Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
56062 Marcus Lievaart 1580 Emmikhoven? X Narda Verhoeven, dr v en . Kind: Jacob X Eltgen Jan van Dijk, X Dingetje Cornelis Nannings, Heijltje X Wouter Arien Vinck, Saertje X Cornelis Jan van Loon, Cornelis, Willem X Magdalena Dingemans Loeff, Anna X Kuijndert Jan Schouten. Marcus Lievaart 1550 Emmikhoven
56058 Anneken Marcus Lievaert 1610 Emmikhoven? X Kuijndert Jansz Schouten (van Hedickhuijsen), zn v Jan Kuijndert Schouten en Geertje Jans NN. Kind (9): Engeltgen, WS Marcus X Aeltie Thijsse Uppel, Willem X Cornelia Walraven, Marcus Lievaart 1550 Emmikhoven
56060 Willem Marcus Lievaart 1619 Almkerk? X Magdalena Dingemans Loeff, dr v Dingeman Jans Loeff en Grietien Cornelis van Driel. Kind: Neeske X Gerrit Cornelis Sacht, Jan X NN, Marcus X Elisabeth Pleunen Ritmeester. heemraad van Emmickhoven. Zoon Marcus X Elisabeth Jacob Godschalk van Honswijck? Marcus Lievaart 1550 Emmikhoven
56059 Jan Willems Lievaart 1645 Almkerk? X NN. Kind: Marcus, WS Nieske X Adrijaen Pietersz Slijp, X Jan Groenewout Marcus Lievaart 1550 Emmikhoven
56067 Marcus Willemsen Livaert 1655 Emmikhoven X Elisabeth Pleunen Ritmeester (9-1-1680 Sleeuwijk), dr v Pleun Clauwerden Ritmeester en NN. Wonende te Nieuwendijk Marcus Lievaart 1550 Emmikhoven
56054 Niesje Jans Lievaart 1665 Almkerk 1701 X 1) Adrijaen Pietersz Slijp (15-12-1686 Rotterdam), zn v Pieter Jansse en Rijckien Ariens van Nieuwervaert (Mervaert). Kind: Johanna, Seelia. X 2) Jan Groenewout (3-3-1693 Rotterdam), zn v en . Kind: Celia, Johanna, Cornelis. vader WS Jan Willems Lievaart, overl. < 6-1-1685, zn v Willem Marcus en Magdalena Dingemans Loeff. Marcus Lievaart 1550 Emmikhoven