Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
14834 Jan van Loon 1505 Loon op Zand ? 1556 X Anna Haver (Anna Willemsdr Hamer?), dr v en . vader van de oprichter VOC. Hij woonde in de eerste helft van de 16e eeuw te Den Bosch, verwerft door zijn huwelijk met Anna Hamer het huis De Berebijt in de Peperstraat te Den Bosch. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
14832 Willem Jansz van Loon 1537 's-Hertogenbosch 1618 X Petronella Lievensdr van Roy (1-1561 's-Hertogenbosch), dr v en . Kind: Anna X Adriaan Cornelisz Spiering, Hans X Anna Ruychaver, Janneken X Joost Hessels, X Dirck van Offenberch, Lieven 1560-1618 (bron George J. Homs) X Maria van Eyck. oprichter VOC, grote visserij. Eerst actief in de grote visserij. Ruslandhandel (de Vogelaer). Op 20 maart 1602 één van de oprichters van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
16709 Anna Willems van Loon 1575 Den Bosch? 0 X Adriaan Cornelisz Spiering (20-10-1602 Rotterdam), zn v Cornelis Spiering en Anna van Drongelen. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
14830 Hans Willems van Loon 1577 Den Bosch 1658 X Anna Maertens Ruychaver (26-5-1597 R'dam), dr v Maerten Ruychaver en Alida van der Laan. Kind: Nicolaas X Emerantia van Veen (zoon: Willem X Catharina Hunthum), Geertruida (1600-1675) X Dirck Graswinckel. Anna, geb. 1613, X Willem Nieupoort. bewindhebber van de VOC-kamer te Rotterdam 1628-1658. NB: Adriaan van Loon (1631-1722) X Cornelia van Hunthum (1634-1721). Jan van Loon 1505 Loon op Zand
16725 Geertruida Hansdr van Loon 1600 1675 X Dirck (Thedorus) Graswinckel, zn v en . Jan van Loon 1505 Loon op Zand
54773 Nicolaas Hansz van Loon 1602 Rotterdam? 1675 X Emmerantia Adriaens van Veen (ot 4-5-1624 Amsterdam), dr v Adriaen van Veen en NN. Kind: Marten, Adriaen X Kornelia van Hunthum, Willem X Catharina Pieters Hunthum. koopman, lid vroedschap Amsterdam 1653-1675. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
14826 Willem Hansz van Loon 1605 Amsterdam 1645 X 1) Maria Jans Geelvinck (1632), dr v Jan Cornelisz en Aecht de Vlaming van Oudtshoorn. X 2) Margaretha Claesdr Bas (1637), dr v Nicolaas Jacobs en Anna Fredericks Vogel. Kind: Anna X Willem Joan Blaeu (1635-1701). burgemeester van Amsterdam. Doopget. bij doop Nicolaas, zn v Casper van Dronckelaer en schoonzus Hillegonda Bas. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
16727 Lieve Hansz van Loon 1619 1692 X Catharina Jans Geelvinck (1645), dr v Jan Cornelisz Geelvinck en NN. vroedschap van Amsterdam (1675-). Paardenhandelaar. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
54775 Adriaen Nicolaasz van Loon 1631 Amsterdam? X Cornelia Pieters Hunthums (ot 2-11-1656 Amsterdam), dr v Pieter van Hunthum en Cornelia Kerckrincx. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
14824 Jan Willems van Loon 1633 Amsterdam 1685 X Wendelina Jacobsdr Bas, dr v Jacob Dircks en Anna Pieters Reaels. Kind: Maria X Marten van Loon (1647-1723), Wendela X Wigbold Slicher de jonge, Agatha (1664-1699) X Nicolaes Calkoen (1666-1738), zn v Cornelis en Petronella Haeck. kapitein schutterij Amsterdam. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
54771 Willem Nicolaasz van Loon 1633 Amsterdam 1695 X Catharina Pieters Hunthum (ot 17-2-1663 Amsterdam), dr v Pieter van Hunthum en Cornelia van Kerckrinck. Kind: Jan X Machtelt Pieters van Loon, X Maria Cornelia Cornelisdr Munter. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
14822 Agatha Jans van Loon 1665 1699 X Nicolaas Cornelisz Calkoen (14 mrt 1689 Amsterdam), zn v Cornelis Calkoen en Petronella Haeck. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
54768 Jan Willems van Loon 1677 Amsterdam 1763 X 1) Machtelt Pieters van Loon (ot 30-7-1706 A'dam), dr v en . Kind: Willem X Maria Catharina Johanna Wolters, X Elisabeth de Witt. X 2) Maria Cornelia Munter (ot 4-2-1724 A'dam), dr v Cornelis Jans en Maria Piso. Kind: Jan X Maria Cornelisdr Backer. schepen en raad Amsterdam, handelaar in cacao, bewindhebber van de WIC, directeur Sociëteit van Suriname (1737-1763). Jan van Loon 1505 Loon op Zand
54766 Jan Jans de jonge van Loon 1725 Amsterdam X Maria Cornelisdr Backer (ot 26-8-1746 Amsterdam), dr v Cornelis Jansz Backer en NN. Kind: Maria Cornelia X Gillis Jacobs Alewijn. secretaris van Amsterdam. Vader is schepen en raad van Amsterdam. Jan van Loon 1505 Loon op Zand
54765 Maria Cornelia Jans van Loon 1752 Amsterdam X Gillis Jacobs Alewijn (ot 8-2-1771 Amsterdam), zn v Jacob Alewijn en Margaretha Helena Graafland. Jan van Loon 1505 Loon op Zand