Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):
Als er een zoekresultaat is staat het hieronder.
Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader, stammoeder Relatiecluster_1 en 2
Jan Arnt van Neynsel 1210 0 X Bertha (Baerte) NN (ca 1245), dr v en . Kind: Henrick, Hadewig X schepen Wouter Nennen (Woltherus Nenne) overleed vóór 27 augustus 1314), Arnout en Wouter (klerk). ridder schepen Den Bosch -1274 ARNOLD III VAN RODE 1130
Hadewigis Jans van Neynsel 1240 0 X Wolterus gend. Nennensz, zn v en . ARNOLD III VAN RODE 1130
Hendrick Jans van Neynsel 1245 0 X Leeria van Berckel (ca 1270), dr v en . Kind: Bertha, Gerit, Wellen, ridder Jan. schepen Den Bosch 1279-1304. Bezat een stal of vak in het lakenhuis, dat via zijn zoon Wellen vererfde op zijn kleindochter Leria van Neynsel. ARNOLD III VAN RODE 1130
Wellen (Swallinus) Hendricks van Neynsel 1270 Neynsel? 0 X Heylwich Thomas van Uden, dr v Thomas van Uden en NN. Kind: Dely (overl. na 21 mei 1364), hr Thomas (+ ca 1364-1370), hr Jan (+17-4-1370), Lery test. 15-1-1393, Bertken X Jan van Loon, hr Henric (+ voor 17-4-1370, nat.dr: Lery), Elisabeth (13-11-1370). schepen van Den Bosch in 1330, 1332, 1333 en 1335. ARNOLD III VAN RODE 1130
Bertha Hendricks van Neynsel 1275 0 ARNOLD III VAN RODE 1130
Gerit (de oude) Hendricks van Neynsel 1280 0 X 1) Truda (ca 1305), dr v NN NN-Copkens en Katherijn Copkens. Kind: Lerya X Claes (de jonge) Scilder, Henricus notaris, priester, Truda X Herman van Eyndoven. X 2) NN, dr v NN en Vrouwe Katharina. schepen Den Bosch 1323-1336. Kocht op 1 mei 1327 samen met enkele andere Bossche poorters een omgrachte hoeve in Boekel in de parochie Uden. ARNOLD III VAN RODE 1130
Adam Hendricks van Neynsel 1285 0 X Heilwigis van Sonne (< 4 mei 1336), WS dr v Johannes Hendriks van Zonne en NN. Kind: Henricus. schepen Den Bosch 1310-1367. Bij overlijden Henricus Gerardi de Neynsel komen 2 Van Neynsels voor als schepen: Gerit (1305-1307) en Adam (1310). Vermoedelijk broers van Henric. ARNOLD III VAN RODE 1130
Bertha van Neynsel 1290 0 X Staeske (Eustatius, Staeskinus) de Jonghe van Brakel (ca 1321), zn v Staes van van Brakel en Bertha Uten Goye.
Johannes Hendricks van Neynsel van Den Bossche 1295 0 X Geerborg Moelen, dr v Henric Moelen, zn Gerit Writer (Tornator). Kind anno 17-6-1364: Jacobus X Bele Cupers, deken van Woensel ARNOLD III VAN RODE 1130
Jut(ta) Wellen van Neynsel 1300 0 X Jacobus Coptyt, zn v Jacobus Avensoen van Loen en Aleyd Pilterken. Kind: Willelmus, Elizabeth, Heylwigis (X Petrus Dick van den Steenweghe + voor 1384), Deliana (X Henrick Gooswijn Steenwech) en Mechtildis. jonkvrouw, lagere adel. ARNOLD III VAN RODE 1130
Leria Wellens van Neynsel 1300 Den Bosch? 0 X Lodewijk Amelis Loden van Bucstel, zn v Albertus van Bussel en NN. Henrick van Neynsel bezit in het lakenhuis van Den Bosch een stal of vak dat later via zijn zoon Wellen in 1392 vererfd wordt op zijn kleindochter Leria van Neynsel. ARNOLD III VAN RODE 1130
Lerya Gerits van Neynsel 1305 Den Bosch? X Claes (de jonge) Scilder, zn v Claes Schilder de oude en Aleyt NN. Kind: Willem X Kateline NN, Henrick X Heijlwich NN. ARNOLD III VAN RODE 1130
Truda Gerits van Neynsel 1305 Den Bosch? X Herman van Eyndoven, zn v en . Kind: Truda, Jacob. Jan, Katherijn X Jan Berwout. ARNOLD III VAN RODE 1130
Gertruyt Gerits van Neynsel 1310 0 X NN. Kind: Jacop ARNOLD III VAN RODE 1130
Henricus Gerardus van Neynsel 1310 's Hertogenbosch ? 0 legaat van erfcijns van £ 16 aan Henricus van Neynsel deken v Cuijk als lijfrente. na zijn dood aan Arnoldus v Uden; na beider dood komt het naar de Predikheren Den Bosch als bijdrage in kosten van een nieuw altaar in hun kerk; Notaris priester deken v Cuijk ARNOLD III VAN RODE 1130
Katherina Gerits van Neynsel 1310 0 X Johannes van Endhoven, zn v en . ARNOLD III VAN RODE 1130
Dr Wellen Neynsel 1320 0 X Goyart Sceyvel, zn v Goyart Sceyvel en NN. ARNOLD III VAN RODE 1130
Jacob Jans van Neynsel 1320 0 X Bela Cupers, dr v en . Kind: Jan, 3 X schepen Den Bosch tussen 1379 en 1392 (kind: Jacop van Neynsel, op 9-2-1396 genoemd als man van Dircxke, dr v Goyart van Erpe en jonkvrouw Lyesbeth). ARNOLD III VAN RODE 1130
Wellinus (Wellen) van Neynsel 1335 0 X Liesbeth van den Doorn, dr v en .
Jan Jacobs van Neynsel 1345 Den Bosch? X NN. 3 X schepen Den Bosch tussen 1379 en 1392. ARNOLD III VAN RODE 1130
Liesbeth Wellensdr van Neynsel 1365 0 X Gerrit (Gerard) van der Aa, zn v Gerrit van der Aa en Heilwich Goyartsdr van Sceepstal. UITWERKEN !!!
Jacob Jans van Neynsel 1370 X Dirckske Goyarts van Erpe (< 1395), dr v Goyart van Erpe en Lyesbeth Goyart van Os. Kind: Elisabeth X Jan Back (Bacx) van Tilborch. tussen 1400 en 1415 viermaal schepen van Den Bosch. ARNOLD III VAN RODE 1130
Elisabeth Jacobs van Neynsel 1400 X Jan Arnts Bertout Back (Bax) van Tilborch (1422..1425), zn v Arnt Berthout Bac en Lijsbeth Gerarts van der Aa. Kind: Jan, Berthout X Marie Aert Wolffarts. ARNOLD III VAN RODE 1130