Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
54970 Hessel Goyarts Hessels 1410 Udenhout? X Lucien NN, dr v en . Kind dd 3-1502: Goeyart, Elizabette, Claes, Pauwels, Jan X NN, X Joostken Claes van de Pasch. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
13236 Jan Hessel Hessels 1440 Udenhout? 0 X 1) NN. Kind: Jan, Gijsbert X NN, Katelijn X Zeger Jan van Eersel, Dirck (+ < 3-1520) X Cornelia NN, Herman (gen. 1-1533). X 2) Joostken Claes vande Pasch. Kind: Hessel, Wouter, Paulus (gen. 12-4-1526) X NN, Lucia X Jan Gijsbert Lemmens. NB: 18-3-1435: Marie wede Hessel Pauwels Hessels. Zn. Gijsbert overl. > 7-1517. schoonouder Claes vande Pasch en Marien NN, wed. Anschems vande Scoir. Dr. Lueten X Jan Jans van Gorcum. Zie erfdeling 165. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
54952 Pauwels Hessels Hessels 1460 Moergestel? X Peterken Gerart Meeus van der Berthe, dr v Gherart Meeuss Goeyaerts van der Beerthen en Margriet Peter Aerts. Kind: Anthonis X Marye Jans van Gilze. NB: 18-3-1435: Marie wede Hessel Pauwels Hessels. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
13235 Gijsbrecht Jan Hessels 1470 0 X NN. Kind: Meeusken X Jan Cornelis Canters (Schenkens). Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
5984 Meeusken Gijsbrecht Jan Hessels 1500 0 X Jan Cornelis Canters (Schenkens), zn v Cornelis Willem die Canter (Sceenkens) en Cristyn Willem Piggen. Van de familieleden van Willem Cantor, mag niet onvermeld blijven: Cornelis, zoon van de vóór 1422 overleden Willem Canters, welke Margriet, dochter van Thomaes Hesselszoen schaakte. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
25598 Wouter Jan Hessels 1500 Oisterwijk? 0 X 1) Geritken Jacobs Gerits, dr v Jacob Gerits en NN. Kind: Jacob, Maria X Jan Cornelis Mutsaerts. X 2) Geertruid Willems van Laerhoven, dr v Willem en NN. Kind: Elisabeth X Gerard Sebastiaans Smits, X Wouter Cornelis Pauwels Rijsbroeck. molenaar op de Creijtenmolen. Zn Jan Hessels X Anneken Cornelis Willem Mutsaerts, dr v Cornelis Willem Jan en Peterken Niclaes Steven Reijnen (hun dr. Cornelia X Adriaen Willem Gerrits Verhoeven, zn. v Willem Gerit Henricx en Lijsbeth Jan de Beer. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
54950 Anthonis Pauwels Hessels 1510 Moergestel? X Marye Jans van Gilze, dr v en . Kind: Marye X Jan Marcelis Henricx van Zonne. NB: 22-3-1624: Adriaen z. Huybert Marcelis wnd Berkel, man van Marijken enige dr w. Pauwels z.w. Pauwels Pauwels Hessels. Zie erfdeling 166. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
3546 Maria Wouter Jan Hessels 1530 Udenhout 0 X Jan Cornelis Mutsaerts, zn v Cornelis Willem Jan Mutsaerts en Peterken Claes Steven Jan Reijnen. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
39276 Marye Anthonis Hessels 1540 Moergestel? X Jan Marcelis Henricx van Zonne, zn v Marcelis Henricx van Sonne (Hoofmans) en Joanna Steven Jan Stevenss Leeuwen. zus Peeterken X Peeter Wouter Aertss van Broechoven, zus Margriet X Gijsbert Goiaert van Elderen, Anthonia X Aerdt Willem Appels, broers Pauwels en Jan X NN. Overgrootvader Hessel Goyarts X Lucien NN. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
25596 Elisabeth Wouter Jan Hessels 1550 Oisterwijk? 0 X 1) Gerard Sebastiaans Smits, zn v Sebastiaan Smits en NN. Kind: Geertrui X Dierk Peter Willems van den Wiel. X 2) Wouter Cornelis Pauwels Rijsbroeck, zn v en . Kind: Cornelis, Gertrudis, Wouter, Gerrit, Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
54968 Jacob Wouters Hessels 1550 Oisterwijk? X Adriana Jan Herman Luers, dr v Jan Herman Luers en Aleydt Peter Adriaan Sterts. Kind: Adriaen X Arnolda Adriaens NN. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
54966 Adriaen Jacobs Hessels 1580 Oisterwijk? X 1) Arnolda Adriaen Aerts van Doerne (2-5-1602 Oisterwijk), dr v en . Kind: Willemke X Arnoud Dirks Nouwen, Adriana X Hendrick Peter Wijtman van Iersel, Jacob X Maria Dirck Aert Nouwen. X 2) NN. Kind: Jan X Jenneken Daniel Adriaen Thonis Cruyssen. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
54965 Willemke Adriaan Jacob Hessels 1610 Oisterwijk? X Arnoud Dirks Nouwen (< 25-10-1653), zn v Dirk Arnoud Dirk en Elisabeth Reinier Gijsbert Heesters. Kind: Jenneken X Peter Gommert Gerrits de Cort, Adriaen X Cornelia Bartels Teulings. ook huwelijk met zwager Wouter Dirck Aerts Nauwen (bron Hen Coolen)? Broer Jacob Adriaen Jacobs de Molder X schoonzus Marijcken Dirks Nouwen. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout
54963 Jacob Adriaen Jacobs Hessels (de Molder) 1619 Oisterwijk X Maria Dirck Aert Nouwen (<= 1653), dr v Dirck Aert Nouwen en Elisabeth Reijnerius Gijsberts Heesters. zus Willempken X Arnoud Dirck Aert Nauwen. Goeyaerd Hessel Gobelen 1380 Udenhout