Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn    Tijdlijn in tekst    Tijdlijn in tekst (compleet)      Erfdeling
Persoonsnr 51242 Stamvader Adam Peter Damen Schellekens 1575 Gemonde Relatiecluster_1
Achternaam Schellekens Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader Adam Peter Daemen Schellekens 1575-1638 Naamgenoot Daem Daemen Schellekens 1636
Voornaam Jan Damen Moeder Petronella Gerard Driessen 1575
Beroep_bijzonderheden zie erfdeling 156. Dr. Petronella X Jan Jans Spierings‎, X ‎Petrus Jans de Laet (Casteleijns)‎, zoon Willem X Jenneke Jan Peters van Overbeeck‎. 1e_partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X 1) Henrica Adriaen Lamberts, dr v en ‎. X 2) Maria Christiaens van de Merendonk‏‎, dr v Christiaen Jan Willem Ceelen en Antonia Peters NN. Kind: Adam X Maria Jans vd Heuvel‎, Antonia X Richardus Wilb. Clomp. 2e_partner Maria Christiaens van de Merendonk 1630 5e_partner
Data_persoon Jan Damen Schellekens, zn v Adam Petrus Daem Schellekens en Petronella Gerard Driessen. Ged. 29-12-1608 Gemonde get: Oda Godefridi, Arnoldus Martini. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 29 Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 12 Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1608 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Gemonde Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56/family.php?tree_id=1&id=F8020&main_person=I21114
Dochter Antonia Jan Damen Schellekens 1660 1e_partner Richard Wilberts Clomp (van den Oetelaer) 1660 2e_partner
Zoon Willem Jan Dhaemen Schellekens 1665 1e_partner Jenneke Jan Peters van Overbeeck 1674-1706 2e_partner Lijsken Florissen van de Bieren (Bierkens) 1655-1717
Erfdeling nr Erfdeling Akte Datum erfdeling Bron
Erfdeling 156 Voor schepenen Rutger Corstiaen Spierincks en Adriaen Janssen Spierincks zijn verschenen Peter, Willem, Geraert en Jan, kinderen van wijlen Daem Peters en zijn eerste vrouw wijlen Peterken dochter van Geraert Driessen ter ener zijde en Jan Janssen Broeren en Jan Handrick Schallicx met Jan Daemen van hiervoor als voogden over de minderjarige nakinderen van Daem Peters en zijn tweede vrouw Jenneken dochter van Handrick Schallicx ter andere zijde: deling van het door hun ouders nagelaten bezit, in deze heerlijkheid en ook in Schijndel en elders. * Genoemde voogden krijgen voor de minderjarige kinderen een huis etc. in Gemonde in de jurisdictie van Schijndel in de Broeckstraat, b.p. Leonaert Adriaen Leonaerts, de kerk van Gemonde, Wouter Janssen e.a., de gem. straat. Hieruit een malder rogge aan het Groot Gasthuis in Den Bosch; 3 stuivers gebuurchijns te Schijndel. Weiland gen. de Cleijnen Camp, in Schijndel in de Broeckstraat, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, de gemeijnte, Jan Roeten. Hieruit aan de H. Geest in Den Bosch een malder rogge. Stukje akkerland gen. de Larde op het einde van de Luijsakker in Gemonde jurisdictie van St. Michielsgestel, b.p. kinderen Bastiaen Lamberts e.a., erf van het Grote Gasthuis van Den Bosch genoemd de Luijsakker. Akkerland in Gemonde jurisdictie van Gestel in de Waubraecken, b.p. de Luijsakker, Willem Janssen van den Merendoncq e.a., erfgenamen Daem Peters. De grote en de oude schuur worden aan dit lot toegevoegd, moeten binnen een jaar worden afgebroken. Hooiland gen. de Woordel in de beemden achter Zeegenworp, b.p. jonker van Eijck e.a., erfgenamen Handrick Jan Schellekens, Willem Janssen van de Merendonck, de Dommel. Akkerland in Gemonde, jurisdictie van Gestel in de Pijper, b.p. de gem. straat, de meedelers, b.p. de H. Geest van Den Bosch, de gem. straat. Akkerland op de Ochellen gen. de Hoolstraat, het Slijcksesterzaad, b.p. Willem Daemen, Jan Rutten, Peter Fransen, kinderen en erfgenamen Daem Peters. Land gen. de Corstenacker Vervolg: aldaar gen. de Ochellen, b.p. de kerk van Gemonde, Leonaert Geraerts e.a., genoemde erfgenamen, Peter Franssen. Heiveld in Schijndel in het Coeijsput, b.p. Lenaert Adriaens, Jacob Roelofs, weduwe Joost Handricx van Delft, weduwe Jan Peter Broeren. Moerven aan de Langenberch bij Gijsbert de Mulder en Jenneken weduwe van Peter Broeren. * Genoemde voorkinderen krijgen een huis etc. in Gemonde, jurisdictie van St. Michielsgestel aan de Leusige Heijde, b.p. de gem. straat, Jan in Belaemen in Den Bosch, erf van het grote gasthuis van Den Bosch gen. de Luijsacker. Weiland in Gemonde onder Schijndel in de Broeckstraat, meestal gen. de Grooten Camp, b.p. Adriaen Rijckaert van Oetelaer, erfgenamen Bastiaen Janssen e.a., Geraert Janssen van den Loo, de mededelers. Hooiveldje in Gemonde onder Gestel op Genenberch het Beecxken, b.p. de gem. loop, Jan Antonissen Cloot, kosterij van Gemonde, Anthonis van Eijck. Akkerland aldaar in de Pijper b.p. Goossen Handricx, de mededelers, de H. Geest van Den Bosch, de gem. straat. Akkerland aldaar op Sleebeeck, b.p. Jan Michiels van de Venne, parochiekerk van Gemonde, Jan Janssen van Belaemen, Jenneke weduwe Peter Direcx van Tartwijck. Moerven aan de Langenberch in Gemonde, baronnie van Boxtel, b.p. Gijsbert de Mulder en Jenneke weduwe Peter Broeren. Uit dit erfdeel jaarlijks gewinchijns van 7 stuivers min 2 penningen aan de heer van Herlaer en Gestel; in het hoenderboek van dezelfde heer 5 hoenderen per jaar; jaarlijks een gewinchijns aan de hertog van Brabant in het St. Michielsboek zijnde 3 stuivers en 12 penningen. Onderhoud van de helft van een halve roede dijk op de Herlaersche dijk. De delers zullen alle achterstallige pachten en chijnsen tot het moment van de deling samen betalen, tot a.s St. Maartensdag anno 1639. Alle gemerkte bomen worden gereserveerd voor de gezamelijke erfgenamen, om gelijk te worden gekapt en gedeeld. 22-08-1639 Schepenbank Sint-Michielsgestel Toegangsnummer: 5121 Inventarisnummer: 47 Pagina: 77v . Datering: 22-08-1639. Soort akte:: Boedeldeling
Hoofdpersoon_1 Adam Peter Daemen Schellekens 1575-1638 Hoofdpersoon_2
Persoon_1 Persoon_2 Willem Adams Schellekens 1600-1663
Persoon_3 Gerard Damen Schellekens 1605 Persoon_4 Jan Damen Schellekens 1608
Persoon_5 Persoon_6
Persoon_7 Persoon_8
Persoon_9 Persoon_10
Aard Bron Omschrijving
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 37, Periode: 1598-1648, Sint-Michielsgestel, archieftoegang 1445, inventaris­num­mer 37, 29 december 1608, Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648 Doop op 29 december 1608 te Gemonde: Vader Adam Petri. Kind (mannelijk) Joannes Petri. Getuigen: Oda Godefridi, Arnoldus Martini.
KINDEREN boek, Deel: 38, Periode: 1674-1728, Sint-Michielsgestel, archieftoegang 1445, inventaris­num­mer 38, 10 augustus 1681, Rooms-Katholiek trouwboek 1674-1728, folio 195-04 Trouwen (Rooms-Katholiek) op 10 augustus 1681 te Gemonde: Bruidegom Daem Jahan Dhamen. Bruid Marijken Jansen van den Heuvel. Getuigen: Tonij Thunnisen, Gerrit Willems.
KINDEREN boek, Deel: 38, Periode: 1674-1728, Sint-Michielsgestel, archieftoegang 1445, inventaris­num­mer 38, 9 januari 1682, Rooms-Katholiek trouwboek 1674-1728, folio 196-01 Trouwen (Rooms-Katholiek) op 9 januari 1682 te Gemonde: Bruidegom Johan Spirinx, geboren te Gemonde. Bruid Preintje Johan Dhame, geboren te Gemonde. Getuigen: Thoni Tunissen, Gerrijt Willems.