Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
20953 Marten Gielis van Broechoven 1410 1496 X Elisabeth NN. X Richmoet Petersdr Janssoen (<= 1442) (+ ca 1481). kangieter. NB: Jan Andries van Broechoven, overl. < 10-1383, X Hille NN. Kind: pastoor Rudolf, Gielis, geb . ca 1355, X jufr. Katharina, dr Rutger van der Donc (1395), X Margriet dr Gijsbert Wyeroc (ca 1400), Yda. Leengoed ten Vernhout. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
2598 Egidius (Gielis) Martens van Broechoven 1440 's Hertogenbosch ? 0 X 1) Mechteld van Delft (Hencxtum), dr v Nicolaes van Delft (Hencxtum) en Angelina van Gewande. Kind: Gielis, Hendrik X Matthea Jacobsdr. van Driel, Peter (kind Henrick X Johanna v Weerdt). X 2) Elisabeth Melissen, dr v en . Kind: Pieter, Gilles. kangieter, zoutkoper. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
20954 Gijsbert Martens van Broechoven 1455 's Hertogenbosch ? 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25289 Lysbeth Martens van Broechoven 1455 's Hertogenbosch ? 0 begijn MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25288 Margriet Martens van Broechoven 1455 's Hertogenbosch ? 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
20951 Roelof Martens van Broechoven 1455 's Hertogenbosch ? 0 X Elisabeth Peters Heeren, dr v Peter Wouters die spelmeker en NN. Kind: Marten, Peter, Gielis, Gysbert, Andries, Dirck, Maria, Elisabeth, Richmoet. kangieter MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
1400 Henrick Gielis van Broeckhoven 1465 's Hertogenbosch ? 0 X 1) Marike Jan Aert Eghens (Scoercop), dr v en . X 2) Matthea Jacobsdr van Driel, dr v Jacob Henrik Gerards van Vladeracken en NN. schepen Den Bosch in 1511 en 1527, stadsrentmeester. Wonend Achter 't Wild Varken. Zwager Dirck Jan Aert Eghens was rentmeester en goede man. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25294 Amelis Gielis van Broechoven 1475 0 X Aleijt Buck (< 16-2-1518), nat dr v Ludolph Ludolphs Buck en NN. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25292 Anna Gielis van Broechoven 1475 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25293 Gielis Gielis van Broechoven 1475 0 X Henrica van Aerle, dr v Henrick en Aleyd Gerard van der Heyden. Kind: Gielis, Peter X Judith Rutgers van Doorne, Anna. NB: Jean van Hencxtum (+1574) X Elisabeth de Brouchoven, dr zoon Gilles de Brouchoven en Henriette van Aerle (bron Yves RECKELBUS). MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25296 Willem Gielis Martens van Broechoven 1475 0 X Cristyn Bernts Janssen van Overmeer, dr v Bernt Janssen van Overmeer en NN. Een van hun kinderen was Elisabeth. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25291 Aleyt Gielis van Broechoven 1480 0 X Marcelis Jan Arnt Eghens (Scoercop), zn v Jan Arnt Egens (Scoercop) en NN. zwager Dirck Jan Aert Eghens [X Adriana Adriaens van Esch] was rentmeester en goede man, korenkoper. OLV-broederschap: Aleijt weduwe Marcelis Jan Scuercop, 1563, doodschuld betaald na de dood. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25290 Geertruijt Gielis van Broechoven 1480 0 X Claes Henricxs van Beeck (de Bressen), zn v en . MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
20956 Richmoet Gielis van Broechoven 1480 0 X Ewout Mallants (voor 1504), zn v Jan Jan Mallants en Margriet NN. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25301 Andries Roelofs van Broechoven 1485 0 X Anna Jans van Dueren, dr v Jan van Dueren en NN. Kind: Johanna Andries X Johan van den Bossche. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25304 Dirck Roelofs van Broechoven 1485 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25305 Elisabeth Roelofs van Broechoven 1485 0 religieuze MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25299 Gielis Roelofs van Broechoven 1485 0 X Anna Jacobs Willems. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25300 Gijsbert Roelofs van Broechoven 1485 0 X Yda NN. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25303 Jan Roelofs van Broechoven 1485 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
40741 Margriet Gielis van Broechoven 1485 Den Bosch? 1534 X Jordaan van Boort (ca 1511), zn v Hendrik Jordaan Jan van Boort en Deliana NN. OLV-broederschap 1521: Margriet wedue Jordens van Boert kerckmeester. doodschuld betaald tijdens het leven. 1534: Margriet Joerden Verboerts uxor. doodschuld betaald tijdens het leven, de betaler is overleden. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25307 Maria Roelofs van Broechoven 1485 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25298 Peter Roelofs van Broechoven 1485 0 X Yda Jans van der Zydewinden. kangieter MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25308 Petra Roelofs van Broechoven 1485 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25306 Richmoet Roelofs van Broechoven 1485 0 religieuze MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
747 Marten Roelofs van Broechoven 1486 1540 X Margaretha van Uden, dr v Henrick Jan van Uden de Oude en Margarete Jacopsdr van Engelen. Kind: Rudolf, Johanna X Henric Jan Eelkens, Peterke, Margriet, Henrick, Beatrix X Dirck Arnolds Diercks. UITWERKEN !!!! MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
25309 Johanna Andries van Broechoven 1515 Den Bosch? 0 X Johan van den Bossche, zn v en . MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
1299 Roelof Martens van Broechoven 1515 0 Roelof en Henrick zonen van Marten zoon van Roeloff van BROECKHOVEN bij Margaretha zijn huisvrouw dochter van Henrick van UDEN de Oude bij wijlen Margarete zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop van ENGELEN MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
7611 Henrick van Broeckhoven 1515 0 10.12.1576: H v Oudenhove en Mr Henrick v Broeckhoven, momboirs over Peter en Jenneke, onmondige kinderen wijlen Lenaert Strijbosch bij wijlen Aelken dochter van Peter v d PUT, welke Aelken de 3e huisvrouw was v wijlen Jan Goijaerts van BETHMER, MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
7612 Margriet Martens van Broeckhoven 1515 0 X Henrick Jans van Meyelsfoort. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
10403 Pieter Aegidiusz van Broeckhoven 1515 1570 X Judith (Jutke) Rutgers van Doerne, dr v Rutgers van Doerne en Mechtelt van Delft. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
7604 Petronella van Broeckhoven 1520 0 X Jasper Beck, zn v en . Johannes en Petronella meerderjarige kinderen van Jasper Beck bij Petronella dochter van wijlen Marten Roelof van Broeckhoven. 16.12.1574 R 1400 f 42v GA Den Bosch MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
10394 Hendrik Pieters van Broeckhoven 1544 's Hertogenbosch 1604 X Johanna Christiaans van Weert (van der Stegen), dr v Christiaan Janszn van Weert en Sophia van den Oever. Kind: Hendrik, Peter, Rogier, Mr Gerard, Mechteld, Gielis en Jan. rentmeester Staten v Brabant MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
12881 Rogier Pieters van Broeckhoven 1545 's Hertogenbosch ? 1624 X 1) Elisabeth Frans Jan Henricx, dr v en . X 2) Elisabeth Aerts van Jaebeeck, dr v Aert Anthonis en Trynke Willem Dircks NN. Kind: Mr. Arnold X Johanna, dr v Mr. Willem van Reys, Josina X Arnoud van Horenbeeck, Elisabeth X Peter Maes, Henrick. schepen Den Bosch 1595-1614 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
10397 Hendrik Hendriks van Broeckhoven 1570 's Hertogenbosch ? 0 X Anna Daniëls van Assche, dr v Daniël van Assche en Barbara van Schore. Mr, schepen en pensionaris MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
16091 Peter Hendriks van Broeckhoven 1575 0 X Lucia van Hohenstein, dr v en . Kind (dd 1631): Johan Martin, Maria Anna en Catharina. mr., schepen Den Bosch (1598) en volgde vader op als raad en rentmeestergeneraal der Staten van Brabant. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
12917 Rutger (Rogier) Hendriks van Broeckhoven 1577 1656 X Johanna van Horenbeeck (1597), dr Arnoldus Corneliszn van Horenbeeck en Aelken de Wolff. Kind: Christiaen (1598-1663) schepen, pensionaris Antwerpen, Peter (1600-na 1667) werd kanunnik te Xanten, rentmeester Staten v Brabant MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
12880 Josina van Broeckhoven 1580 X Arnout Arnold Corneliszn van Horenbeeck (12-2-1604), zn v Aert Cornelis van Horenbeeck en Aelken de Wolff. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
18176 Mechteld Hendriks van Broeckhoven 1580 0 X Jan Goyardt (Godefroij) van Eijck van Blaerthem, zn v Goijart van Eijck en Maria Raessen. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
12976 Arnold Rogiersz van Broeckhoven 1581 's Hertogenbosch 0 X Johanna Willems van Reys (13 Juli 1608 St. Jan Den Bosch), dr v mr. Willem van Reys en NN. Kind: Rogier mr. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
24549 Christiaen van Broeckhoven 1598 1683 Schepen, pensionaris Antwerpen MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
24551 Aldegunda van Broechoven 1600 0 X 1) Ondaert (Oudart) (de) Gerinck (Garnier), zn v en . Joncker. Kind: Mr Hermanus KUCHLINUS, licentiaet in de rechten, momboir over Joncker Ernestus en zijn zuster Lamberdina Ernestina. X 2) François de Berty, zn v en . Heer van Berthem MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
26373 Isabella Rogiers van Broeckhoven 1600 0 X Guilliam d’Absloons, zn v Godefroy de Absolons en Yda Dominicus van den Nieuwenhuysen. Kind: Antonetta Maria Isabella X Alardus Adrijanus van Riedwijck heere van Rocquernij etc. Jonkvrouw MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
16579 Johanna Rogier van Broeckhoven 1600 0 X Mathijs van Cannart, zn v Johan van Cannart en . MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
24550 Peter van Broeckhoven 1600 0 kanunnik te Xanten MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
30579 Jean Martin de Brouchoven 1600 0 heer Arendonck en Hollenfeltz MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
14685 Hendrina (Henrica) van Brouckhoven 1600 0 X Adriaen Dircx (24 juli 1628, Sint-Catharina, Den Bosch), zn v en . kapitein van een compagnie peerden en Raad van Oorlog van de koning van Hispanien, te 's-Hertogenbosch 16-6-1666 Jonkvrouw MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
10749 Gerard van Broeckhoven 1605 's Hertogenbosch 1638 X Catharina Maes (13-5-1617 Brussel), dr v Jan Baptist Maes en Maria van Boisschot. Kind: Jan Baptist en Antoon Ferdinand de Brouchoven (ged. 20-9- 1622 Den Bosch, X Marie de Caluart, dr Jacques Caluwaert). schepen Den Bosch 1610-1626 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
11936 Pieter van Broeckhoven 1605 's Hertogenbosch 0 rentmeester-generaal Den Bosch MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
11937 Rogier van Broeckhoven 1605 's Hertogenbosch 1656 X NN. Per 13-2-1620 verheffing in de adellijke stand door de aartshertogen. drossaard van Rumst ouders ?? MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
16700 Rogier van Broeckhoven 1613 Den Bosch 0 X Jacoba (Jacomina) van der Cammen, dr v Jacobus van der Cammen en Maria van Vechel. Kind: Willem Arnout van Broeckhoven, heer van Milheeze. heer van Milheeze MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
11939 Jan Baptist Gerards van Broeckhoven 1619 's Hertogenbosch 1681 X 1) Helena Fourment (ca 1645), dr v Daniel Fourment en Claire Stappaert. X 2) Marie Franchoise d' Ennetières (10-4-1674), dr v Jacques d' Ennetières en NN. schepen Antwerpen, Spaans-Nederlands diplomaat. Per 9-12-1676 eerste graaf van Bergeyck. schepen Antwerpen. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
16135 Willem Arnout van Broeckhoven 1621 0 In 1683 wordt 'Lanckveltse Hoeve' (een leengoed te Erp) eigendom van Willem Arnout van Broeckhoven, heer van Milheeze. De hoeve was toen 27 bunder en 67 roeden groot. Dat is ruim 27 ha. In 1697 is ze eigendom van Reijnier van Boxtel. heer van Milheeze MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
16697 Antoon Ferdinand de Brouchoven 1622 Den Bosch 1686 X Marie de Caluart (de Sassignies), dr v Jacques Caluwaert en Catherine van der Goes. Kind dd 1686: Jean-Jacques X Marie Claire Louise de Rietwyck, Helena X Jan Pieter Christyn, Jean Baptiste. heer Schriek, Grootlo en Putte (1661). MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
16134 Maria Isabella Clara van Broeckhoven 1630 0 X Caspar (Gasper) de Voocht (Voogt), zn v en . MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
11938 Christiaan Rogiers van Broeckhoven 1635 0 X NN. Kind: Francois Paulin en Edward (beide schepen en burgemeester van Antwerpen) UITWERKEN !!!! MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
11945 Jan Jans van Brouchoven-de Bergeyck 1644 Antwerpen 1723 X 1) Anna Francisca Helman (2-12-1672 Antwerpen), dr v Filips Helman en NN. X 2) Livina Maria de Beer (3-3-1685), dr v Nicolaas Ignatius de Beer en Anna Maria van Caluart. Spaans-Nederlands diplomaat. 1681: 2e graaf v Bergeyck. 15-6-1679: baron v Leefdaal. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
16553 Jacobus Theodorus Rogiers van Broeckhoven 1645 0 BP 210. 1678 april 21 sH,R.1671,156: Willem Arnout van Broeckhoven heere van Wilhove en Jaciobus Theodorus van Broeckhoven ouder dan 24 jaar beiden zn w. jr Rogier van Broeckhoven MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
16552 Willem Arnout Rogiers van Broeckhoven 1645 Den Bosch 0 BP 210. 1678 april 21 sH,R.1671,156: Willem Arnout van Broeckhoven heere van Wilhove en Jaciobus Theodorus van Broeckhoven ouder dan 24 jaar beiden zn w. jr Rogier van Broeckhoven heere van Wilhove & Milheeze MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
22651 Catharina Jans van Broeckhoven 1646 Antwerpen 0 X Gilles Dominique de Paepe, zn v en . MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
22652 Maria Fernandina Jans van Broeckhoven 1648 Antwerpen 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
22653 Hyacinth Maria Jans van Brouchoven 1650 Antwerpen 1707 X NN. President Grote Raad Mechelen MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
22654 Nicolaas Jans van Broeckhoven 1653 Brussel 1716 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
22655 Isabella Helena Jans van Broeckhoven 1655 Brussel 0 X Emanuel José de Portugal-Cortizos, zn v en . Tegen de wil van haar vader: is onterfd. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
22745 Joannes Jacobus de Brouckhoven 1670 0 X Marie Claire Louise de Rietwyck, dr v en . Baron van Putte heer v Schriek MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
22756 Marie Jeanne van Brouchoven 1675 1708 X Charles Antoine Honore de Zevecote (1700), zn v en . Geb. ca 1675. Overl. 1727) Zuid-nederlands edelman; heer van Soetschore MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
11949 Marie Caroline de Brouchoven 1693 1731 X Pieter Engelbert della Faille (5-3-1718 Gent), zn v Engelbert Martin della Faille en Françoise Cornélie Schoyte. Baron van Nevele. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
22720 Maria Magdalene Clara Nicola de Brouchoven 1698 1743 X Karel Lodewijk van der Stegen (1-6-1725), zn v Jean Adolphe van der Stegen en Marie Françoise van der Meere. enige erfgename van de familie MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH