Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
171 Claes Jacobs Huijchsz van der Son 1510 X 1) Hendrikje Claes. Kind: Ade, Neeltgen, Marijtje. X 2) Alijd Jansdr Perrenz (Perrens) (ca 1545), dr v Jan Pietersz Verdiger (Vardiger) en Neeltgen Reijnier Pietersdr Claesz van der Duijn. Kind: Reijer, Jacob, Jan, Pieter, jonge Neeltgen, Hendrikje. welgeboren man CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1263 Ade Claesdr van der Son 1540 0 X Jan NN. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1264 Neeltgen Claesdr de oude van der Son 1541 0 volgens Kevin Brero (genealogie-wassenaar) is dit Neeltgen de jonge uit het 2e huwelijk. Neeltgen de oude lijkt ongetrouwd. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1336 Marijtje Claesdr van der Son 1542 0 X Cornelis Bartsz (Barthouts) van Heemstede, zn v Barthout van Heemstede en NN. Kind: Garbrant, Claes (overl. < 1600). CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
170 Jacob Claesz van der Son 1545 0 X 1) Annetgen Barthoutsdr van der Claauw, dr v Baerthout Foppensz van der Clauw en NN. Kind; Bart, Claes, Neeltje, Jan. X 2) ?? Neeltje Reijers NN. UITWERKEN !! welgeboren man CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 NEELTJE VAN DER DUIJN
501 Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548 1611 X 1) Dirck Bart(hout)sz van Heemstede (< 5-2-1580), zn v Baerthout Foppensz van der Clauw en NN. X 2) Pieter Cornelisz Decker (ot 25-3-1589), zn v en . CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 NEELTJE VAN DER DUIJN
498 Reijer Claeszn van der Son 1552 Noordwijkerhout 1580 X Jannetgen (Ymmetgen) Claesdr (voor 1571), dr v Claes Jansz en Annetje Arentsdr. Kind: Maritgen Reijers X Cornelis Huijgensz van Brederode Bouman. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 NEELTJE VAN DER DUIJN
13217 Jan Claesz van der Son 1553 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 NEELTJE VAN DER DUIJN
1334 Pieter Claesz van der Son 1554 0 Ongehuwd Pieter Claesz, haar broeder, (van Hendrikje) landbouwer te Hillegom landbouwer te Hillegom CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 NEELTJE VAN DER DUIJN
13218 Neeltgen Claesdr de jonge van der Son 1556 0 X Jan Bartsz Wantman, zn v Baerthout Foppensz van der Clauw en NN. volgens Kevin Brero (genealogie-wassenaar) is dit Neeltgen de jonge uit het 2e huwelijk. Neeltgen de oude lijkt ongetrouwd. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 NEELTJE VAN DER DUIJN
169 Barthout Jacobsz van der Son 1574 0 X 1) Marijtgen Jansdr Croon (ca 1606), dr v en . Kind: Maartje, Aagje, Leendert, Adriaantje. X 2) Trijntgen Jansdr Oudejan (ca 1618), dr v en . Kind (7, dd 29-3-1629) . X 3) Neeltgen Jacobsdr van Wassenaer (ca 1628), dr v en . Kind (6, dd 2-1-1653). schepen Sassenheim (1629). Zie erfdeling 47. Zoon Jacob (de oude) overl. < 20-6-1662. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 ANNETGEN BAERTHOUTDR V D CLAUW 1540 NWH
719 Claes Jacobsz van der Son 1575 Wassenaar? X 1) Maritgen Sijmonsdr NN (voor 1607), dr v en . Kind: Jan, geb. ca 1607. X 2) Lijsbeth Cornelisdr Coppen (voor 1610), dr v Cornelis Jansz Coppen en Cathrijn Gerritsdr. Kind: Maertge, Pieter X Maertie Gijsbrechts van der Voort, Neeltgen. bouwman te Wassenaar, schout te Leiden, onder burgemeester Jacob Foyen van Brouchoven (1620-1641). CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 ANNETGEN BAERTHOUTDR V D CLAUW 1540 NWH
718 Marijtje Reijers van der Son 1575 1632 X Cornelis Huijgensz van Brederode Bouman (ca 1596), zn v Huijch Cornelisz Bouman van Brede Roode en Jansdr Harmensz van Leeuwen. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
460 Neeltje (Cornelia) Jacobsdr van der Son (van Zon) 1579 Hillegom 1656 X 1) Leendert Hendriksz Claverweijde, zn v Hendrik Claverweijde en NN. Kind: Jacob, Arien, Lenaert, Aechgen, Lijsbet Lenaerts. X 2) Dirck Willemsz Steenvoorden (1620 Noordwijk), zn v Willem Adriaenszn Steenvoorden en Hendrickgen Cornelisdr Verdel. zie erfdeling 43. Hoofdgeld 1623: 5 eigen kinderen uit 1e huwelijk: Jacob, Arien, Lenaert, Aechgen, Lijsbet Lenaerts. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 ANNETGEN BAERTHOUTDR V D CLAUW 1540 NWH
1261 Jan Jacobsz van der Son (Clucht, Cluft) 1580 1660 X 1) Neeltgen Willemsdr (van Den Burch) dr v en . Kind: Willem, Jacob. X 2) Annetgen Willemsdr Buitendijck (na 19-3-1621), dr v Willem Simonsz Buitendijck en Marijtgen Florisdr NN. ambachtsbewaarder van Warmond (1640) CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 ANNETGEN BAERTHOUTDR V D CLAUW 1540 NWH
729 Jan Claesz van der Son 1607 Wassenaar Zuidwijk? 0 X Maertgen Pietersdr van Wou(w) (24-6-1631 Wassenaar), dr v Pieter Mourijnsz van Wou en Leentgen Willemsdr. Kind: Mourijn X Elisabeth Colijn, X Maartje van der Meer, Lijsbeth X Cornelis Swaenenburgh. schepen Wassenaer 1663, bouwman. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19027 Aagje Bartendr van der Son 1610 0 X Jan van Rijn, zn v en . Kind anno 31-5-1691: Bartel Jans. Zie erfdeling 47. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
5842 Maritge Claesdr van der Son 1610 0 X Cornelis Jansz van Teijdingerbrouck (Tedingerbroek) (26-4-1633 Wassenaar), zn v Jan Claes van Teijdingerbrouck en Jobgen Jacobsdr Hillenaer. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1255 Jacob Jans van der Son (Clucht, Cluft) 1610 Warmond 0 1687 041 Claes Jansz van der Son en Jacob Jansz van der Son overleden. Erven Cornelis Jacobsz Swanenburgh; Claes Bouman te Oegstgeest; Mouring Jansz te Oegstgeest en de 5 kinderen van Jan Dandele CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1259 Willem Jansz van der Son (Clucht, Cluft) 1610 Warmond? 0 X Grietge Jans van Leeuwen, dr v Jan Janszn oude Jan en Neeltgen Willemsdr Buijtendijck. Kind: Arij X Jaepgen Leenderts Buitendijck. bouwman te Warmond (1674), armmeester Warmond (1655) en schepen Warmond (1672). Beiden woonden op 25-01-1682 te Warmond. Zie erfdeling 44. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
165 Pieter Claesz van der Son 1612 Wassenaar? 1677 X Maertie Gijsbrechtsdr van der Voort (7-4-1644 Wassenaar), dr v Gijsbert Jacobsz van Voort en Maritgen Corssendr van der Horst. welgeboren man CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
5070 Maartje Bartendr van der Son 1614 Warmond ? 0 X Mees Dirckszn van Steenhoven, zn v Dirck van Steenhoven en NN. 1675A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (1675 tot 1682) (GAL S.A. II inv.nr.4558): 1675A 091 Cornelis Barthsz van der Son woont in Lisse. Zie erfdeling 47. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19039 Neeltje Claesdr van der Son 1614 0 X Theunis Gijsberts van der Voort (13-4-1642 Den Haag), zn v Gijsbert Jacobsz van der Voort en Maritgen Corssendr van der Horst. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
167 Adriaentgen Bartendr van der Son 1615 Sassenheim 1685 X Willem Dirksz Steenvoorden (1647 Noordwijk), zn v Dirck Willemsz Steenvoorden en Neeltje Jacobsdr van der Son. Kind: Dirck X 3) Apolonia Barten van der Son, Huijbert X Magdaleentje Engelsdr Aeckersloot, Arij X Geertje Florisdr Heemstede. Zie erfdeling 47. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19023 Jan Bartensz van der Son 1616 0 X Neeltgen Dircksdr NN. 3 kinderen anno 31-5-1691: Marytje Jansdr, Trijntje Jansdr, Dirck Jans. Aantal kinderen onduidelijk (4 bij Neeltje Dircksdr. dd 20-6-1662)! 2 X getrouwd?? Zie erfdeling 47. Kind dd 2-1-1653: Maertje, Trijntje en Grietje. Ook mogelijke dochter: Gerritje X Jan Pieterse Sgravendijck. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19025 Leenderts Bartensz van der Son 1623 0 X Trijntgen Jansdr van Raephorst, dr v en . Kind dd 31-5-1691: Trijntje X Cornelis Maertsz van der Linde (2-5-1683 Noordwijk rk), zn v Maerten Cornelisz en Jannetgen Jacobsdr van Schravendijck. Zie erfdeling 47. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
13216 Trijntje Barten van der Son 1630 0 Zie erfdeling 47. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
457 Apolonia (Leuntje) Bartendr van der Son 1635 Sassenheim? 0 X 1) Cornelis Joostenzn Westerbeek (20-6-1666 Noordwijk), zn v en . Geen kinderen. X 2) Dirck Willemsz Steenvoorden (8-8-1683 Noordwijk), zn v Willem Dircksz Steenvoorden en Adriaentgen Barten van der Son. Broers/zussen: Jacob, Leendert, Annetje, Trijntje, Aagje, Maartje. 3 hele broers/zussen. Jacob, Annetje, Trijntje. Zie erfdeling 47. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19026 Annetje Bartendr van der Son 1637 Warmond ? 0 Zie erfdeling 47. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
166 Mourijn (Maurits, Mouwering) Jansz van der Son 1640 Wassenaar 1720 X 1) Elisabeth Pietersdr Colijn (22-7-1664 Stompwijk), dr v Pieter Pietersz Colijn en Armpje Corsse Halvemaan. Kind: Maritge Mouringsdr. X 2) Maartje Ariensdr van der Meer (9-7-1690), dr v en . 1721: Jurriaan Pietersz Paridon is voogd van Neeltje Reygersbergen, kleindochter van Mouring van der Son. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19024 Jacob Bartensz de jonge van der Son 1645 0 X NN. 3 kinderen anno 31-5-1691: Reyer Reyerszn. rietdekker te Hillegom en Engel Corneliszn. van Brederode wonende Lisse als testamentaire voogden over de 3 nagelaten kinderen van Jacob Bartenzn. van der Son en weeskind van Trijntje Jans Bart. vd Son. Zie erfdeling 47. Is dit jonge of oude Jacob? CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
739 Lijsbeth Jansdr van der Son 1649 Wassenaar 0 X Cornelis Jacobsz Swaenenburgh (14-5-1680 Wassenaar gerecht), zn v Jacob Swaenenburgh en Crijntie Jansdr van Brederoode. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
726 Lijsbeth Pieters van der Son 1649 Wassenaar 1713 X Arij Jeroensz van Puijck van Velzen (10-11-1671 Wassenaar), zn v Jeroen Pietersz Puijck van Velsen en Grietge Heijndricks van 's Gravendijck. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1316 Anna Pietersdr van der Son 1650 Wassenaar 0 X Arent Claesz van der Bon (31-10-1684 Wassenaar gerecht. get: broer Claes Pietersz van der Son), zn v en . CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1319 Cornelia Pietersdr van der Son 1650 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
469 Dirck Janszn van der Son 1650 Noordwijkerhout? 0 X Pietertje Jansdr Achthoven, dr v Jan Sijmonsz van Achtho(o)ven en NN. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
44521 Grietie Jan Bartsen van der Son 1650 Noordwijkerhout? X Jacob Pietersz 's Gravendijk (Voocht) (4-1-1682 Noordwijk rk), zn v jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) en Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
228 Trijntge Jansdr van der Son 1650 Noordwijkerhout 0 X Adriaen Thonisz van Schie (3-5-1676 Noordwijk), zn v Antonius Jacobsz van Schie (Op ´T Schie, Opt Schie) en Immetje Cornelisdr van der Speck (Houckman). NB: 31-5-1691: Reyer Reyerszn. rietdekker te Hillegom en Engel Corneliszn. van Brederode wonende Lisse als testamentaire voogden over de 3 nagelaten kinderen van Jacob Bartenzn. van der Son en weeskind van Trijntje Jans Bart. vd Son. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1581 Tryntgen Leenderts van der Son 1650 Noordwijkerhout 0 X Kees Jan de Laen, zn v en . X Cornelis Maertsz van der Linde (2-5-1683 Noordwijk rk), zn v Maerten Cornelisz en Jannetgen Jacobsdr van Schravendijck. UITWERKEN !!!! CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
462 Claes Pietersz van der Son 1652 Wassenaar 1691 X 1) Magtelt Ariens Jansz den Haen (Ruijchaver) (17-11-1676 Wassenaar gerecht.), dr v en . Kind: Arij, Pieter. X 2) Hillegonda Claesdr van Noort (1-2-1688 Wassenaar gerecht.), dr v en . Kind: Claes X Gerritje Cornelisdr Hillenaar, Jacob. welgeboren man CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1315 Jacoba (Jaepje) Pietersdr van der Son 1654 Wassenaar 0 X Gerrit Willemsz Dijxheul (10-11-1676 Wassenaar gerecht.), zn v Willem Gerritsz van Dijcksheul (Duijnmeijer) en Trijntje Crijnensdr NN. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1258 Arij Willemszn van der Son (Clucht, Cluft) 1655 Warmond X Jaepgen Leenderts Buitendijck (25-1-1682), dr v Leendert (Lenaert) Cornelisz Buijtendijck en Neeltgen Jans van der Marck. Kind: Willem Ariesz van der Zon, kleinkind: 5-10-1747: Hulde van Arie Willemsz. van der Zon, die gehuwd is. schepen Warmond CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1317 Gijsbert Pietersz van der Son 1657 Wassenaar 1703 X Marij Cornelisdr van der Meer (22-2-1700 Wassenaar), dr v Cornelis Claesz van der Meer. Kind: Pieter Gijsbertsz van der Son CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1314 Trijntie Pietersdr van der Son 1659 Wassenaar 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1750 Pieter Mauringsz van der Son 1670 0 X Maria Gerrits van Vyanen (ca 1690), dr v en . Kind dd 1721: Oegstgeest: de kinderen van Pieter Mouringsz van der Son, t.w. Gerrit Pietersz vd Son 1/12; Jan Pietersz vd Son 1/12; Cornelis Pietersz vd Son 1/12 en Jacob Pietersz vd Son 1/12; 1721: Jurriaan Pietersz Paridon is voogd van Neeltje Reygersbergen, kleindochter van Mouring van der Son. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1327 Arij Clase van der Son 1679 Wassenaar 1734 X Marijtje Claesdr Schellingerhout, dr v en . Kind: Claes X Marijtje Jans Kok, Jacoba Ariens, Lijsbet X Dirk Huijberts van Schie, Pieter Arisz X Maria Jansdr de Ronde, Machteld Arisz X Wouter de Wilde, Maria X Jan Janse de Ronden, Gijsbertus. UITWERKEN!! CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
733 Marijtje Mouringsdr de jonge van der Son 1680 1751 X Jurriaan Pietersz Paridon (ondertr. 10-5-1705 Oegstgeest), zn v Pieter Jurriaan Paridon en Neeltje (Niesje) Leenderts Verdel. relatie met Codde CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
18983 Marijtje Mouringsdr de oude van der Son 1680 1751 X Jan Jansz Reijgersbergen, zn v Jan Reijgersbergen en NN. Kind: Jan X Neeltje Jaspers van Muijden, X Jannetje van Seyl, Jacobus 1703 Leiden, X Ariaantje Janse Konnigh. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1328 Pieter Claesz van der Son 1681 Wassenaar 1705 X NN. 1688A 042 Wassenaar: de kinderen van Pieter Claesz van der Son zijn Gijsbert Pietersz van der Son en Annetgen Pieters van der Son X Arent Claesz rk CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1329 Maertie Claesdr van der Son 1683 Wassenaar 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1330 Achie Claesdr van der Son 1684 Wassenaar 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1331 Japie Claesdr van der Son 1684 Wassenaar 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1257 Willem Aryszn van der Son (Clucht, Cluft) 1685 Warmond 0 X Marijtje Cornelisdr Westgeest (21-5-1719 Sassenheim), dr v Cornelis IJsbrandsz Westgeest en Apollonia Jansdr van Bruijnswijk. Kind: Simon Willemsz, : Jacoba Willemsdr, Petrus Willemsz, Simontje Willemsdr, Jan Willemsz. leenman van het huis Warmondt (1719: Anna Hendrina van Wassenaar van Warmondt). CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1322 Claes Claesz van der Son 1690 Wassenaar ? 0 X Gerritje Cornelisdr Hillenaar (23-1-1720 Wassenaar), dr v Cornelis Cornelisz de oude Hillenaar en Aefgen Jacobsdr van Tetterode. schout (1725) en welgeboren man CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
5053 Gerrit Pieters van der Son 1690 Oegstgeest ? 0 X 1) Sijmetje Cornelis Verdel (4-11-1714 Oegstgeest). Kind: Marijtje X Roelofs Klaasz Smits, Pieter X Johanna vd Salm, Jan X Neeltje v Hees, Cornelia en Anna 12-9-1722 Oegstgeest. X 2) Catharina Leenderts Bont (20-2-1724). X 3) Cornelia Janse Suijdwijk. NB: 1721: Oegstgeest: de kinderen van Pieter Mouringsz van der Son, t.w. Gerrit Pietersz van der Son 1/12; Jan Pietersz van der Son 1/12; Cornelis Pietersz van der Son 1/12 en Jacob Pietersz van der Son 1/12; CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1325 Jacob Claesz van der Son 1690 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
7562 Barber Jans van der Son 1695 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
7563 Lijsbeth van der Son 1695 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
18974 Jan Pietersz van der Zon 1695 0 NB: Testam. 20-2-1799. Cornelis Pietersz van der Zon, weduwnaar van Jannetje Dirks Groenendijk, te Oegstgeest, dd. 24.1.1791 voor nots. Passchier Soetbrood te Leiden. Voogden: Crijn [Jansz] Westerbeek en Juriaan [Pietersz] van Paridon. Nr. 59a. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
163 Pieter Gijsbertsz van der Son 1700 Wassenaar ? 1723 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
12703 Annetgen Pieters van der Son 1705 0 X Arent Claesz, zn v en . CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1326 Gijsbert Pietersz van der Son 1705 0 1688A 042 Wassenaar: de kinderen van Pieter Claesz van der Son zijn Gijsbert Pietersz van der Son en Arent Claesz x Annetgen Pieters van der Son CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
36425 Claes Ariensz van der Zon 1710 Warmond 1769 X Marijtje Jans Kok (20-2-1735 Warmond gerecht), dr v en . Kind: Antje X Pieter Kortekaas, Jan x Jannetje van Noort. doopget. 1752 bij kind Dirk Huiberze van Schie en Lijsbet Aris van der Zon. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
7272 Maria (Marijtje) Arisdr van der Zon 1710 Warmond? 0 X Jan Janse de Ronden (15 Jan 1731 Alkemade), zn v Jan Janszoon de Ronde en Anna Tamisdochter Hoosbeek. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1580 Pieter Arisz van der Zon 1710 Warmond ? 0 X Maria Jansdr de Ronde (1-6-1732 Warmond), dr v Jan Janszoon de Ronde en Anna Tamisdochter Hoosbeek. Kind: Adrianus X Elisabeth Friolet. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
44234 Marijtie Gerrids van der Son 1715 Rijpwetering? X Roelofs Klaasen Smits (26 juni 1740 Rijpwetering), zn v en . Kind: Sigeberta, Simon, Petrus, Gerardus, Gerritje. doopget: Antie Engels Verdel, Jan Gerrids vd Son, Geertie Tijse van de Vliet, Jannetie Dirks Groen, Cornelis Pieters vd Son, Marijtie Dirks Cousijn, Jannetie van der Salm, Leuntie Jans Vercade, Cornelis Smit, Jansje Groenendijk, Cornelis vd Son. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
5060 Lijsbet Aris van der Son 1717 Sassenheim 0 X Dirk Huijberts van Schie (21-02-1745 Noordwijk), zn v Huybert Wouters van Schie en Ariaantje Dirks Groenendijk. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
162 Pieter Gerrids van der Son 1719 Oegstgeest 1751 X Johanna Ariensdr van der Salm (8-2-1750 Oegstgeest), dr v Arij Jansz van der Salm en Pieternel Willemsdr Oosterveer. Kind: Sijmetje X Kornelis Bonenburg, zn Hannes Bonenburg en Geertje Cornelisse Verlaan. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
1323 Jacob Claesz van der Son 1720 0 X 1) Apollonia Jacobsdr van Haestert. X 2) Cornelia Jansdr van Soest (10-10-1762 Wassenaar gerecht). Kind: zn ? Gerritje (Geertje), ged. Stompwijk 7-9-1769, overl. 22-8-1827 Veur, 58 jr, X Pieter van der Ploeg, Pleuntje X Pieter Jacobsz Oostdam. NB: doop Philippus 15-12-1758 Haarlem nh, zn v Jacobus van der Zon en Hester de Put, get: Philip Booijtak, Trijntje Veering. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
36659 Jan Gerrids van der Zon 1720 Oegstgeest ? X Neeltje van Hees (24-1-1744 Oegstgeest), dr v Willem Hendriksz van Hees en Grietje Arisse Bogaers. Kind: Willemijntje X Cornelis Paardekooper. (en Gerardus, Margaritha, Wilhelmus?) beiden doopget. bij doop zoon van Jacobus Gerrits Boggarts en Jannetje Pieters van den Bergh te Oegstgeest. Huw.get. bij Jannetje van der Salm X Pieter Christiaan Coolloos (12-5-1753 Leiden). CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
18964 Arij (Adrianus) Willemsz van der Son 1722 Warmond 0 X Alegunda (Aaltje) Janse van Elsen (25-4-1747 Zoetermeer), dr v Jan Jansze van Elsen en Marij Cornelisse van Leeuwen. Kind: Jan, Marijtje 1757, X Arij Corsz van der Geest, Cornelis 1759, X Helena Ariensdr van der Poel. UITWERKEN!!! CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19593 Gijsbertus Arisz van der Zon 1722 Sassenheim 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
10128 Joannes Wilhelmus (Jan Willemsz) van der Zon 1724 Warmond 1781 X 1) Geertruy Huibertje van Leeuwen (15-2-1756 Warmond), dr v Huybert Dirks en Marijtje Cornelis van Grieken. X 2) Krijntje Arisdr van Noord (19-11-1769 Lisse), dr v Arie Jacobs en Magteld Cornelisse van der Ploeg. bouwman te Warmond, leen te Warmond. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
9771 Pieter Willemsz van der Son 1730 Warmond 0 X Monica Cornelisse van Veen (7-5-1758 Warmond), dr v Cornelis Gerritse van Veen en Geertje Pieters Elstgeest. Kind: Geertje X Huyp Japiksz van der Geest, X Willem Dirksz van der Krogt, Pieter X Ariaantje Huigsdr van Bourgonje (15-4-1804 Lisse). bouwman, kerkmeester te Warmond. UITWERKEN!!! CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
720 Adrianus (Arij) Pieters van der Son 1735 Warmond 0 X Elisabeth Friolet (13-05-1758 Leiden), dr v Bartholomeus Friolet en Adriana Cavee. Kind: Adriana X Leonard de Man, Hermina X Christiaan van Went. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
735 Antje Claes van der Son 1738 Warmond 1781 X Pieter Kortekaas (23-8-1761 Sassenheim), zn v Jan Pietersz Kortekaas en Grietje Dirks van der Schilden. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
44218 Arij van der Zon 1738 Warmond X Catharina (Caatje) Langeveld (14-1-1781 Warmond), dr v en . CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
21528 Jan van der Zon 1744 Warmond 1834 X Jannetje van Noort (17-8-1788 gerecht Warmond), dr v Leendert van Noort en Marijtje Janz van Egmond. Kind: Nicolaus X Johanna Langeveld (3-10-1825), Leendert X Magteld van der Plas, dr Leendert en Sijtje van der Lans. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
9764 Willemijntje Jansdr van der Zon 1752 Oegstgeest 1817 X Cornelis Janse Paardekooper, WS zn v Jan Pietersz Paardekooper en Antje Leendertsdr Sonnevelt. Kind: Joanna 1779, Cornelia 1784 Leiden rk, Johannes 1792, X Quirina van Graven, Anna ged. 10-4-1795 Leiden rk, get: Dievera Paardekoper, Wilhelmus vd Son. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19031 Willem (Wilhelmus) Jansz van der Son 1758 Warmond 1839 X 1) Neeltje Pietersdr Raaphorst (23-2-1783 Noordwijk), dr v Pieter Huigsz Raaphorst en Geertje Jansdr Meijster. X 2) Aagje Jacobsdr van der Voort (10-4-1784 Lisse), dr v Jacob Dirksz en Marijtje Claasdr van der Lugt. Kind: Cornelia X Arie Kouwenhoven. leen te Warmond per 1783. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
22788 Maria Jansdr van der Zon 1759 Warmond 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
44220 Willem Pietersz van (der) Zon 1759 Warmond 1811 X Klaesje Ariensdr Rodenburg (4 mei 1783 Alphen aan den Rijn), dr v en . bouwman CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
10130 Sijmen (Simon) Jansz van der Zon 1760 Warmond 1807 X Marijtje Gijsdr Schrama (17-12-1790 Sassenheim), dr v Gijsbert Gerardusz Schrama en Aagje Jans Hoogkamer. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
10133 Adriana van der Son 1761 Leiden 0 X Leonard de Man (3-4-1761 Leiden get: Frans Friolet en Geertruij Clemens), zn v Johannes de Man en Catharina Nagel. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
21530 Hubertus van der Zon 1761 Sassenheim 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
21531 Maria (Marijtje) Jans van der Zon 1762 Sassenheim 0 X Cornelis Jansz Prinse (11-11-1781 Voorhout), zn v Jan Prinse en Dirkje Cornelisdr van Raaphorst. Kind: Dirkje geb. 1792, Marijtje X Jacobus van der Laan (24-4-1836 Voorhout). CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
18985 Pleuntje (Apollonia) Jacobsdr van der Son 1765 Voorschoten 1820 X Pieter Jacobsz Oostdam (1-2-1784 Noordwijkerhout rk), zn v Jacob Pietersz en Marijtje Teunisse (Maartje) van der Hulst. Kind: Jacoba, Simon X Anna van der Voort, dr Dirk en Cornelia Wassenaar, Gerrit 1790, X Hubertje Smit. waarsch. dr Jacob Claesz 1323 X 1) Jacob Zijmesse Duindam (28-10-1770 Sassenheim) (NB: nr. 26649!) CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
9768 Geertje (Gertrudis) Pietersdr van der Zon 1767 Sassenheim 1841 X 1) Huyp Japiksz van der Geest (29-4-1792 Warmond), zn v Jacob Arijsz van der Geest en Cornelia Jacobsdr Duijndam. X 2) Willem (Willebrordus) Dirksz van der Krogt (2-4-1804 Zoeterwoude), zn v Dirk Claasz en Martijntje Claasdr van den Bergh. ouders niet zeker !!! CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
721 Bartholomeus van der Zon 1768 Leiden 1838 X Catharina van der Schilp (20-4-1793 Leiden), dr v Cornelis en Catharina Hannart. Kind: Elisabeth X Hendrik van Kerkhof, Catharina X Jan Aalberse (1838), Adriana X Jan Aalberse (1823), Bartholomeus X Willemijntje Vermeij, Cornelis X Maria Rosier. greinwever te Leiden. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19071 Gerritje (Geertje) Jacobs van der Son (van Zon) 1769 Stompwijk 1841 X Pieter Gerrits (van der) Ploeg (22-5-1803 Voorhout), zn v Gerrit Ploeg(dijk) en Aarjaantje Kaak. Kind: Gerrit X Maria Joannis Roovers (1-12-1834 Breda). ouders niet zeker !!! = 9768 ? CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
9766 Geertje Jans van der Zon 1771 Warmond 1843 X Leendert Jansz Prins (10-5-1795 Sassenheim), zn v Jan Pietersz Prins en Dirkje Cornelisdr Raaphorst. Kind: Marijtje X Jacobus van der Laan, Krijntje X Willem Slootbeek, Leentje X Theodorus Blok. Is dit nr. 9768? Nee. Er zijn 2 Geertjes uit Warmond! Zoon Pieter X Lijsbet van der Voort, X Maria van Gent, Jan X Alida Overdevest, dr. Aaltje X Theodorus van der Hoorn. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
7268 Hermina van der Zon 1772 Leiden 0 X Christiaan van Went, zn v Christiaan van Went en Marijtje Groenewoud. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
21529 Jaepi Jansdr van der Zon 1772 Warmond 0 X Cornelis Cornelisz Rodenrijs (17-4-1796 Warmond), zn v en . CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
21525 Arie van der Zon 1774 Warmond 1845 X 1) Cornelia Steenvoorden (voor 1818), dr v Willem Steenvoorden en Cornelia van Zoomeren. X 2) Maria Hoogkamer (24-4-1831 Sassenheim), dr v Mees Hoogkamer en Neeltje Schooten. grondeigenaar CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
6906 Cornelis Jansz van der Son 1777 Warmond 1815 X Peternella (Pietje) Langevelt (27-4-1800 Warmond), dr v Leendert Langeveld en Geertje Oostdam. Kind: Johannes, Geertje 16-8-1805. bouwman te Noordwijkerhout. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
36429 Nicolaus van der Zon 1789 Warmond X Johanna Langeveld (3-10-1825 Warmond), dr v Jan Claasse Langeveld en Martijntje Weijers. Kind: Johanna geb. 10-6-1827, Warmond watermolenaar 1831 (Warmond), Jan van Winsen, 25 jr (3-10-1825), tuinman te Warmond, neef v.d. bruidegom. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
21493 Leendert Jansz van der Zon 1790 Warmond 1831 X Magteld van der Plas (29-12-1811 Warmond), dr v Leendert van der Plas en Cijtje (Sijtje) van der Lans. Kind: 1. Hendrik landbouwer, geb. 30-04-1827 Warmond, overl. 5-05-1902 Noordwijk. bouwman, schatter van het slagtvee (1831). CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
22778 Joannes van der Zon 1791 Sassenheim 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
22779 Gijsbert Sijmens van der Zon 1792 Sassenheim 0 CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19235 Dirk van der Zon 1793 Lisse 1846 X 1) Martha van Veen (21-10-1836 Veur), dr v en . X 2) Maria Zwetsloot (23-1-1842 Warmond), dr v Teunis en Marijtje Molema. X 3) Gerritje Koster, dr v en . Kind: Willem 1833-1888, X Johanna Turnhout, Cornelis 1834-????, Agatha 1836-1902, X Arie van Dijk. zoon Jacobus X Lena van Dijk, dr Martha X Gerardus van der Voort. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
18969 Gertrudis (Gerritje) van der Zon 1794 Sassenheim 1865 X Jan Claase van Noort (6-2-1825 Sassenheim), zn v Nicolaus Jans (Klaas) van Noort en Geertruij Pieters (Gerritje) van der Bijl. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19226 Johannes van der Zon 1802 Hazerswoude ? 0 X Jacoba van Horssen (20-5-1836 Hazerswoude), dr v Gerrit van Horse en Cornelia Wiekamp. Kind (+ 4-1-1923): Cornelia, geb. ca 1842 X Hendrikus van Deuren (eerder overleden). bouwmansknecht wonende te Alphen. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
6904 Geertruida van der Son 1805 Noordwijk 1870 X 1) Johannes Zandvliet., zn v en . X 2) Adrianus Olsthoorn (Arie) (16-11-1838 Oegstgeest), zn v Quirinus Ariensz (Krijn) en Geertje Willemsdr. Deunisveld, CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19152 Everardus van der Zon 1808 Leiden 1850 X Marijtje Schrama (5-5-1844 Voorhout / Sassenheim, dr v Johannes Schrama en Cornelia Cornelisse (Neeltje) van Egmond. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
34555 Johannes van der Zon 1818 Warmond 0 X Maria Rotteveel (2-5-1851 Sassenheim), dr v en . landbouwer CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
21495 Hendrik van der Zon 1827 Warmond 1902 X 1) Maria Caspers (12-8-1853 Noordwijk), dr Pieter Arisz & Alida Pietersdr v d Plas X 2) Maria v Oosten (1-2-1856 Oegstgeest), dr Jan Woutersz & Engelbertha Jacobsdr v Duijn. X 3) Cornelia Alders (24-4-1862 Noordwijk), dr Hendrick & Aagje v d Klerk. landbouwer CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
45597 Agatha van der Zon 1828 Warmond X Pieter Gerardus Dulfer (16-5-1855 's-Gravenhage), zn v Willem Thomas Dulfer en Elisabeth Korpershoek. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19233 Willem van der Zon 1833 Warmond 0 X Johanna Turnhout (20-5-1866 Koudekerk aan den Rijn), dr v Arie Turnhout en Marijtje Raaphorst. bouwmansknecht CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
36436 Jacobus van der Zon 1837 Warmond X Helena (Lena) van Dijk (14-8-1864 Voorhout, get: Hendrik van Dijk, Pieter van Dijk, Arie van Dijk, Nicolaas van der Zon), dr v Johannes (Jan) van Dijk en Clara (Klaartje) van Snel. bouwknecht CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
36438 Nicolaas van der Zon 1840 Warmond CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
7290 Cornelis van der Zon 1842 Hazerswoude 1908 X Catharina Vrijburg (12 May 1871 Warmond), dr v Simon Vrijburg en Wilhelmina van Gent. (NB ! Lisse. Joannes Rotteveel en Krijntje van der Zon.) CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
19231 Gerardus van der Zon 1845 Hazerswoude 0 X Wilhelmina van der Haar (5-10-1877 Alphen), dr v Dirk van der Haar en Margje van Court. bouwmansknecht wonende te Hazerswoude. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
34553 Willem Joannes van der Zon 1848 Warmond 1897 X Johanna Vreeburg (voor 1874 Nieuwveen), dr v en . Kind: Georgius, geb. 5-9-1877 Nieuwveen, X Aletta Maria Vermeulen (6-6-1916 Woerden). veehouder, landbouwer CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
22782 Martha van der Zon 1865 Voorhout 1927 X Gerardus van der Meij (28-4-1892 Voorhout), zn v Joannes (Jan) van der Meij en Joanna Romijn. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
22784 Dorothea van der Zon 1871 Voorhout 0 X Pieter van der Lans (5-8-1897 Voorhout), zn v Petrus (Piet) van der Lans en Cornelia Does. = 15691 ? CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
7289 Maria van der Zon 1871 Alkemade 1953 X Adrianus van Haastregt (3 May 1898 Alkemade), zn v Cornelis van Haastregt en Jacoba van der Meer. CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510
Totale duur: 0 seconden.