Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
4366 Arnout le Maire 1490 Doornik ? 0 X Isabel van Ghermes, dr v en . 3e zoon: Denis ? ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK
4368 Adam Arnoutsz le Maire 1520 Doornik 1581 X 1) Marie Caluwaert, dr v Jan Caluwaert en Barbele de Waterleet. X 2) Elisabeth de Luij (na 4-1565), dr v en . Oostzeehandelaar ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK
4365 Jacques Arnoutsz le Maire 1523 Doornik 0 X Katharijne Pieters de Barrij (Berg) (1558), dr v Peeter de Barrij en NN. wolverkoper, Narva-handelaar. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK
4364 Susanna le Maire 1550 0 X ) NN. X 2) Jacques van de Walle (1581), zn v Pieter van de Walle de Oude en NN. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK KATHARIJNE DE BARRIJ 1535
27819 Barbara le Maire 1555 0 X Peter van Santvoort, zn v en . ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK
27817 Cathrijne le Maire 1555 0 X Hendrick Bosschart, zn v Pauwel Wouter Jacob Bosschaert en Anna Kerremans . ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK
2968 Isaac le Maire 1558 Doornik (Tournai) 1624 X Maria Jacobsdr Walraven (Antwerpen), dr v Jacob Walraven en Geertruit van Osch (Brugman). in Antwerpen welgesteld kruidenier (1584), ontdekker, kapitein Antwerpse burgerwacht. Zeer rijk. Bewindhebber VOC. Aanvankelijk Straathandel en Oostzeehandel, veelal samen met Dirck van Os, Pieter vd Pulle, soms Roemer Visscher. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK KATHARIJNE DE BARRIJ 1535
13586 David le Maire 1560 1617 David le Maire vestigde zich in 1604 in Livorno, en toen hij in 1617 overleed werd hij vervangen door een derde broer, Salomon le Maire. Wijnroks p.254-255 agent in Livorno ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK KATHARIJNE DE BARRIJ 1535
13583 Pieter le Maire 1560 0 agent van Isaac ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK KATHARIJNE DE BARRIJ 1535
13582 Salomon le Maire 1560 0 factor te Civitavecchia, Rome ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK KATHARIJNE DE BARRIJ 1535
13421 Johannes le Maire 1574 1642 X Marie Cocquel (Mercier) (ot 20-1-1607 A'dam get: broer Isaak), dr v en . Kind: Isaak X Margreta Coolsaet, X Constantia Vogelaer, Maria X Daniel Braems, Susanna X William Cooper, Jacob (Jacques, genoemd 28-10-1686 Utrecht) resident te Denemarken. predikant ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK KATHARIJNE DE BARRIJ 1535
33237 Catharina Isaacs le Maire 1585 0 X Jacques Damman (ot 9-6-1606 Amsterdam, get: haar ouders, zijn nicht Beatrix Arnouts), zn v en . ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
2966 Jacob (Jacques) Isaacs le Maire 1585 Amsterdam 1616 koopman, ontdekkingsreiziger samen met broer Daniel. NB: Jacob le Maire was an official in the Dutch colony in Brazil, 1642-54. Hij trouwde Catrina van der Ven, dr v Cornelis van der Ven en Janneke Grevenraet. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
33267 Daniel Isaacs le Maire 1590 0 X Elisabeth Pijl, dr v Egbert Pijl en Jannetje Cornelisdr Pot. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
33235 Sara Isaacs le Maire 1590 0 X 1) Pietro Gobino (Gobijn) (ot 14-6-1607 Amsterdam), zn v en . X 2) Jasper Charlesz Braems (8-1623), zn v Charles Braems en NN. Kind: WS Louise X Arnoldus van der Heck. GEEN BRON!!! NB: Louisa Braems wordt in 1628 en 1629 genoemd met diverse familieleden Le Maire en Isaack Gobijn. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
13587 Susanna Isaacs le Maire 1595 0 X Crispijn van Mierop (huw. voorw. 15-10-1614 Alkmaar), zn v en . Letters patent from Oliver Cromwell to Susanna Lemaire of Amsterdam, allowing her to reside in England. Dated 6 November, 1654. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
33233 Anna Isaacs le Maire 1600 1652 X Jacob van der Nieu(w)stadt (1623), zn v Paulus Cornelis van der Nieu(w)stadt en NN. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
5680 Isabella Isaacs le Maire 1600 0 X Willem van Veen (1-12-1623), zn v Simon Joosten van Veen en Sijberich (Syburg) Willemsdr van Rietwijk. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
2965 Johanna Isaacs le Maire 1601 Antwerpen 1660 X Pieter (Petrus) Willems van Son (Zon) (ot 14-6-1622 Amsterdam), zn v Wilhelmus Adrianus van Son en Anna Henrici Kegelers. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
8662 Helena Isaacs le Maire 1605 0 X Paulus de Hooghe (>=1624), zn v Remain de Hooghe en Judich Bisschop. NB: Zo zou het glashuis in februari 1614 mede gefinancierd zijn door Wytmans, Lambrecht de Hoogh en Hendrick Carelsz van Crackouw. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
13576 Maximiliaen Isaacs le Maire 1606 Amsterdam 1654 X 1) NN Spiering (1643 Tayoean, Indie), dr v en . X 2) Cornelia van Cleef (ca 1645), dr v Nicolaas en Aaltje Schouten. X 3) Geertrui van Cuijck van Mierop (3-1647 Den Haag), dr v en . Kind: Maria X Francois Verbolt. koopman OIC (1633), opperhoofd Japanse handel (1641), secunde te Tayouan (1641-1644). Dr. Maria X mr. Cornelis van Groenendijck, X mr. Herman (of Francois?) Verbolt. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK GEERTRUIT VAN OSCH 1540
33262 Maria Jans le Maire 1608 Amsterdam 0 X 1) Daniel Braems, zn v Jan Braems en Abigael van Haringhoeck. Kind: Daniel, schatbewaarder Karel I van Engeland, X Clara Rijers, X Maria Paviljoen, Abigael X Cornelis Heinsius. X 2) Andries Schellingwouw, zn v en . ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK
13422 Isaacus le Maire 1610 1692 X 1) Margreta Coolsaet (11-8-1648 Delft), dr v en . X 2) Constantia de Vogelaer (ot 11-11-1665 Amsterdam), dr v en . predikant ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK
19646 Maria Maximiliaens le Maire 1647 Alkmaar 1721 X 1) Cornelis Ripperts van Groenendijck (28-5-1668 Alkmaar), zn v Rippert en Glaudine van Onderwater. X 2) Francois Verbolt (28-11-1675 Nijmegen), zn v Nicolaas en Anna Criep. Kind: Geertruid X Arent van den Steen. fam: Joan van Groenendijck, secretaris der stadt Leijden, X Juffrouw Esther de la Court. 1e man is secretaris van het Hof van Holland. ARNOUT LE MAIRE 1500 DOORNIK