) Jacobus Ariensz Hitsert (2-1-1695 Zuid-Beijerland), zn v en . Kind: Leentje, Adriana, Lijsbeth. doopget.: Leentje Leendertsdr. van der Jagt, Willemijntje Ariens Sijdervelt. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Engeltje Sijdervelt 1655 Simonshaven? X Jacob van Lennep (ot 14-5-1677 Amsterdam), zn v Werner Abrahams en Sara Abrahams van Halmael. Kind: Jacob X Susanna Rutgers, X Cornelia Nic. de Veer, Ingenia X Pieter Davids Rutgers. NB: Lodewijk Nic. de Veer, geboren . . . . f 1708 of 1709, koopman te Amsterdam, gehuwd 3 J u n i 1703 te Amsterdam met Hester van Halmael (dochter van David en Rinsje Aarssen). Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Neeltje Ariens Boender 1660 Zuid-Beijerland? X Gillis Jans Hopsomer (27-3-1678 Z-B), zn v en . Kind: Anna, Jan, Lena, Lena, Lena. doopget.:Ary Corn. Boender, Bastiaan Corn. Hoogervest, Maiken Corn. Boender. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Cornelis Wijnandse de Gelder 1660 Oud-Beijerland? 0 X Jannichie Jans Peperkoorn (van Son) (22-10-1674 N-B get. Lijntge Foppe Boeije nomine matris, Neeltge Foppe Boeije), dr v en . Kind: Cornelis, Trijnie, Dirkie, Wijnand, Cornelis, Cornelis. NB: Johannis van Gelder, wednr., won. Oud-Beijerland, & Maertie Arijens Eelant, wede., won. Numansdorp. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Cornelis Simonsz Koolman 1660 X 1) Maartje Dirksdr NN, dr v en . X 2) Lijsbet Adriaans Sijdervelt (3-7-1690 Oud Beijerland), dr v Adriaan Cornelisz Sijdervelt en Lijsbeth Gerardsd Barendrecht. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Cornelis Cornelisz van Lugtenburg 1660 Zuid Beijerland? X Lijsbet Adriaans Sijdervelt (18-1-1682 Zuid Beijerland), dr v Adriaan Cornelisz Sijdervelt en Lijsbeth Gerardsd Barendrecht. Kind: Cornelis get: Arie Cornelis van Lugtenburg, Trijntje Corn. van Lugtenburg. uitwerken!! Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Trijntje Engels Nootdorp 1660 Dordrecht? X Gerrit Ariensz Sijdervelt (19-4-1682 Dordrecht), zn v en . doopget.: Ary en Neeltje Engels No[ot]dorp, Willemijntje Ariensdr. Sijdervelt, Cornelis Cornelisz. v. Lugtenburg, Lijsbeth Ariens Sijdervelt. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jannigie Jans Peperkoorn (van Son) 1660 Oijen 0 X Cornelis Wijnandse de Gelder (22-10-1674 N-B get. Lijntge Foppe Boeije nomine matris, Neeltge Foppe Boeije), zn v en . Kind: Cornelis, Trijnie, Dirkie, Wijnand, Cornelis, Cornelis. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jan Willems van Son 1664 Oijen 0 X Marijtjen Ariensd Corendijker (ot 29-4-1689 Zuid-Beijerland), dr v Arij Claasz Corendijker en Neeltje Arijen. Kind: Willem X Maartje Sijmonsd Veldhoen, Neeltje X Aart Jansz Boer, Lijsbeth X Willem Hendriks Kloppenburg, Ariaentje X Jacob Aartsz Hoppel. doopget.: Grietje Jansdr, Marijtje Pieters Koorndijker (X Cornelis Jansz Drogendijk), Antonetta Fransdr, Jannetje Gerrits Sijdervelt, Hadewij Ariensdr. Joost Jansz van Zon 1645 Oijen Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 JAN WILLEMS VAN SON 1664 OIJEN
Catharina Sijderveldt 1665 Oud-Beijerland 1712 X Aren Goudswaard (22-4-1691 Sommelsdijk), zn v en . Kind: Martijntje X Anthony Jans van Weel. dr. Martijntje Arens Goudswaard, ged. 4-12-1692 Sommelsdijk, X Anthony van Weel (6-12-1711 Den Bommel), zn v Jan Tonisz van Weel en Neeltje Stoel. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Marijtjen Ariensdr Corendijker (Koorndijker) 1669 Westmaas 0 X Jan Willems van Son (ot 29-4-1689 Zuid-Beijerland), zn v en . Kind: Willem X Maartje Sijmonsd Veldhoen, Neeltje X Aart Jansz Boer, Lijsbeth X Willem Hendriks Kloppenburg, Ariaentje X Jacob Aartsz Hoppel. doopget.: Grietje Jansdr, Marijtje Pieters Koorndijker(X Cornelis Jansz Drogendijk), Antonetta Fransdr, Jannetje Gerrits Sijdervelt, Hadewij Ariensdr. Joost Jansz van Zon 1645 Oijen Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Hendrik Gravé 1670 Amsetrdam 1749 X Lucia Jacobs van Mollem (15-4-1704 Utrecht), dr v Jacob van Mollem en Maria Antonis Sijdervelt. Kind (6): Maria X Hendrik Nicolaas Sautijn, Hendrick, Elisabeth, Jacoba, Elisabeth. zeekapitein der Admiraliteit en Schout-bij-Nacht voor West-Friesland, admiraal. Doopget.: Antonij Sijderveldt, Marija van Mollem, Maria Zuijdervelt, Jacob Zijdervelt, Maria Grave. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Gerrit Ariensz Hitsert 1670 Zuid-Beijerland? X Jannetje Gerrits Sijdervelt (8-5-1694 Zuid-Beijerland), dr v Gerrit Ariensz Sijdervelt en Ijmmetgen Floren van der Weijden. doopget.: Willemijntje Gerrits Sijdervelt, Ary Ariens Hitsert, Gerrit Ariens Sijdervelt, Trijntje Engels. Nootdorp, Cornelis Wijnants van Gelder, Dirkje Jans van Son, Trijntje Ingels, Cornelia Cornelisdr. Weijman. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jacobus Ariensz Hitsert 1670 Zuid-Beijerland? X Geertje Teunis Funkert (2-1-1695 Zuid-Beijerland), dr v en . Kind: Leentje, Adriana, Lijsbeth. doopget.: Leentje Leendertsdr. van der Jagt, Willemijntje Ariens Sijdervelt. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Aert Jacobs Hoppel 1670 Klein Zuid Beijerland? X Marijtje Aarts van Lugtenburg (3-7-1694 Zuid Beijerland), dr v Ary Cornelisz Lugtenburg en Hester Huygen NN. Kind: Jacob X Ariaantje Jans van Son. doopget.: Cornelia Dirks, Heer Johan Farleman, Neeltje Aarts van Lugtenburg, Marijtje Aarts van Gelder, Ary Hoppel, Cornelia Dirks Roodtbol. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Marijtje Aarts van Lugtenburg 1670 Zuid Beijerland? X Aert Jacobs Hoppel (3-7-1694 Zuid Beijerland), zn v en . Kind: Jacob X Ariaantje Jans van Son. doopget.: Cornelia Dirks, Heer Johan Farleman, Neeltje Aarts van Lugtenburg, Marijtje Aarts van Gelder, Ary Hoppel, Cornelia Dirks Roodtbol. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jannetje Gerrits Sijdervelt 1670 Zuid-Beijerland? X Gerrit Ariensz Hitsert (8-5-1694 Zuid-Beijerland), zn vv en . doopget.: Willemijntje Gerritsdr. Sijdervelt, Ary Ariensz. Hitsert, Gerrit Ariensz. Sijdervelt, Trijntje Engelsdr. Nootdorp, Cornelis Wijnantsz. van Gelder, Dirkje Jansdr. van Son, Trijntje Ingels, Cornelia Cornelisdr. Weijman. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Margrietjen Ariens Sijdervelt 1672 Willemstad X Gillis Jans Hopsomer (3-9-1694 Z-B), zn v en . doopget.: get.: Heer Gaspar van Kintschot, Lijsbet Ariens Sijdervelt, Trijntje Engelen Nootdorp, Hillegonda Mommers. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 CORNELIS JANSS VAN SIJDERVELT 1550 OUD BEIJERLAND
Lucia Jacobs van Mollem 1680 Utrecht? 1725 X Hendrik Gravé (15-4-1704 Utrecht), WS zn v Cornelis Grave en Elisabet Meeuwes. Kind: Maria X Hendrik Nicolaas Sautijn, Hendrick, Elisabeth, Jacoba, Elisabeth. doopget.: Antonij Sijderveldt, Marija van Mollem, Maria Zuijdervelt, Jacob Zijdervelt, Maria Grave. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 DANIEL DAVIDS VAN MOLLEM 1585 UTRECHT
Anthony Jans van Weel 1685 Dreischor 1756 X Martijntje Arens Goudswaard (6-12-1711 Den Bommel), dr v Aren Goudswaard en Catharina Sijderveldt. schoolmeester en landmeter te Den Bommel. Vader was rietdekker te Dreischor, ouderling, schoolmeester en voorzanger te Scherpenisse en Tholen. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Martijntje Arens Goudswaard 1692 Sommelsdijk X Anthony Jans van Weel (6-12-1711 Den Bommel), zn v Jan Tonisz van Weel en Neeltje Stoel. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Jacob Aartsz Hoppel 1695 Zuid Beijerland 0 X Ariaantje Jans van Son (28-4-1725 Zuid Beijerland), dr v Jan Willems van Son en Marijtjen Ariensd Corendijker. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600
Ariaantje Jans van Son 1704 Zuid Beijerland ? 0 X Jacob Aartsz Hoppel (28-4-1725 Zuid Beijerland), zn v Aert Jacobszn Hoppel en Marijtje Aarts van Lugtenburg. Kind: Aard Jacobsz 1726, Jan 1731, Marietje Jacobsd 1733. Sijdervelt Oud-Beijerland 1600 JAN WILLEMS VAN SON 1664 OIJEN