Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
29047 Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther? 0 X NN. Kind: Wynant X Elisabeth Adriaansdr Scheenkens van Dommelen, Jan X Oda Rutger Rutten van Griensvenne, Henrick X Dimphna van Gestel. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
28060 Wynant Jan Suyskens 1520 Dinther ? 0 X Elisabeth Adriaansdr Scheenkens van Dommelen, dr v en . Kind: Joannes X Achtken NN, Adriaan X Metken Wellens, X Elisabeth Wynants van Resant, Leinken (Lamberta) X Rutger Willem Rutten van Elswijck?, X ?Jacob Evert van Dinther. kleinzoon Adriaan Suyskens van Dinther, bierbrouwer, zn v Jan Wynandszn, X Allegonda, dr v Godefroy Loeff van der Sloot en Hillegonda Colen. Haar zus X Odilia, die trouwde met Jaspar de Soete, hun dr. Hillegond X Adriaan Suijskens Godefriduszn. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
34416 Jan Jan Henrick Suijskens (Suyskens) 1540 0 X Oda Rutger Rutten van Griensvenne, dr v Rutger Rutten Rutgers van Griensvenne en Peterke Jacob Hermans Jacobs. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
29049 Henrick Janszn Suyskens 1540 Den Bosch? 0 X Dimphna Henricks van Gestel, dr v Jan (Frank) van Gestel en Geertruid NN. Kind: Johanna X Reynder Igroms Pottey, Peterken X Mathys Adriaens van Herlaer. bierbrouwer Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
40511 Jan Wijnant Suijskens 1545 Dinther? X Achtken NN, dr v en . Kind: Adriaan X Wilhelmina Henricus Dankers, X Allegonda Loeff van der Sloot, Leonardus X Lamberta NN, X Gerarda Theodori?, Wilhelmus X Margaretha Block, Mathias X Margaretha Joachim Mathijs van Gogh?. Dr. Joanna X Peter Nicolaas Hanricks, Gertruda X Peter Mathijs Leenderts, zns. Wijnand X 2) Catharina Mathei NN, Peter. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
29044 Cornelis Jansz Suyskens 1550 0 X Catharina NN, dr v en . Kind: Oda, Adriaan. familie bezit (gedeeltelijk?) huis De Witte Hond en de Gulden Laars, Hooge Steenweg 25 Den Bosch (1520). Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
25472 Adriaen Wynant Suyskens 1560 Dinther 1628 X 1) Mechteld Eduart Willem Stappaerts, dr v Eduwaert Wellens en NN. X 2) Elisabeth Paulus Wynants (22-1-1607 's Hertogenbosch), dr v Pauwels Wijnands en Barbara Wijtmans. Kind: Pauwels, Mechtelt, Barbara. bierbrouwer 'in de swarte Leerse' te Den Bosch. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
55826 Adriaen Jan Wijnen van Dinther 1565 X 1) Wilhelmina Henricks Dankers, dr v en . X 2) Allegonda Loeff van der Sloot, dr v Godefroy Loeff van der Sloot en Hillegonda Colen. bierbrouwer in "den Nobel" te 's Hertogenbosch. Kind: Lenaertke X Jan Jan Jansz Molengraaff. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
28345 Johanna Henricx Suyskens 1565 Den Bosch ? 1617 X Reynder Igroms Pottey, zn v Igrom Pottey en NN. Kleinkind: Reynder Igroms, ged. 23-9-1616 Den Bosch, x Elisabeth (14-1-1655), dr v mr. Pauwels Suyskens en Maria van den Merendonck. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
24689 Katelijn Jan Jan Suijskens 1570 Den Bosch? 0 X Goyart Jans Strick, zn v Jan Jan Peters (Strik) Hermans en Heijlke Jan Arnts van Vaerle (Vaerlaer). Kind: Heijltje Geurt Jansen Strick X Hendrick Jan Broeren, zn Jan Peter Adriaans Broeren & Jenneke Geerling Lenaerts. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
27139 Peterken Henricx Suyskens 1570 0 X Mathys Adriaens van Herlaer (>= 1584), zn v Adriaen Mathys van Herlaer en Dirkje Goyaerts van Veghel. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
25471 Mechtelt Adriaans Suyskens 1580 0 X Goyaert Goyaerts van den Broeck, zn v Goyaert van den Broeck en NN. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
40509 Willem Jans Suijskens 1590 Dinther? X Margaretha Nicolai Block (20-1-1624 Dinther get: Wijnandus Tros, mr. Petrus Joannis), dr v en . Kind: Anna, Guilelma, Joanna, Jan X Catharina Rutten NN. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
52055 Lenaertke Adriaens Suyskens van Dinter 1590 Den Bosch X Jan Jan Jansz Molengraaff, zn v Jan Jans en Geerken Jacobs van Campen. Kind: Bartel X Lesken Hendrik van Gilst, Jacob X Anna Jan v Heijst, Mechteld X Hendrik Jacob de Bie, X Dirk Joosten Vloots, Allegonda X Goosen Corn. v Heijst. vader is bierbrouwer in "den Nobel" te 's Hertogenbosch. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
28058 Paulus Adriaensz Suyskens 1608 's-Hertogenbosch 1655 X Maria van den Merendonck (27-6-1627 's-Hertogenbosch), dr v Cornelis Goijaerts van den Merendonck en Willemke Lambregts Hoorn. Kind: Lambert X Isabella van Beugen, Cornelis X Agnes Angela Weghewaert?, Elisabeth X Reynder Pottey. schepen en raad Den Bosch. Schoonouders zoon Cornelis: Coenraet Weghewaerts en Maria der Nieupoort. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
28064 Lambertus Paulusz Suyskens 1630 Den Bosch ? 1671 X Maria Elisabeth (Isabella) van Beugen, dr v Jaspar van Beughem en Johanna van Wamel. Kind: mr. Paulus, advocaat te Den Bosch, X Theodora Maria de Hee (kind: mr. Lambertus, Maria Allegonda), Anna Maria. advocaat te 's-Hertogenbosch. NB: Executeur de advocaat Lambertus [Paukusz] Suijskens, de echtgenoot van Elisabeth van Beughem (???) van het testament (1756) van Adriana Elisabeth Donquers. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
28047 Cornelis Suyskens 1634 1679 X 1) Anna Maria de Coen van Campen (2-2-1660 Cadiz), dr v Gerardus Coen en Cathalina Camphuysen. X 2) Agnes Angela Wegewaert (5-11-1672 San Sebastian), dr v Coenraet Wegewaert en Maria van der Nijpoort. 1645-1723, Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
28062 Elisabeth Suyskens 1636 1680 X Reynier Igroms Potey (14-1-1655), zn v Igrom Reijnders Pottey en Elisabeth Ghysselen. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
40507 Jan Willems Suijskens 1644 Dinther X Catharina Rutten NN (9-3-1680 Dinther), dr v Rutger Joannes Petrus Joannes en Godefrida Gerardus Godefridus van Uden?. Kind: Nicolaas X Wilhelma Jois vd Meulen?, Godefridus X Anna Maria Henricus Lucas Dobbelsteen, X Joanna Jois van Gerwen. drs. Margaretha X Judocus Jansen Raijmaeckers?, Rutgera X ?Otto Henricus Somers?. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
40504 Godefridus Jans Suijskens 1695 Dinther X 1) Anna Maria Hendricks Dobbelsteen (26-11-1719 Dinther), dr v Hendrick Lucas en Anna Huberti NN. Kind: Clara X Engelbert van Son. X 2) Joanna Jan Peters van Gerwen (29-11-1746 Heeswijk), dr v Jan Peter Willems en Henrica Andreas van Swanenbergen. overgrootouders Joannes Wijnant Suijskens en Achtken NN. Dochter met man van stam THOMAS VAN SON OISTERWIJK 1580. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther
38583 Clara Suijskens (Zeuskens) 1743 Heeswijk X 1) Bernardus Henricus Niewind, zn v en . X 2) Engelbert Hermans van Son (3-2-1788 Rotterdam), zn v Hermanus Thomas van Son en Maria Janse van Eijck. X 3) Casper van Veggel (20-1-1793 Rotterdam), zn v en . stamvader Joannes Henricus Suijskens 1500 Den Bosch. NB: Claes Janse Suijskens X Wilhelmina Jansen van der Meulen (1716 Dinther). Man van stam THOMAS VAN SON OISTERWIJK 1580. Jan Henricks Suyskens 1495 Dinther