Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn    Tijdlijn in tekst    Tijdlijn in tekst (compleet)  
Persoonsnr 42152 Stamvader Gerard Hendricks van Heessel 1460 St-Oedenrode Relatiecluster_1
Achternaam Heessel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader Peter Jans van Heessel 1570 Naamgenoot
Voornaam Alfonsa Peter Jan Moeder Margareta Evert van den Broeck‏ 1570
Beroep_bijzonderheden doopget: Joannes Joannis Deckers, Joanna van Heessel, Niclaes van de Sande, Janneke van Heessel, Uit Diest, Anneke Peeters, Franciscus Molitor, = molenaar, Willemijna Jansens, Elijsabeta Verbeeck. 1e_partner Dirck Corstiaens van Tartwijk 1619 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Dirck Corstiaens van Tartwijk (‎4-9-1640 St Oedenrode), zn v en . Kind: Jan, Joanna X ‎Hendrick Lambert Kemps‎, Alfonsa X Leonard Jans van den Hurk‎, X ‎Lucas Paulusz Habraken‎. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Alfonsa Peter Jan van Heessel, dr v Peter Jan Jan van Heessel en Margaretha Evert Simon van den Broeck. Ged. 28-8-1619 St Oedenrode get: Jacobus Gerardi Donck, Maria Adriani van Rijden. Overl. > 16-3-1671. Broer Evert X Maria Magdalena van de Sande. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 28 Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 8 Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1619 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats St Oedenrode Plaats_overlijden Man
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron zie ook https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56/family.php?tree_id=1&id=F13713&main_person=I38352
Dochter Janneke Derriks van Tartwijk 1640 1e_partner Heijndrik Lambert Kemps 1640 2e_partner
Dochter Alfonsa Dirks van Tartwijk 1645 1e_partner Leonard Jans van den Hurk 1645 2e_partner Lucas Paulusz Habraken 1645
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN archief Sint Oedenrode Inventaris 168 jaar 1707 folio 309 Geertruij van Schoonhoven weduwe Gerit Stans Molemakers ende hunne erfgename op den 15 november 1707 voor de middag de klock omtrent elf ure ende doen te sien openen sekere besloten testament
ALGEMEEN archief Sint Oedenrode Inventaris 168 jaar 1707 folio 309 van Gerit Stans Molemakers ende Geertruij sijn huijsvrouw, gemaeckt 26 julij 1702. Aen de oudste soone een seeckere huijsken gestaen aende Eerschotse kerckhof, gecomen van de testatuere eerste vrouwe ouders…
ALGEMEEN archief Sint Oedenrode Inventaris 168 jaar 1707 folio 309 ...Verder genoemde personen: Dresken van Dueren gewesene halve suster van hem testateuren ierste vrouw. Catharina van Heessel getrouwt met Johan Leijten haere kinderen.
ALGEMEEN archief Sint Oedenrode Inventaris 168 jaar 1707 folio 309 De kinderen Jan van Heessel verweckt bij Maria Kerckhoff sijne gewesene huijsvrou. De kinderen van Elisabeth van Heessel verweckt bij Jochum Bossers en Johan Kemps. Ook genoemd de secretarije van Rode en Vechgel.
ALGEMEEN Nadere toegang op de notarisprotocollen van Jan van de Heuvel, Sint Michielgestel, inventarisnummers 1 t/m 6. 2070. 11-7-1669: Testament van Heijlken dochter van Gerit Aert Heesters weduwe van Handrick Franssen van Doesborch, woonachtig te St. Michielsgestel.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 2, Periode: 1634-1664, Sint-Oedenrode, archieftoegang 1449, inventaris­num­mer 2, 13 januari 1647, Dopen, folio 59-06 Doop op 13 januari 1647 te Sint-Oedenrode: Vader Lambertus Guillielmi Kemps. Moeder Maria van Heessel. Kind (mannelijk) Martinus Kemps. Getuigen: Petrus van Heessel, Joanna van Heessel.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 2, Periode: 1634-1664, Sint-Oedenrode, archieftoegang 1449, inventaris­num­mer 2, 14 april 1641, Dopen, folio 26-18 Doop op 14 april 1641 te Sint-Oedenrode: Vader Guilielmus Servatii. Moeder Eusebia N.N. Kind (vrouwelijk) Petronilla Servatii. Getuigen: Joannes Henrici, Margarita Petri van Heessel.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 2, Periode: 1634-1664, Sint-Oedenrode, archieftoegang 1449, inventaris­num­mer 2, 21 maart 1640, Dopen, folio 23-15 Doop op 21 maart 1640 te Sint-Oedenrode: Vader Joannes Matthei. Moeder Joanna N.N. Kind (mannelijk) Theodorus Matthei. Getuigen: Wilhelmus Leonardi, Alphonsa Joannis van Heessel.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 2, Periode: 1634-1664, Sint-Oedenrode, archieftoegang 1449, inventaris­num­mer 2, 21 februari 1644, Dopen, folio 40-12 Doop op 21 februari 1644 te Sint-Oedenrode: Vader Godefridus Alberti. Moeder Theodora N.N. Kind (mannelijk) Handricus Alberti. Getuigen: Joannes Handrici, Alphea van Heessel.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 2, Periode: 1634-1664, Sint-Oedenrode, archieftoegang 1449, inventaris­num­mer 2, 29 oktober 1647, Dopen, folio 64-02 Doop op 29 oktober 1647 te Sint-Oedenrode: Vader Theodorus Christiani. Moeder Alphunsa N.N. Kind (mannelijk) Joannes Christiani. Getuigen: Joannes Joannis Deckers,Joanna van Heessel.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Deel: 2, Periode: 1637-1664, Sint-Oedenrode, archieftoegang 1449, inventaris­num­mer 2, 4 september 1640, Rooms-Katholiek trouwboek 1637-1664, folio 3-14 Trouwen op 4 september 1640 te Sint-Oedenrode: Bruidegom Theodorus Cristiani. Bruid Alijgond.. Petri de Hessel. Getuigen: Joannes Joannis vande Wiel, Antonius Rodolphi.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 2, Periode: 1634-1664, Sint-Oedenrode, archieftoegang 1449, inventaris­num­mer 2, 12 december 1655, Dopen, folio 69-05 Doop op 12 december 1655 te Sint-Oedenrode: Vader Theodorus Christiaens. Moeder Alphonsa N.N. Kind (vrouwelijk) Maria Elijsabeta Christiaens. Get: Franciscus Molitor, = molenaar, Willemijna Jansens, Elijsabeta Verbeeck.
DOOPGETUIGE Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 26, Periode: 1626-1684, Veghel, archieftoegang 1457, inventaris­num­mer 26, 19 februari 1645, RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, folio 140-04 19-2-1645: Vader Gerardus ab Heessel, schout. Moeder Catharina van de Berch. Kind (vrouwelijk) Adriana Catharina Gerardi ab Heessel. Get: Joannes van de Berch, Alphonsa van Heessel, M. van den N.N. Opm: ged. door Mr. Franciscus, niet opnieuw ged.
DOPELING BHIC, Bron: boek, Deel: 1, Periode: 1607-1635, Sint-Oedenrode, archieftoegang 1449, inventaris­num­mer 1, 28 augustus 1619, doop- en trouwregister, folio 58v06 Doop (Rooms-Katholiek) op 28 augustus 1619 te Sint-Oedenrode: Vader Petrus van Heessel. Moeder Margaritae van de Broeck. Kind (vrouwelijk) Algonsa van Heessel. Getuigen: Jacobus Gerardi Donck, Maria Adriani van Rijden.
FAMILIE 104 06-076-1730 263 Erp: erfdeling Maria van de Kerckhoff, weduwe Johan van Heessel den Jongen, geassisteerd door haar zoon Adriaan en mede voor haar andere kinderen en kindskinderen, als ook voor Adriana Christina van Heessel,
FAMILIE 104 06-076-1730 263 Erp: erfdeling weduwe van Johan Leijten, met haar zoon Arnold, Anselmus Bossaars de zoon van Elisabeth van Heessels, mede voor zijn consorten, zijnde Johanna de Louwer, weduwe van Peter Molenmakers,
FAMILIE 104 06-076-1730 263 Erp: erfdeling geassisteerd met Johan van Schoonhoven. Dit in kwaliteit als erfgenamen van wijlen Johan van Heessel den Ouden en zijn vrouw Geertruijt van Schoonhoven.
FAMILIE 104 06-076-1730 263 Erp: erfdeling Allen wonen in Erp en geven aan Mr. Charles Codde en N. Loeft, advocaat procureur van de edel mogende raden en leenhoven van Brabant, om genoemd testament van Johan van Heessel den Ouden en zijn eerste vrouw Elisabet van de Sande
FAMILIE 104 06-076-1730 263 Erp: erfdeling , gemaakt voor schepenen van Veghel op 5 maart 1651, in recht uit te voeren. Dat voor genoemde raad van Brabant op 30 juli 1721 ten behoeve van Maria Kemps en ten nadeel van bovengenoemde erfgenamen
FAMILIE 104 06-076-1730 263 Erp: erfdeling aan geschil is opgetreden waarover recht gesproken dient te worden.
HUWELIJK dortmans-steverink Alfonsa Petrus van Heessel, dochter van Petrus Joannes van Heessel en Margareta Evert van den Broeck, geboren 28 aug 1619 Sint Oedenrode, overl, > 16-3-1671, X Dirck Corstiaenss van Tartwijk (4-9-1640 St. Oedenrode), overl. < 16-3-1671.